Nhân dịp Kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng Miền Nam, Thống nhất Đất Nước (30/4/1975 - 30/4/2022), Thư viện trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bộ sách "Lực lượng vũ trang nhân dân An Giang - 30 năm kháng chiến 1945-1975" do Đảng ủy - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang làm tác giả, thân mời bạn đọc cùng tham khảo!

Thư viện trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc quyển sách "Root, Tuber and Banana Food System Innovations" vừa xuất bản trên CSDL , thân mời bạn đọc cùng tham khảo!

Thư viện trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc quyển sách "Fundamental Approaches to Software Engineering" vừa xuất bản trên CSDL , thân mời bạn đọc cùng tham khảo!

 

Thư viện giới thiệu cùng bạn đọc các tạp chí chuyên ngành tháng 3+4/2022, mời quý bạn đọc đến kho Báo - Tạp chí (tầng 4) tham khảo!  

Thư viện giới thiệu cùng bạn đọc danh mục sách dành cho các ngành Sư phạm, sách được lưu tại kho Mượn đọc - Tầng 3, thân mời bạn đọc đến tham khảo!

Thư viện chia sẻ cùng bạn đọc bộ sưu tập ebook chủ đề  “Accounting Standards" thuộc cơ sở dữ liệu của Thư viện Trung tâm, ĐHQG-HCM. 

  • Truy cập: https://www.vnulib.edu.vn/=> Chọn "Tìm"
  • Để xem toàn văn, bạn đọc của Trường sử dụng tài khoản do Thư viện Trung tâm ĐHQG-HCM cấp, nếu chưa có tài khoản vui lòng liên hệ Cô Nguyễn Thị Cẩm Thiêu (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) để được hỗ trợ đăng ký.

Thư viện trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc quyển sách "The Future of Financial Systems in the Digital Age: Perspectives from Europe and Japan" vừa xuất bản trên CSDL , thân mời bạn đọc cùng tham khảo!

Thư viện chia sẻ cùng bạn đọc bộ sưu tập ebook chủ đề "Accounting information system" thuộc cơ sở dữ liệu của Thư viện Trung tâm, ĐHQG-HCM. 

  • Truy cập: https://www.vnulib.edu.vn/=> Chọn "Tìm"
  • Để xem toàn văn, bạn đọc của Trường sử dụng tài khoản do Thư viện Trung tâm ĐHQG-HCM cấp, nếu chưa có tài khoản vui lòng liên hệ Cô Nguyễn Thị Cẩm Thiêu (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) để được hỗ trợ đăng ký.

Thư viện trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc quyển sách "Climate of the Middle" vừa xuất bản trên CSDL , thân mời bạn đọc cùng tham khảo!

Thư viện chia sẻ cùng bạn đọc bộ sưu tập ebook chủ đề “Public Finance" thuộc cơ sở dữ liệu của Thư viện Trung tâm, ĐHQG-HCM. 

  • Truy cập: https://www.vnulib.edu.vn/=> Chọn "Tìm"
  • Để xem toàn văn, bạn đọc của Trường sử dụng tài khoản do Thư viện Trung tâm ĐHQG-HCM cấp, nếu chưa có tài khoản vui lòng liên hệ Cô Nguyễn Thị Cẩm Thiêu (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) để được hỗ trợ đăng ký.