Zoom đã cung cấp tính năng chia nhóm thảo luận Breakout Rooms để các thầy cô giáo tạo thành từng nhóm học sinh thảo luận các vấn đề đưa ra trong giờ giảng. Đây được coi là tính năng hỗ trợ các thầy cô rất nhiều để tạo được không khí học tập, giảng bài trực tiếp như trên lớp học vậy. Các thầy cô có thể chỉ định học sinh tham gia vào từng nhóm thảo luận, hoặc học sinh có thể tự lựa chọn tham gia nhóm thảo luận.

Hướng dẫn chia nhóm trên Zoom để thảo luận
Bước 1: Trước hết thầy cô giáo cần phải kích hoạt tính năng Breakout Rooms này trên Zoom.us. Thầy cô truy cập vào trang web theo link dưới đây.

Truy cập Zoom.us
Tại giao diện này thầy cô đăng nhập thông tin tài khoản cá nhân của mình.

Bước 2: Chuyển sang giao diện mới, thầy cô nhấn vào mục Cài đặt.

 

Nhìn sang bên cạnh tại mục quản lý Cuộc họp bạn nhấn vào thiết lập Trong cuộc họp (Cơ bản).

 


Bước 3: Chúng ta sẽ tìm kiếm tới tính năng Phòng theo nhóm và bật tính năng này lên. Lúc này bên dưới hiển thị ngay tùy chọn khác Cho phép người chủ trì chỉ định người tham gia vào các phòng theo nhóm khi lên lịch. Nếu thầy cô muốn sử dụng tùy chọn này thì tích chọn để sử dụng.
Nhấn nút Lưu bên dưới để lưu lại thiết lập mới.

 


Bước 4: Mở phần mềm Zoom trên máy tính rồi nhấn vào Cuộc họp mới để tạo lớp học trực tuyến.

 


Trong giao diện lớp học online, thầy cô nhấn vào biểu tượng Phòng theo nhóm.

 


Bước 5: Lúc này thầy cô sẽ chọn số lượng phòng theo nhóm rồi nhấn nút Tạo bên dưới.

 


Lúc này hiển thị các phòng cơ bản cho thầy cô. Thầy cô có thể thay đổi tên cho từng phòng thảo luận hoặc xóa phòng nếu muốn, bằng cách di chuyển chuột vào phòng để hiển tùy chọn.

 


Nhấn tiếp vào nút Tùy chọn và sẽ hiển thị các tùy chọn thiết lập khác cho các nhóm thảo luận. Thầy cô sử dụng tùy chọn nào thì tích vào nội dung đó. Nhấn vào nút Mở tất cả các Phòng để tiến hành tạo nhóm thảo luận.

 


Bước 6: Lúc này các phòng thảo luận đã được tạo. Thầy cô có thể nhập tin nhắn để gửi tới các nhóm thảo luận. Để dừng nhóm thảo luận thầy cô nhấn vào Đóng tất cả các phòng.

 

 

Theo quantriamang