Word là phần mềm không chỉ để soạn thảo văn bản mà cũng có chức năng tính toán đơn giản. Việc tính tổng trong word chỉ được thực hiện trong giao diện bảng. Mời bạn đọc xem phần hướng dẫn chi tiết dưới đây.

Đầu tiên bạn click chuột vào tab Layout, chọn Formula của mục Data.

 

 

Hộp thoại Formula xuất hiện như hình. Phần Formula có dòng chữ = SUM(LEFT)

Nghĩa là tính tổng tất cả các số nằm bên trái của ô được chọn và nhấn OK để cho ra kết quả.

 

 

 

Để tính tổng tất cả các số trong cột thì Formula là = SUM(ABOVE)

 

Nhấn OK để được kết quả như hình bên dưới.