Đây là phần mềm giải Toán gọn nhẹ, mã nguồn mở và hoàn toàn miễn phí. Mặc dù không "mạnh mẽ" như các phần mềm Maple, Mathlab hay Mathematica những phần mềm có khả năng xử lý hầu hết các tính toán từ cơ bản đến cao cấp của học sinh, sinh viên và những ai nghiên cứu Toán học.


Bạn có thể tải phần mềm Maxima 5.20.1 tại http://maxima.sourceforge.net/download.html, lựa chọn gói cài đặt cho Window (25,9MB), Linux (20,3MB), MacOS (35MB). Tài liệu hướng dẫn chi tiết có thể xem trực tuyến hay tải tại http://maxima.sourcegorge.net/documentation.html (định dạng PDF, 936 trang).


Bạn có thể xem chi tiết tại echip, số 465, trang 10.