Khi bạn tạo một tài liệu mà hình ảnh là thành phần chính, thì vị trí của chúng trong mối quan hệ với văn bản là rất quan trọng. Google Docs cung cấp đầy đủ các tính năng cho phép bạn đặt hình ảnh phía sau hoặc phía trước văn bản, qua đó giúp cho hình ảnh trở nên nổi bật hơn trong tài liệu.

Điều đáng nói ở chỗ Google đã thiết kế để khiến cho tính năng này cực kỳ dễ sử dụng. Trước tiên, hãy mở tài liệu của bạn trong Google Docs và nhấp vào hình ảnh mà bạn muốn đặt phía sau hoặc phía trước văn bản để chọn nó.
Sau khi bạn bấm chọn hình ảnh, một thanh công cụ nhỏ sẽ lập tức xuất hiện ngay bên dưới nó. Ở phía bên trái của thanh công cụ, bạn sẽ có năm tùy chọn thiết lập vị trí của hình ảnh. Trong đó, có hai tùy chọn cho phép bạn định vị hình ảnh Behind Text (Phía sau Văn bản) hoặc In Front of Text (Phía trước Văn bản), như được hiển thị trong hình minh họa dưới đây:

Nếu bạn định thực hiện các điều chỉnh bổ sung cho hình ảnh của mình và muốn sử dụng menu Image Options (Tùy chọn Hình ảnh), các tùy chọn này cũng sẽ xuất hiện ở đó. Nhấp vào nút ba chấm dọc ở ngoài cùng bên phải thanh công cụ và chọn “All Image Options” (Tất cả tùy chọn hình ảnh).

Mở rộng phần Text Wrapping trong thanh bên. Bạn sẽ thấy các tùy chọn “Behind Text” và “In Front of Text”.

Sau đó, bạn có thể di chuyển hình ảnh hoặc văn bản của mình để có giao diện phù hợp nhất.

Lưu ý rằng vị trí của hình ảnh và văn bản này sẽ được bảo toàn khi bạn download tài liệu của mình từ Google Docs dưới dạng tệp Word hoặc PDF.

Theo quantrimang