Để ghi chú nhanh cuộc họp thì bạn có thể thực hiện nhanh trong Google Docs mà không cần phải thực hiện thêm thao tác mở cuộc họp từ Google Calendar. Khi đó chúng ta sẽ mở các cuộc họp mà bạn đã lên lịch trong Google Calendar, để từ đó bạn có thể xem qua tất cả các ghi chú cho cuộc họp của mình.

Hướng dẫn ghi chú cuộc họp trong Google Docs
Bước 1: Tại giao diện trong Google Docs bạn nhấn vào mục Insert rồi chọn tiếp Templates và nhấn Meeting Notes để viết ghi chú cho các cuộc họp.

Bước 2: Lúc này bạn sẽ nhìn thấy danh sách thả xuống với các sự kiện mà bạn đã tạo trên Google Calendar. Bạn tìm tới sự kiện mà mình muốn viết ghi chú. Chúng ta có thể nhập từ khóa về tên cuộc họp để có thể tìm kiếm nhanh chóng.

Bước 3: Khi đó hiển thị mẫu ghi chú cuộc họp để bạn có thể nhập nội dung ghi chú cho cuộc họp đã chọn. Bạn có thể nhấn vào những nội dung hiển thị trong giao diện sẽ có thêm thông tin về cuộc họp.

Giao diện nhập ghi chú cho cuộc họp được thực hiện tương tự như khi bạn nhập từ Google Calendar, với các tùy chọn viết nội dung ghi chú.

Theo quantrimang