Tiện ích VT4Browsers sẽ giúp kiểm tra virus tập tin tải xuống trên trình duyệt, quét virus trên trình duyệt để đảm bảo tính an toàn cho file. Đây là tiện ích mở rộng do dịch vụ quét virus nổi tiếng VirusTotal phát triển dành cho trình duyệt Chrome và Firefox. Khi bạn tải tệp trên trình duyệt thì tiện ích sẽ kiểm tra ngay trên VirusTotal mà bạn không cần phải mở dịch vụ này nữa. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn dùng tiện ích VT4Browsers.

Hướng dẫn dùng tiện ích VT4Browsers
Bước 1: Trước hết chúng ta tải tiện ích VT4Browsers cho trình duyệt Chrome và Firefox theo link dưới đây.

Tải tiện ích VT4Browsers Chrome
Tải VT4Browsers Firefox
Bước 2: Sau khi cài đặt thành công tiện ích trên trình duyệt chúng ta bấm biểu tượng VT4Browsers trên thanh công cụ trình duyệt để thiết lập trước khi sử dụng. Tại đây sẽ có một vài thiết lập để bạn sử dụng gồm:

Scan downloads with VirusTotal: Gửi file tải xuống đến VirusTotal để kiểm tra.
Don’t scan documents: Không gửi quét tập tin tài liệu như docx, pdf,… đến VirusTotal.
Show “Sent to VirusTotal” prompt when downloading files: Hiển thị lời nhắc đã gửi tới VirusTotal khi tải tệp xuống.
Pause downloads when sending to VirusTotal: Tạm dừng tải xuống khi file đang được gửi tới VirusTotal.
Send anonymous passive DNS data to VirusTotal: Tiện ích sẽ gửi dữ liệu DNS thụ động ẩn danh tới VirusTotal, tùy chọn mặc định này bạn có thể bỏ.
Bạn sử dụng tùy chọn nào thì tích chọn rồi nhấn Save để lưu lại thiết lập cho tiện ích VT4Browsers.

Bước 3: Bây giờ chúng ta tiến hành tải tập tin trên trình duyệt như bình thường. Lúc này sẽ hiển thị pop-up hỏi bạn có muốn scan file này trên VirusTotal không, nhấn OK.


Bước 4: Ngay lập tức tập tin sẽ được gửi lên hệ thống VirusTotal để kiểm tra, quét virus. Khi quá trình tải và kiểm tra hoàn thành thì bạn sẽ nhìn thấy pop-up thông báo như hình dưới đây, chúng ta nhấn Go to VirusTotal File Report để xem chi tiết báo cáo quét tập tin.

Dưới đây là giao diện quét tập tin trên VirusTotal thông qua tiện ích VT4Browsers trên trình duyệt.

 

Theo quantrimang