Google Slides cũng hỗ trợ rất nhiều hiệu ứng như hiệu ứng chuyển tiếp trong Slides, hiệu ứng chuyển động trong Slides cho hình ảnh, chữ viết,... cũng tương tự như hiệu ứng trong PowerPoint để bạn lựa chọn.

Danh sách xổ xuống trên Google Sheets sẽ giúp mở rộng dữ liệu trong bảng, dễ dàng chọn dữ liệu thay vì phải nhập tay thủ công. Danh sách xổ xuống trong Google Sheets có rất nhiều kiểu khác nhau. Bạn có thể lựa chọn dữ liệu có sẵn để làm danh sách, hoặc dữ liệu nhập tay hay danh sách thời gian để chọn. 

Trong quá trình làm việc trong Google Slides thì bạn có thể gộp nhiều slide thành một để tạo thành một slide trình chiếu hoàn chỉnh. Chúng ta có thể lựa chọn tùy ý trang trình trong slide thuyết trình để gộp với slide thuyết trình khác, cũng như vị trí để chèn trang trình chiếu đó. 

 

Nội dung trích dẫn tham khảo trong Google Docs giúp người đọc dễ dàng tham khảo nội dung trong tài liệu hơn. Và trong quá trình thêm nội dung trích dẫn thì người dùng có thể thay đổi để phù hợp với tài liệu. Tuy nhiên người dùng cần có một số lưu ý khi chèn nội dung trích dẫn trong Google Docs, khác với chèn trích dẫn trong Word

Định dạng khoanh tròn chữ trong Word sẽ giúp chữ nổi bật hơn rất nhiều, bên cạnh các kiểu định dạng khác như in đậm, in nghiêng hay khoanh tròn chữ. Thao tác khoanh tròn chữ trong Word khác với kiểu khoanh tròn đáp án trong Word khi đã có biểu tượng có sẵn. 

Nếu bạn sử dụng máy tính Windows và soạn thảo tài liệu bằng Microsoft Word, tên tài khoản người dùng hệ thống của bạn sẽ được thêm vào danh sách tác giả của tài liệu theo mặc định.

Bảng dữ liệu trong Excel hay Google Sheets thường có nhiều số liệu, nên việc thêm màu cho bảng dữ liệu sẽ giúp người dùng dễ dàng hơn trong việc đọc số liệu. Trên Excel, người dùng có đầy đủ các công cụ để tô màu dòng Excel xen kẽ hoặc tô màu cột Excel xen kẽ

Việc lọc và sắp xếp dữ liệu theo màu trong Google Sheets sẽ giúp người dùng dễ dàng theo dõi cũng như phân tích dữ liệu. Theo đó người dùng sẽ sử dụng ngay công cụ lọc Filter có sẵn trong Google Sheets để sử dụng, thiết lập bộ lọc cho tài liệu.

Gộp bảng và tách bảng trong Google Docs không có sẵn tùy chọn như tách bảng và nối bảng Word, nên thao tác sẽ nhiều bước hơn nhưng không quá phức tạp hay khó khăn. Vì vậy quá trình gộp bảng trong Google Docs hay tách bảng trong Google Docs rất đơn giản.

Excel hỗ trợ bạn rất nhiều công cụ để đặt các quy tắc định dạng có điều kiện Excel, hoặc những giới hạn nhất định trong quá trình nhập dữ liệu trong Excel. Trong bài viết này bạn sẽ biết cách giới hạn độ dài ký tự trong ô Excel, chỉ nhập tối đa bao nhiêu ký tự. Khi nhập quá số lượng trong ô Excel sẽ hiện thông báo.