Google Slides cũng hỗ trợ rất nhiều hiệu ứng như hiệu ứng chuyển tiếp trong Slides, hiệu ứng chuyển động trong Slides cho hình ảnh, chữ viết,... cũng tương tự như hiệu ứng trong PowerPoint để bạn lựa chọn.

Chúng ta có thể lựa chọn các kiểu hiệu ứng khác nhau cho nội dung trong slide, điều chỉnh chỉnh thời hiển thị cũng như xuất hiện các hiệu ứng đó.

Cách chèn hiệu ứng trong Google Slides
Bước 1: Bạn mở slide thuyết trình trên Google Slides, sau đó nhấn vào đối tượng muốn thêm hiệu ứng. Sau đó bạn nhấn vào Xem chọn Chuyển động ở thanh công cụ bên trên.

Bước 2: Hiển thị giao diện chỉnh hiệu ứng cho đối tượng ở cạnh phải màn hình. Nhấn vào Thêm hoạt ảnh để thêm hiệu ứng cho đối tượng.

Bước 3: Lúc này chúng ta sẽ lựa chọn kiểu hiệu ứng cho đối tượng mà bạn đã lựa chọn.

Sau đó, ở khung điều chỉnh thời gian hiển thị của hiệu ứng, chúng ta lựa chọn khi click chuột, sau hoạt ảnh trước và với hoạt ảnh trước.

Bước 4: Bên dưới bạn có thể điều chỉnh tốc độ hiển thị của hiệu ứng với thanh điều chỉnh như hình dưới đây. Cuối cùng nhấn vào Phát để xem hiệu ứng đã áp dụng.

Hướng dẫn tạo hiệu ứng văn bản Google Slides
Chúng ta có thể tạo hiệu ứng cho văn bản trong slide trình bày, tạo hiệu ứng cho đoạn văn hoặc thậm chí hiệu ứng cho một dòng.
Chúng ta cũng lựa chọn văn bản muốn thêm hiệu ứng rồi cũng nhấn vào mục Xem chọn Chuyển động. Nhấn vào Thêm hoạt ảnh như bình thường.

Lúc này bạn cũng lựa chọn hiệu ứng muốn sử dụng cho đoạn văn bản. Nếu chọn hiệu ứng cho đoạn văn bản thì bạn nhấn vào Theo đoạn, nếu chỉ tạo hiệu ứng cho dòng văn bản thì bỏ tích tùy chọn này.

Hướng dẫn sắp xếp, chỉnh sửa hiệu ứng Google Slides
Sau khi bạn đã chèn hiệu ứng cho tất cả đối tượng thì sẽ đều hiển thị thanh danh sách để chúng ta điều chỉnh lại. Mỗi một đối tượng đều ghi rõ hiệu ứng sử dụng là gì, thứ tự hiển thị của hiệu ứng. Bạn mở giao diện điều chỉnh hiệu ứng trong Google Slides.
Người dùng có thể di chuyển hiệu ứng bằng cách nhấn và giữ rồi gì chuyển lên xuống. Nếu không muốn dùng hiệu ứng cho đối tượng nào đó thì bạn nhấn vào biểu tượng thùng rác để xóa là được.

Theo quantrimang