1. Đề nghị thư viện cho sinh viên mượn từ điển về nhà học

Trả lời:

Từ điển, bách khoa thư, cẩm nang, sổ tay,... là các loại sách dùng để tra cứu, bạn đọc chỉ sử dụng khi tìm nhanh một vài thông tin nên không cần giữ lâu loại tài liệu này, ngoài ra số lượng tài liệu này rất hạn chế, nên chỉ đủ cho bạn đọc dùng tại chổ. Đối với các bạn học ngoại ngữ vì phải tra cứu thường xuyên nên các bạn cần trang bị riêng cho mình mỗi bạn một bàn.

2. Làm thẻ thư viện thật nhanh cho Sinh viên mới, cấp thẻ ngay cho tân sinh viên ở tuần học đầu tiên.

Trả lời:

Tài khoản cấp cho sinh viên từ lúc bắt đầu đăng ký đến khi sử dụng Thư viện không quá 3 ngày. Việc cấp tài khoản còn liên quan đến thẻ tích hợp của ngân hàng thường thời gian nhận thẻ này rất trễ, vì vậy thư viện có hỗ trợ cấp thẻ tạm cho Sinh viên đối với các trường hợp có nhu cầu sử dụng sớm. Vui lòng liên hệ quầy Lưu thông – tầng 3 để được hướng dẫn cụ thể.

3. Thời gian mượn trả sách nhiều thêm.

Trả lời:

Theo chính sách bổ sung của Thư viện chỉ bổ sung 5 quyển/nhan đề. Và để đảm bảo cho việc lưu thông tài liệu nên Thư viện có quy định thời gian mượn của mỗi bạn sinh viên 14 ngày, có thể gia hạn thêm 7 ngày. Đây là chính sách chung mà các Thư viện đang áp dụng.

4. Học lớp hướng dẫn sử dụng Thư viện bao lâu thì có thẻ thành viên?

Trả lời:

Sau khi học lớp hướng dẫn sử dụng Thư viện, nếu bạn đọc nào có nhu cầu mượn sách liền thì bạn có thể đến quầy Lưu Thông (tầng 3) để đăng ký thẻ tạm do Thư viện cấp (trong thời gian chờ đợi Ngân hàng Đông Á cấp thẻ sinh viên chính thức). Bạn sẽ nhận được thẻ tạm do Thư viện cấp không quá 3 ngày sau khi đăng ký.