Microsoft cho phép các đối tượng học sinh, sinh viên và giáo viên tại các cơ sở đào tạo đủ điều kiện có thể đăng ký sử dụng Office 365 Education hoàn toàn miễn phí.

Bộ Office này, có thể cài đặt để sử dụng trên máy tính hoặc sử dụng bản online (lưu ý: mỗi tài khoản chỉ có thể cài đặt trên 5 thiết bị)
Bước 1: Truy cập link https://www.microsoft.com/vi-vn/education/products/office

 

Hình 1. Nhập địa chỉ mail để đăng kí tài khoản


Bước 2: Nhập địa chỉ mail (mail của cơ sở đào tạo cấp. Ví dụ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) và click vào nút Bắt đầu
Bước 3: Chọn đối tượng sử dụng

 

Hình 2. Chọn đối tượng sẽ sử dụng bộ Office


Bước 4: Nhập thông tin tài khoản

 

Hình 3. Nhập thông tin tài khoản


- Nhập họ, tên
- Nhập mật khẩu (mật khẩu cho tài khoản sử dụng Office 635 online, không nhập mật khẩu email)
- Nhập 6 số mã xác minh (Hệ thống đã gởi mã xác minh đến địa chỉ mail mà mình đăng ký phía trên)
- Khu vực (Nếu không hiện đúng Việt Nam thì chọn lại)
- Chọn “Tôi muốn nhận thông tin, mẹo và ưu đãi….)
- Cuối cùng click vào nút Bắt đầu
Bước 5: Hệ thống sẽ khởi tạo tài khoản. Sau khi hoàn thành, bạn sẽ thấy giao diện như bên dưới:

 

Hình 4. Giao diện Office 365 online


Vậy là đã tạo xong tài khoản để sử dụng Office 365 online, dữ liệu của tài khoản này, sẽ được lưu vào One Drive với dung lượng lưu trữ tối đa 5GB.
Lưu lại link https://www.office.com/?ref=logout để sử dụng cho các lần sau.

Nếu muốn cài đặt Office 365 trên máy tính để sử dụng thì chọn "Cài đặt Office" (xem hình 4)

Thanh Phi