Mời bạn đọc cùng tham khảo bài hướng dẫn về cách căn lề chuẩn trong word 2010.

Theo thông tư số 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội Vụ về vấn đề trình bày văn bản hành chính, công vụ trên khổ giấy A4 (210 x 297mm) như sau:

  • Căn lề trên (lề trên cách mép giấy trên): 20 – 25mm (tương đương 2 – 2.5cm)
  • Căn lề dưới (lề dưới cách mép giấy dưới): 20mm – 25mm (tương đương 2cm – 2,5cm)
  • Căn lề trái (lề trái cách mép giấy trái): 30mm – 35mm (tương đương 3cm – 3,5cm).
  • Căn lề phải (lề phải cách mép giấy phải): 15mm – 20mm (tương đương 1,5cm – 2cm)

Hướng dẫn cách căn lề chuẩn trong word 2010

Bước 1: Từ File nhấn chọn Option

 

 

Bước 2: Bạn chọn thẻ Advanced và thiết lập “Show measurements in units of” thành Centimeters.

 

 

Bước 3: Vào thẻ  Page Layout -> kích chọn mũi tên trong mục Page Setup

 

 

Bước 4: Hộp thoại xuất hiện, trong thẻ Margins nhập các giá trị căn lề như sau.

- Top: Lề trên nhập giá trị 2cm.

- Bottom: Lề dưới nhập giá trị 2cm.

- Left: Lề trái nhập giá trị 3cm.

- Right: lề phải nhập giá trị 1.5cm.

 

 

Bạn cũng có thể căn lề văn bản theo giá trị sau:

 

 

Bước 5: Kích chuyển sang tab Paper để lựa chọn khổ giấy A4 cho văn bản cần căn lề trong mục Paper size, nếu bạn muốn lưu toàn bộ thiết lập căn lề mặc định cho toàn bộ văn bản sau này khi bạn tạo kích chọn Set as Default:

 

 

Bước 6: Tiếp theo bạn chọn OK để xác nhận việc sử dụng căn lề mặc định và được kết quả như hình.