Thư viện xin giới thiệu đến bạn đọc, danh mục sách Luật bổ sung năm 2022

STT Tiêu đề Thông tin xuất bản Ký hiệu xếp giá Số lượng
1 Giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng theo pháp luật Việt Nam / Nguyễn Bích Thảo. Hà Nội : Tư pháp, 2018. 346.597073 Th108 2018 3
2 Pháp luật về thừa kế và thực tiễn giải quyết tranh chấp / Phạm Văn Tuyết, Lê Kim Giang. Hà Nội : Tư pháp, 2017. 346.59705 T528 2017 3
3 Quyền tư pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ lý luận đến thực tiễn / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Tất Viễn đồng chủ biên, Lê Thị Thu Ba, Đào Trí Úc, ...[và những người khác]. Hà Nội : Tư pháp, 2018. 347.597012 Qu603 2018 3
4 Thủ tục truy cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại và những vấn đề đặt ra khi thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự (hiện hành) : sách chuyên khảo / Nguyễn Ngọc Chí chủ biên. Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019. 345.5970268 Ch300 2019 3
5 Từ điển pháp luật Việt Nam với 5.665 từ (mới nhất). Hà Nội : Thế giới, 2020. 340.03 N5764D 1
6 Án lệ và giải đáp nghiệp vụ của tòa án nhân dân tối cao : từ năm 2016 đến năm 2019 / Tạ Đình Tuyên hệ thống. Hà Nội : Lao động, 2019. 347.597035 A105 2019 1
7 Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam : sách tình huống (bình luận bản án) / Nguyễn Hồ Bích Hằng chủ biên, Nguyễn Ngọc Hồng Phượng, Nguyễn Phương Thảo. Hà Nội : Hồng Đức, 2019. 346.597048 H116 2019 3
8 Nhập môn luật dân sự : sách chuyên khảo / Phùng Trung Tập ... [và những người khác]. Hà Nội : Lao động, 2020. 346.597 Nh123 2020 3
9 Giáo trình luật hình sự Việt Nam : phần chung / Trần Thị Quang Vinh chủ biên ... [và những người khác]. Hà Nội : Hồng Đức, 2021. 345.597 Gi108 2021 3
10 Giáo trình luật tố tụng hình sự Việt Nam / Võ Thị Kim Oanh chủ biên ... [và những người khác]. Hà Nội : Hồng Đức, 2021. 345.59705 Gi108 2021 3
11 Pháp luật tố tụng dân sự (phần chung) : tình huống và phân tích / Đặng Thanh Hoa chủ biên ... [và những người khác]. Hà Nội : Hồng Đức, 2020. 347.59705 Ph109 2020 3
12 Pháp luật tố tụng dân sự (phần thủ tục giải quyết vụ án dân sự) : tình huống và phân tích / Đặng Thanh Hoa chủ biên ... [và những người khác]. Hà Nội : Hồng Đức, 2020. 347.59705 Ph109 2020 3
13 So sánh bộ luật tố tụng dân sự 2004 - 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất / Nguyễn Ngọc Điệp. Hà Nội : Thế giới, 2017. 347.59705 Đ307 2017 1
14 Chỉ dẫn áp dụng bộ luật dân sự năm 2015 / Trần Văn Biên. Hà Nội : Thế giới, 2018. 346.597 B305 2018 1
15 So sánh bộ luật dân sự 2005 - 2015 và các văn bản pháp luật về dân sự, hôn nhân và gia đình mới nhất / Nguyễn Ngọc Điệp. Hà Nội : Thế giới, 2017. 346.597 Đ307 2017 1
16 So sánh bộ luật hình sự năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009) với bộ luật hình sự năm 2015 / Trần Minh Hưởng chủ biên ... [và những người khác]. Hà Nội : Lao động, 2017. 345.597 S400 2017 1
17 So sánh - đối chiếu bộ luật hình sự 1999, 2015 và bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung năm 2017 / Nguyễn Phương hệ thống. Hà Nội : Thế giới, 2017. 345.597 S400 2017 1
18 Bình luận khoa học bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) : phần các tội phạm / Trần Văn Luyện ... [và những người khác]. Hà Nội : Công an nhân dân, 2018. 345.597 B312 2018 1
19 So sánh bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 và bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 / Đỗ Đức Hồng Hà chủ biên ... [và những người khác]. Hà Nội : Hồng Đức, 2016. 345.59705 S400 2016 1
20 So sánh luật tố tụng hành chính 2010 - 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất / Nguyễn Ngọc Điệp. Hà Nội : Thế giới, 2017. 342.597066 Đ307 2017 1
