NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG “Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng” được biên soạn với sự hợp tác tích cực của chuyên gia quốc tế và các chuyên gia giáo dục trong nước. Tài liệu giúp...

Food Science and Technology International Volume 15, Number 6, December 2009 Food Science and Technology International publishes reviews, scientific and technical articles and research...

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI THÁNG 5 KHXH, XÃ HỘI HỌC, NHÂN LOẠI HỌC VÀ DÂN TỘC HỌC 1/. GIANG QUÂN. Văn hóa gia đình người Hà Nội / Giang Quân. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2010. - 254tr; 21cm Tóm tắt:...

TRÍ TUỆ VÀ BẢN LĨNH VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH Trí tuệ và bản lĩnh văn hóa khắc họa nhân cách và tài năng, khiến Hồ Chí Minh có bản sắc riêng, với những nét độc đáo trong tư duy và hành động, kiên...

KINH DOANH VÀ QUẢNG CÁO Quảng cáo là một ngành nghề đặc biệt mà “sức ảnh hưởng của nó đối với xã hội hiện nay có thể so sánh với việc dạy học và trường học vốn có truyền thống lâu đời”. Những...

KỸ NĂNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH Đối mặt với nguy cơ khủng hoảng kinh tế, tài chính, giá cả tăng cao,…và việc kiểm soát được tình hình tài chính cũng như không ngừng nâng cao khát vọng làm giàu là một...

The Last Sherlock Holmes Story by Michael Dibdin This story is about actual events which happened more than a hundred years ago in London. It is a violent story about a murderer called “Jack...

ELT Journal Volume 64, Number2, April 2010 The ELT Journal is a publication for all those involved in the field of teaching English as a second or foreign language. The Journal links the...

TÔN GIÁO 1/. FIESER, JAMES. Scriptures of the world’s religions / edited by James Fieser, John Powers 2nd ed. - Boston : McGraw-Hill, 2004. - xix, 517 p. ; 24 cm Ký hiệu môn loại: 291.8 Số...

The Girl from Botany Bay by Carolly Erickson. This story is written using historical information about the early settlement of Australia. Australia was settled by criminals. In the 1780’s...