Phần mềm Vocabulary Worksheet Factory (VWF) cung cấp sẵn cho các bạn 33 mẫu bài tập với các thể loại: bài hỗn hợp, điền từ, viết lại câu, ghép từ, tìm từ,...Tại đây, bạn có thể tạo mới và thiết kế giao diện, nội dung đề thi bằng các công cụ có sẵn. Bạn cũng có thể dễ dàng xuất đề thi ra định dạng pdf hoặc image để lưu trữ. Ngoài ra, phần mềm còn cho phép bạn tạo đề thi dưới dạng ô chữ một cách nhanh chóng. Đây là chương trình rất hữu ích cho việc giảng dạy và học tập môn tiếng Anh.

Bạn có thể tại chương trình VWF 4.1.3.3 tại: http://tinyurl.com/yey9yrh (dung lượng 13,33MB)

Bạn có thể xem hướng dẫn sử dụng chi tiết tại trang 8, tạp chí echip số 468, hiện có tại thư viện trường Đại học An Giang.