PDF đã và đang là định dạng tài liệu rất phổ thông bên cạnh các định dạng của Microsoft Office. Hiện có rất nhiều phần mềm cũng như dịch vụ trực tuyến hỗ trợ việc chuyển đối các loại tài liệu sang PDF. Bài viết sẽ giới thiệu một mẹo nhỏ, giúp bạn chuyển đổi hàng loạt tài liệu sang PDF bằng dịch vụ Google Docs.

Xem thêm chi tiết tại: http://tip4pc.com/chuyen-doi-hang-loat-tap-tin-sang-pdf-bang-google-docs