Thao tác chuyển số thành chữ trong Excel với những người thường xuyên phải làm bảng kết toán số liệu, thống kê chắc chắn đã rất quen thuộc. Để chuyển số thành chữ trong Excel thì sẽ sử dụng bằng công cụ hỗ trợ, thay vì bạn gõ bằng tay không chính xác lại tốn nhiều thời gian để thực hiện. 

1. Cách chuyển số thành chữ trong Excel bằng vnTools
Bước 1: Đầu tiên chúng ta tải phần mềm vnTools xuống máy tính theo link dưới đây rồi tiến hành cài đặt trên máy tính như bình thường.

Tải phần mềm vnTools

 


Bước 2: Sau khi bạn đã cài đặt xong phần mềm thì mở Excel, nhấn chọn vào mục File ở góc trái trên cùng màn hình.

 


Bước 3: Tiếp đến bạn sẽ nhấn vào Options để mở danh sách các tùy chỉnh cho Excel.

 


Trong danh sách các tùy chỉnh chúng ta nhấn vào mục Add-ins. Nhìn tiếp sang nội dung bên cạnh, ở phần Manage chúng ta sẽ nhấn chọn vào mục Go…

 


Bước 4: Lúc này hiển thị giao diện cửa sổ Add-Ins hiện lên chúng ta sẽ nhấn chọn Browse.

 


Bước 5: Bạn tìm tới thư mục phần mềm vnTools rồi nhấp chọn file Ufunctions rồi nhấn tiếp vào mục OK.

 


Lúc này bạn sẽ nhìn thấy add-ins Ufunctions. Chúng ta sẽ nhấn chọn rồi nhấn OK để sử dụng add-ins này trong Excel.

 


Bước 6: Quay lại giao diện Excel, nhấn vào công cụ vnTools vừa thêm vào rồi nhìn xuống bên dưới nhấn chọn vào Đổi số thành chữ.

 

 

Khi đó hiển thị bảng để chúng ta chọn lựa nội dung cần chuyển. Tại Ô cần chuyển đổi bạn sẽ nhấn vào ô chứa giá trị số cần chuyển thành chữ và Ô chứa kết quả là ô chứa kết quả sau khi dịch từ số ra chữ.

Nhập sau thì nhấn VND để chuyển số thành chữ.

 


Kết quả chúng ta được số chuyển thành chữ như hình dưới đây.

 


Cách đổi số thành chữ trong Excel bằng hàm =VND
Bước 1: Đầu tiên bạn tải file Excel theo link dưới đây xuống máy tính như bình thường.

Tải file add-ins VND
Bước 2: Mở Excel rồi nhấn vào Options, chọn tiếp Add-Ins. Tiếp đến nhìn sang nội dung bên cạnh, nhấn chọn Add-Ins. Nhìn tiếp sang nội dung bên cạnh, tại Manage chọn Go…

 


Bước 3: Hiển thị giao diện cửa sổ mới, bạn nhấn chọn Browse để tải file add-ins lên. Chúng ta sẽ nhấn chọn vào file Doiso.

 


Lúc này bạn nhấn vào file Doiso ở cửa sổ Add-Ins rồi nhấn OK.

 


Bước 4: Sau khi đã Add-Ins xong bạn nhập hàm sau để chuyển đổi số thành tiền: Cú pháp của hàm: =VND(Số_cần_đổi).

 


Sau đó bạn cũng được số tiền bằng chữ như hình dưới đây.

 

 

Hướng dẫn đổi số thành chữ trong Excel không cần add-ins
Cũng có một cách khác để bạn có thể chuyển số thành chữ mà không cần dùng đến add-ins. Bạn thực hiện theo hướng dẫn chi tiết trong bài viết dưới đây.

Theo quantrimang