1. Thư viện có thể in hình ảnh bìa và nội dung tóm tắt những trang đầu quyển sách khi tra cứu Opac. Giúp sinh viên biết nội dung quyển sách khi tra sách. Huỳnh Thị Kim Duyên. DH14TP

Trả lời:

Thư viện đã và đang thực hiện việc đưa ảnh bìa và nội dung quyển sách vào Opac cho bạn đọc khi tra cứu  đối với  những sách bổ sung từ  năm 2013 đến nay. Do số lượng tài liệu từ những năm trước quá lớn nên Thư viện chưa thể thực hiện việc này cho toàn bộ tài liệu đang có trong kho. Mong bạn thông cảm.

2. Thư viện nên cung cấp thêm một số sách cho một số chuyên ngành

Trả lời:

Bạn có thể yêu cầu cụ thể sách cho chuyên ngành bạn cần. Cụ thể, bạn cho biết thông tin về quyển sách: nhan đề, tác giả, nhà xuất bản và gửi về mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Nếu bạn đọc có sách hay muốn gửi tặng Thư viện để chia sẻ cho nhiều bạn cùng được đọc có được không? Nếu được thì gửi cho ai?

Trả lời:

Bạn có thể đến Phòng nghiệp vụ (tầng 3) để tặng sách cho Thư viện. Chân thành cám ơn bạn