21 Phương pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án hành chính và áp dụng luật tố tụng hành chính năm 2015 với các văn bản hướng dẫn mới nhất / Nguyễn Ngọc Điệp. Hà Nội : Công an nhân dân, 2019. 342.597066 Đ307 2019 1
22 Bình luận khoa học luật tố tụng hành chính năm 2015 / Nguyễn Ngọc Điệp. Hà Nội : Lao động, 2016. 342.597066 Đ307 2016 1
23 So sánh luật hôn nhân và gia đình năm 2000 - 2014 & các văn bản pháp luật về dân sự, hôn nhân, gia đình mới nhất / Nguyễn Ngọc Điệp. Hà Nội : Thế giới, 2018. 346.597016 Đ307 2018 1
24 Bình luận luật hôn nhân và gia đình (biên soạn theo các tài liệu mới nhất) / Nguyễn Thị Chi. Hà Nội : Lao động, 2018. 346.597016 Ch300 2018 1
25 Phương pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự và áp dụng bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 : dành cho thẩm phán, thẩm tra viên, kiểm sát viên, luật sư và các học viên tư pháp / Nguyễn Ngọc Điệp. Hà Nội : Công an nhân dân, 2019. 347.59705 Đ307 2019 1
26 Luật bảo vệ môi trường và quy định về bảo vệ môi trường đối với nước thải, chất thải, xử phạt vi phạm hành chính đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ gia đình, cá nhân vi phạm bảo vệ môi trường / Vũ Tươi, Thiên Kim hệ thống. Hà Nội : Lao động, 2021. 344.597046 L504 2021 1
27 Luật thi hành án dân sự và hệ thống văn bản pháp luật về hoạt động tố tụng dân sự, thi hành án dân sự / Kim Phương hệ thống. Hà Nội : Lao động, 2018. 347.597077 L504 2018 1
28 Bình luận luật khiếu nại và các văn bản hướng dẫn thi hành / Trần Văn Biên. Hà Nội : Lao động, 2018. 347.597053 B305 2018 1
29 Thủ tục thụ lý, hòa giải và xét xử vụ án dân sự với các văn bản hướng dẫn mới nhất / Vũ Mạnh Thông, Nguyễn Thị Chi. Hà Nội : Thế giới, 2019. 347.59705 Th455 2019 1
30 Bình luận khoa học luật đất đai (năm 2013) / Phạm Thị Hương Lan chủ biên ... [và những người khác]. Hà Nội : Lao động, 2018. 346.597043 B312 2018 1
31 Tìm hiểu quyền thừa kế và thủ tục giải quyết tranh chấp thừa kế tại tòa án / Nguyễn Thị Chi. Hà Nội : Lao động, 2019. 346.59705 Ch300 2019 1
32 Tuyển chọn quyết định giám đốc thẩm và bản án của tòa án nhân dân tối cao và tòa án nhân dân cấp cao về hình sự, dân sự, hành chính, lao động từ năm 2015 - 2020 / Trần Văn Hà. Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2020. 347.597035 H100 2020 1
33 Hệ thống văn bản pháp luật quốc tế và Việt Nam : sử dụng học tập môn công pháp quốc tế / Vũ Duy Khang tuyển chọn, biên dịch và biên soạn. Hà Nội : Hồng Đức, 2017. 341 Kh106 2017 3
34 Hệ thống văn bản pháp luật quốc tế và Việt Nam : sử dụng học tập môn pháp luật về lãnh thổ biên giới quốc gia và luật biển / Vũ Duy Khang tuyển chọn và hệ thống. Hà Nội : Hồng Đức, 2017. 341 Kh106 2017 3
35 Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tài sản gây ra : sách chuyên khảo / Nguyễn Văn Hợi. Hà Nội : Công an nhân dân, 2020. 346.597036 H462 2020 3
36 Quyền tài phán của quốc gia trên biển - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Hồng Yến. Hà Nội : Công an nhân dân, 2018. 341.45 Y603 2018 3
37 Các nguyên tắc hiến định trong tố tụng hình sự Việt Nam / Nguyễn Tất Viễn. Hà Nội : Tư pháp, 2019. 345.59705 V305 2019 3
38 Giáo trình tư pháp quốc tế / Đỗ Thị Mai Hạnh chủ biên ... [và những người khác]. Hà Nội : Hồng Đức, 2021. 340.9 Gi108 2021 3
39 Trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại - Nhận thức cần thống nhất? / Nguyễn Ngọc Hòa chủ biên ... [và những người khác]. Hà Nội : Tư pháp, 2020. 345.59704 Tr102 2020 2
40 Pháp luật dân sự - kinh tế và thực tiễn xét xử. T.1 / Tưởng Duy Lượng. Hà Nội : Tư pháp, 2019. 346.597 L561-T1 2019 2
41 Thời hiệu, thừa kế và thực tiễn xét xử / Tưởng Duy Lượng. Hà Nội : Tư pháp, 2020. 346.59705 L561 2020 2
