Khi sử dụng máy tính, chắc không ít lần, bạn xóa file hoặc folder mà gặp thông báo lỗi “The action can’t be completed because the folder or a file in it is open in another program”.

Nếu vừa làm việc với file, bạn đóng ứng dụng và thực hiện thao tác xóa file đó nhưng gặp thông báo lỗi như trên, bạn có thể khởi động lại máy tính và thực hiện lại thao tác xóa file đó. Nhưng việc khởi động lại máy tính sẽ làm mất thời gian, có cách giải quyết khác nhanh hơn đó là sử dụng phần mềm Unclock để thực hiện thao tác xóa file ngay lập tức. 

Hình 1. Thông báo lỗi khi xóa file hoặc folder

 

 

Bước 1: cài đặt phần mềm Unclock:

Nếu máy tính của bạn đã cài đặt phần mềm Unclock, bạn có thể bỏ qua bước này. Nếu chưa cài đặt phần mềm, bạn có thể Click tại đây để tải phần mềm về.
- Nhấp đúp vào file vừa tải về, xuất hiện hộp thoại Installer Language, chọn “OK

Hình 2. Chọn ngôn ngữ cho phần mềm

 

- Click “Next” để tiếp tục cài đặt 

Hình 3. Nhắc nhở khi cài đặt phần mềm


- Click “I Agree” để tiếp tục cài đặt  

Hình 4. Thỏa thuận theo giấy phép


- Chọn “Advanced”, bỏ dấu check tại “Install Delta toolbar” nếu không muốn cài đặt Delta toolbar, chọn “Next” để tiếp tục 

Hình 5. Chọn hay không chọn cài đặt thêm Delta toolbar

 

- Nếu không muốn chọn folder khác để cài đặt phần mềm, Chọn “Next” để tiếp tục 

Hình 6. Chọn folder để cài đặt phần mềm


- Click “Install” để cài đặt phần mềm 

Hình 7. Chọn thành phần cài đặt


- Click “Finish” để hoàn thành việc cài đặt

Hình 8. Hoàn thành việc cài đặt


Bước 2: Xóa file hoặc folder bằng phần mềm Unclock

- Click phải lên file hoặc folder cần xóa, chọn “Unclocker” từ menu 

Hình 9. Chọn “hành động” mà bạn muốn thực hiện


Chọn “action” mà bạn muốn thực hiện. Các action: Delete, Rename, Move. Nếu muốn xóa, ta chọn Delete, chọn “Unlock” 

Hình 10. Chọn “action” Delete


- Khi xóa file hoặc folder thành công, xuất hiện hộp thoai như hình 11, click “OK” để hoàn thành thao tác. 

Hình 11. Thông báo file hoặc folder đã được xóa


Thanh Phi