1. Bạn đọc Thư viện nói chung và sinh viên nói riêng đều có thể gởi “Yêu cầu tài liệu” cho Thư viện dựa vào “Chính sách bổ sung” của Thư viện. Đối với những yêu cầu tài liệu của sinh viên, sau khi nhận được phiếu yêu cầu, Thư viện sẽ rà soát và tham khảo ý kiến của giảng viên hoặc của khoa/bộ môn liên quan để xác nhận tài liệu sinh viên yêu cầu là thực sự cần thiết phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu, tham khảo của đông đảo bạn đọc, nhằm làm tăng tính hiệu quả và giá trị sử dụng của tài liệu.

Sau khi nhận được thông tin xác nhận của giảng viên hoặc khoa/bộ môn, Thư viện lập danh mục và đề nghị xin bổ sung tài liệu gởi BGH và các phòng chức năng xem xét giải quyết.

Theo hầu hết ý kiến của bạn đọc: Thư viện “Bổ sung thêm nhiều sách tiếng Anh quý ; bổ sung thêm một số tác phẩm văn học mới cũng như một số tài liệu nghiên cứu liên quan chuyên ngành ; Cập nhật thêm nhiều sách mới; bổ sung sách công tác Đoàn; các loại ngoại ngữ; sách liên quan đên vấn đề nghệ thuật; cung cấp thêm nhiều sách, nhiều tài liệu mới; bổ sung thêm các sách mới . . .”. Những ý kiến này còn chung chung, chưa đủ cơ sở cho Thư viện căn cứ  vào để đề nghị xin bổ sung tài liệu được.

Như vậy, sinh viên nên gởi “Yêu cầu tài liệu” và ghi chính xác thông tin tài liệu cần bổ sung: tên tài liệu, tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản . . .  và tài liệu này phục vụ cho hoạt động nào (tham khảo, nghiên cứu, học tập . . .) để Thư viện có cơ sở xem xét bổ sung theo đúng quy trình và chính sách bổ sung của Thư viện.

2. Hiện nay, Thư viện có dịch vụ photo tài liệu (Tầng 4). Bạn đọc có thể mang tài liệu đến để sử dụng dịch vụ này. Đối với sách mượn Thư viện, bạn đọc nên photo tại Thư viện để tránh tình trạng mất mát, hư hỏng đáng tiếc xảy ra trong quá trình photo.

3. Trong kho tài nguyên điện tử của Thư viện có “Bộ sưu tập tài nguyên tham khảo”

Địa chỉ: http://lib.agu.edu.vn:8180/collection/handle/123456789/776.

Đây là những sách điện tử do Thư viện sưu tầm và tập hợp thành bộ sưu tập giúp bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo phong phú, phục vụ cho việc nghiên cứu học tập của cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học An Giang.

Bạn đọc có thể sử dụng bộ sưu tập này như các loại tài nguyên điện tử khác của Thư viện (Tài liệu nội sinh, Cơ sở dữ liệu điện tử . . . ). Trường hợp cần download (xin file), bạn đọc vui lòng liên hệ cán bộ Thư viện: Lê Trường Giang (Tầng 4) để được hướng dẫn cụ thể.