42 Chức năng tạo lập và áp dụng án lệ của tòa án ở Việt Nam hiện nay : sách chuyên khảo / Đỗ Thanh Trung. Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019. 347.597 Tr513 2019 2
43 Bình luận khoa học Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự / Nguyễn Ngọc Anh chủ biên, Ngô Đức Thắng, Đào Anh Tới. Hà Nội : Tư pháp, 2019. 345.597052 A107 2019 3
44 Giáo trình pháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ / Phan Huy Hồng chủ biên ... [và những người khác]. Hà Nội : Hồng Đức, 2020. 346.59707 Gi108 2020 3
45 Giáo trình luật thuế / Nguyễn Thị Thủy chủ biên ... [và những người khác]. Hà Nội : Hồng Đức, 2020. 343.59704 Gi108 2020 3
46 Giáo trình pháp luật về tài sản, quyền sở hữu tài sản và quyền thừa kế / Lê Minh Hùng chủ biên ... [và những người khác]. Hà Nội : Hồng Đức, 2021. 346.59704 Gi108 2021 3
47 Pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài theo quy định của Bộ uật Dân sự năm 2015 / Trần Minh Ngọc chủ biên ... [và những người khác]. Hà Nội : Lao động, 2018. 346.597 Ph109 2018 3
48 Pháp luật hình sự Việt Nam về các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe của con người từ thời phong kiến đến ngày Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) có hiệu lực : sách chuyên khảo / Đỗ Đức Hồng Hà. Hà Nội : Lao động, 2019. 345.5970255/ H100/ 2019 1
49 Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 : bình luận chuyên sâu. P.1, Những quy định chung / Đinh Văn Quế. Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2020. 345.597/ Qu250/ 2020 3
50 Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 : bình luận chuyên sâu. P.2, Các tội phạm. Chương XIV : Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người / Đinh Văn Quế. Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2020. 345.59703/ Qu250/ 2020 1
51 Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 : bình luận chuyên sâu. P.2, Các tội phạm. Chương XV : Các tội xâm phạm quyền tự do của con người, quyền tự do, dân chủ của công dân. Chương XXIII : Các tội phạm về chức vụ / Đinh Văn Quế. Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2021. 345.59703/ Qu250/ 2021 1
52 Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 : bình luận chuyên sâu. P.2, Các tội phạm. Chương XVI : Các tội xâm phạm sở hữu. Chương XVII : Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình / Đinh Văn Quế. Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2021. 345.59703/ Qu250/ 2021 1
53 Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 : bình luận chuyên sâu. P.2, Các tội phạm. Chương XVIII - Mục I : Các tội phạm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại / Đinh Văn Quế. Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2021. 345.59703/ Qu250/ 2021 1
54 Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 : bình luận chuyên sâu. P.2, Các tội phạm. Chương XX : Các tội phạm về ma túy / Đinh Văn Quế. Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2021. 345.59703/ Qu250/ 2021 1
55 Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 : bình luận chuyên sâu. P.2, Các tội phạm. Chương XXI - Mục I : Các tội xâm phạm an toàn giao thông / Đinh Văn Quế. Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2020. 345.59703/ Qu250/ 2020 1
56 Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 : bình luận chuyên sâu. P.2, Các tội phạm. Chương XXIV : Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp / Đinh Văn Quế. Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2021. 345.59703/ Qu250/ 2021 1
57 Mô hình luật hình sự Việt Nam / Nguyễn Ngọc Hòa. Hà Nội : Tư pháp, 2019. 345.597/ H401/ 2019 3
58 Những vấn đề cơ bản về giải thích pháp luật hình sự : sách chuyên khảo / Vũ Hoài Nam. Hà Nội : Tư pháp, 2019. 345.597/ N104/ 2019 3
