Câu 1: Thư viện nên lưu ý những quyển sách được xếp bị các thanh sắt của giá sách che mất rất khó để tìm những quyển sách đó

Trả lời:

Vị trí của mỗi quyển sách trên kệ là không thay đổi. Vị trí này được thể hiện ở 2 nơi: trên OPAC và trên đầu mỗi kệ sách. Khi xếp sách Thư viện cũng đã có ý chừa 1 khoản cách vừa đủ cho tài liệu, nhưng trong quá trình sử dụng có các tài liệu bị che khuất do đó các bạn thông cảm, khi tìm tài liệu nên tra cứu thông tin trước.

Câu 2: Em muốn tăng thêm thời gian mượn sách và số lượng sách được mượn tại Thư viện?

Trả lời:

Nhu cầu về tài liệu của bạn đọc rất nhiều nhưng số lượng tài liệu ở mỗi tên sách là có hạn, nên nếu mỗi bạn đọc giữ số lượng tài liệu nhiều và lâu thì sẽ có nhiều bạn đọc khác không tiếp cận được tài liệu, do đó để chia sẻ thông tin cho các bạn đọc khác, các bạn vui lòng chỉ giữ tài liệu trong khoảng thời gian vừa đủ.

Câu 3: Em muốn hỏi, tầng 5 Thư viện có sách giáo trình có thời hạn mượn là 30 ngày, nếu em chưa sử dụng xong, em trả lại sách cho Thư viện, khoảng một vài ngày sau em quay lại mượn nữa được không ạ?

Trả lời

Hoàn toàn không có vấn đề gì, nếu thời gian gia hạn không đủ để em sử dụng tài liệu, em có thể gia hạn nhiều lần, nhưng nếu em muốn trả và vài hôm sau mượn lại để có thời gian mượn lâu hơn thì cũng được, tuy nhiên còn phải tùy số lượng tài liệu có trong kho. Đối với tài liệu đang HOT, các bạn đọc khác đang mượn nhiều, thì việc trả lại tài liệu đến lúc em đến mượn có khi tài liệu ấy đã được bạn đọc khác mượn rồi.

Câu 4: Để hoàn thiện và nâng cao chất lượng cho kho sách, cũng như phục vụ thật tốt cho bạn đọc khi tìm kiếm mã số, cách sắp xếp của sách. Một số sinh viên còn sử dụng xong không đặt lại nơi đã lấy, mà bỏ tại các bàn đọc một cách tùy tiện. Thư viện nên làm gì để khắc phục tình trạng đó (phải nghiêm túc với các bạn đọc đó).

Trả lời: 

Cũng như nhà đầu tư, Thư viện luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để cung cấp cho bạn đọc những dịch vụ tối ưu. Vào đầu mỗi năm học, Thư viện tổ chức các lớp hướng dẫn để giúp bạn đọc biết cách sử dụng Thư viện hợp lý và hiệu quả. Trong phần giới thiệu có hướng dẫn bạn đọc cách xử lý các tài liệu khi đã đọc xong. Tuy nhiên mỗi bạn đọc có một trình độ nhận thức nhất định (trình độ văn hóa ứng xử), giống như việc “bỏ rác đúng nơi quy định” hay nhặt 1 gói hàng bị rơi trả về vị trí trong siêu thị. Cán bộ Thư viện không thể quan sát hết tất cả các bạn đọc trong kho để xử lý kịp thời những tình trạng trên, do vậy Thư viện chỉ có thể kêu gọi ý thức của mỗi cá nhân đối với bản thân và nhắc nhỡ những người bên cạnh mình, thể hiện trình độ Văn hóa cao, ngang tầm với trình độ Học vấn mà mình được đào tạo.