59 Các tội xâm phạm tình dục trong Luật Hình sự Việt Nam : sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Ngọc Linh. Hà Nội : Tư pháp, 2019. 345.5970253/ L312/ 2019 3
60 Đồng phạm trong Luật Hình sự Việt Nam : sách chuyên khảo / Trần Quang Tiệp. Hà Nội : Tư pháp, 2019. 345.597/ T307 2019 3
61 Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 / Phạm Mạnh Hùng chủ biên, Nguyễn Đức Hạnh, Nguyễn Xuân Hưởng. Hà Nội : Lao động, 2019. 345.59705/ H513/ 2019 1
62 Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2021) / Trần Văn Biên chủ biên ... [và những người khác]. Hà Nội : Thế giới, 2022. 345.59705/ B312/  2022 1
63 Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2021) / Nguyễn Ngọc Anh chủ biên ... [và những người khác]. Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. 345.59705/ B312/  2021 1
64 Giáo trình luật tố tụng hình sự Việt Nam / Võ Thị Kim Oanh chủ biên ... [và những người khác]. Hà Nội : Hồng Đức, 2021. 345.59705/ Gi108/ 2021 3
65 Biện pháp tạm giam trong tố tụng hình sự Việt Nam : sách chuyên khảo / Nguyễn Ngọc Kiện chủ biên ... [và những người khác]. Hà Nội : Tư pháp, 2021. 345.5970527/ B305/ 2021 3
66 Chứng minh trong tố tụng hình sự Việt Nam - Lý luận và thực tiễn : dành cho thẩm phán, thẩm tra viên, điều tra viên, kiếm sát viên, Hội thẩm nhân dân, luật sư và học viên tư pháp / Nguyễn Trúc Thiện. Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2021. 345.59705/ Th305/ 2021 3
67 Pháp luật tố tụng dân sự (phần thủ tục giải quyết vụ án dân sự) : tình huống và phân tích / Đặng Thanh Hoa chủ biên ... [và những người khác]. Hà Nội : Hồng Đức, 2020. 347.59705/ Ph109/ 2020 3
68 Pháp luật tố tụng dân sự (phần chung) : tình huống và phân tích / Đặng Thanh Hoa chủ biên ... [và những người khác]. Hà Nội : Hồng Đức, 2020. 347.59705/ Ph109/ 2020 3
69 Giáo trình luật tố tụng dân sự Việt Nam / Nguyễn Thị Hoài Phương chủ biên ... [và những người khác]. Hà Nội : Hồng Đức, 2021. 347.59705/ Gi108/ 2021 5
70 Lý giải một số vấn đề của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 từ thực tiễn xét xử / Lưu Tiến Dũng chủ biên ... [và những người khác]. Hà Nội : Tư pháp, 2022. 347.59705/ L600/ 2022 3
71 Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015 / Nguyễn Minh Tuấn chủ biên ... [và những người khác]. Hà Nội : Tư pháp, 2016. 346.597/ B312/ 2016 1
72 Hướng dẫn môn học luật dân sự. T.1 / Phạm Văn Tuyết chủ biên ... [và những người khác]. Hà Nội : Tư pháp, 2017. 346.597/ H561-T1/ 2017 3
73 Hướng dẫn môn học luật dân sự. T.2 / Phạm Văn Tuyết chủ biên ... [và những người khác]. Hà Nội : Tư pháp, 2017. 346.597/ H561-T2/ 2017 3
74 Hướng dẫn môn học luật thương mại. T.1 / Nguyễn Thị Dung chủ biên ... [và những người khác]. Hà Nội : Lao động, 2020. 346.59707/ H561-T1/ 2020 2
75 Hướng dẫn môn học luật thương mại. T.2 / Nguyễn Thị Dung chủ biên ... [và những người khác]. Hà Nội : Lao động, 2020. 346.59707/ H561-T2/ 2020 3
76 Sách tình huống luật hôn nhân và gia đình : bình luận bản án / Lê Vĩnh Châu chủ biên ... [và những người khác]. Hà Nội : Hồng Đức, 2018. 346.597016/ S102/ 2018 3
77 Bình luận khoa học Bộ luật Lao động năm 2019 / Nguyễn Hữu Chí chủ biên ... [và những người khác]. Hà Nội : Tư pháp, 2021. 344.59701/ B312/ 2021 3
78 Tìm hiểu quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân và quy định mới nhất về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai / Quý Lâm hệ thống. Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2020. 346.597043/ T310/ 2020 1
79 Tích tụ, tập trung đất đai ở Việt Nam - Lý luận và pháp luật hiện hành : Luật đất đai và văn bản hướng dẫn thi hành năm 2020 / Ngô Thu Trang, Lê Thế Phúc. Hà Nội : Thanh niên, 2020. 346.597043/ Tr106/ 2020 1
80 Luật pháp quốc tế và Việt Nam về bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc / Quí Lâm tuyển chọn, hệ thống. Hà Nội : Hồng Đức, 2021. 341.45/ L504/ 2021 1
81 Pháp luật về hợp đồng : Các vấn đề pháp lý cơ bản / Trương Nhật Quang. Hà Nội : Dân trí, 2022. 346.59702/ Qu106/ 2022 1
82 Án lệ Việt Nam : phân tích và luận giải. T.1, Từ án lệ số 01 đến án lệ số 43 / Lưu Tiến Dũng. Hà Nội : Tư pháp, 2021. 347.597/ D513-T1/ 2021 1
83 Bình luận khoa học bản án và án lệ. T.1 / Tưởng Duy Lượng. Hà Nội : Tư pháp, 2020. 347.597/ L561-T1/ 2020 1
84 Chuyện pháp đình (bình luận án) / Đinh Văn Quế. Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2018. 346.597/ Qu250/  2018 1
85 Bình luận tội giết người và một số vụ án phức tạp : sách chuyên khảo / Đỗ Đức Hồng Hà chủ biên ... [và những người khác]. Hà Nội : Lao động, 2018. 345.5970252/ B312/ 2018 1
86 Sổ tay công chứng viên : sách chuyên khảo. Q.6, T.1, Những vấn đề cần lưu ý khi công chứng một số loại giao dịch khác / Tuấn Đạo Thanh. Hà Nội : Tư pháp, 2019. 347.597016/ Th107-Q6-T1/ 2019 3
87 Sổ tay công chứng viên : sách chuyên khảo. Q.6, T.2, Những vấn đề cần lưu ý khi công chứng một số loại giao dịch khác / Tuấn Đạo Thanh. Hà Nội : Tư pháp, 2019. 347.597016/ Th107-Q6-T2/ 2019 3
88 Giáo trình luật hành chính Việt Nam / Nguyễn Cảnh Hợp chủ biên ... [và những người khác]. Hà Nội : Hồng Đức, 2022. 342.59706/ Gi108/ 2022 3
89 Giáo trình bầu cử trong nhà nước pháp quyền / Vũ Văn Nhiêm. Hà Nội : Hồng Đức, 2017. 324.607/ Nh304/ 2017 3
90 Quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ và chuyển giao : sách chuyên khảo / Phùng Trung Tập. Hà Nội : Công an Nhân dân, 2021. 346.597048/ T123/ 2021 3
91 Các tội xâm phạm : chế độ hôn nhân và gia đình theo pháp luật hình sự Việt Nam / Nguyễn Thị Lan. Hà Nội : Tư pháp, 2018. 345.59703/ L105/ 2018 3
92 9 biện pháp bảo đảm nghĩa vụ hợp đồng : quy định, thực tế và thiết kế giao dịch theo Bộ luật Dân sự ‪(hiện hành)‬ / Trương Thanh Đức. Chính trị Quốc gia - Sự thật,2021. 346.59702/ Đ552/ 2021 3
93 Định tội danh và quyết định hình phạt : sách chuyên khảo / Dương Tuyết Miên. Hà Nội :Tư pháp, 2021. 345.597/ M305/ 2021 3
94 Pháp luật về bồi thường thiệt hại môi trường ở Việt Nam : lý luận và thực tiễn / Lê Hồng Hạnh ... [và những người khác]. Hà Nội :Tư pháp,2021. 344.597046/ Ph109/ 2021 3
95 Bình luận bộ luật tố tụng dân sự, luật trọng tài thương mại và thực tiễn xét xử / Tưởng Duy Lượng. Hà Nội :|bTư pháp,|c2016. 346.59707/ L561/ 2016 1
96 Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học : dành cho bậc đại học không chuyên lý luận chính trị / Hoàng Chí Bảo ... [và những người khác]. Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. 335.423/Gi108 /2021 3
97 Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam : dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị / Nguyễn Trọng Phúc ... [và những người khác]. Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. 324.2597075/Gi108/ 2021 3
98 Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị / Ngô Tuấn Nghĩa ... [và những người khác]. Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. 335.412/Gi108 /2021 3
99 Trách nhiệm hình sự và loại trừ trách nhiệm hình sự : sách chuyên khảo / Trịnh Tiến Việt. Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. 345.59704/V308/ 2021 3
100 Hỏi - đáp pháp luật thi hành án hình sự / Bộ Công an. Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. 345.597052/H428 /2021 3
101 Giáo trình lý luận chung về nhà nước và pháp luật / Vũ Trọng Lâm chủ biên ... [và những người khác]. Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. 320.1/Gi108/ 2020 3
102 Thủ tục truy cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại và những vấn đề đặt ra khi thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự (hiện hành) : sách chuyên khảo / Nguyễn Ngọc Chí chủ biên. Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019. 345.5970268/Ch300/ 2019 3
103 Trật tự quốc tế dựa trên luật lệ : lý luận, thực tiễn và hàm ý chính sách đối với Việt Nam : sách chuyên khảo / Lê Hải Bình, Chu Minh Thảo đồng chủ biên ... [và những người khác]. Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. 327.172/Tr124/ 2021 3
104 Mô hình tăng trưởng dựa vào khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn 2021-2030 : sách chuyên khảo / Bùi Quang Tuấn, Hà Huy Ngọc đồng chủ biên. Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. 338.9597/M450/ 2021 3
105 Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam :  dành cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trị / Nguyễn Trọng Phúc ... [và những người khác]. Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. 324.2597075|bGi108 2021 3
106 Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : dành cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trị / Mạch Quang Thắng … [và những người khác]. Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. 335.4346|bGi108 2021 3
107 Quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản : pháp luật, thực tiễn và kiến nghị : sách chuyên khảo / Phan Chí Hiếu đồng chủ biên ... [và những người khác]. Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. 346.59704/Qu603/ 2021 3
108 Bác Hồ với cuộc kháng chiến chống Mỹ / Phạm Chí Nhân. Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. 959.7043/Nh121/ 2021 3
109 Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học : dành cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trị / Hoàng Chí Bảo ... [và những người khác]. Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. 335.423/Gi108 /2021 3
110 Giáo trình triết học Mác - Lênin : dành cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trị / Phạm Văn Đức ... [và những người khác]. Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. 335.411/Gi108/ 2021 3
111 Văn hóa Trung Hoa : lịch sử và hiện tại : sách chuyên khảo / Can Xuân Tùng ; Nguyễn Thành Trung dịch. Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. 306.0951/T513/ 2021 3
112 Giá trị và sự vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay / Trần Thị Minh Tuyết chủ biên. Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. 335.4346/Gi100/ 2021 2
113 Hợp đồng cho vay trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng : lý luận và thực tiễn áp dụng : sách chuyên khảo / Lương Khải Ân. Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. 346.5970823/ Â121/ 2021 3
114 Cẩm nang pháp luật ngân hàng : nhận diện những vấn đề pháp lý / Trương Thanh Đức. Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. 346.597082/ Đ552 /2021 3
115 Giáo trình lôgíc học hình thức / Võ Văn Thắng. Hà Nội : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2021. 160/ Th116/ 2021 3
116 Bộ luật Lao động năm 2019 và văn bản hướng dẫn thi hành. Hà Nội : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2021. 344.59701 /B450/ 2021 3
117 Gắn kết và chủ động thích ứng : tầm nhìn và triển vọng của ASEAN sau năm 2025 : sách chuyên khảo / Đặng Cẩm Tú chủ biên ... [và những người khác]. Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. 327.597059 /G115 /2021 3
118 Phương pháp phân tích luật viết / Nguyễn Ngọc Điện. Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. 340.1/ Đ305/ 2021 3
119 Chủ nghĩa xã hội Việt Nam  lôgíc - đổi mới và phát triển / Nhị Lê. Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. 335.4346/ L250 /2021 3
120 Luật quảng cáo (hiện hành). Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. 343.597082/ L504/ 2021 3

 Thư viện xin giới thiệu đến bạn đọc danh mục sách pháp luật được xuất bản năm 2020