THÔNG TIN

Câu 1: Em có khó khăn trong việc tìm tài liệu tham khảo cho các đề tài cần nghiên cứu nhưng trang mạng không có, và tài liệu lại rất nhiều, làm sao có thể tìm được trong thời gian ngắn nhất, vì có đôi khi tốn nhiều thời gian nhưng vẫn không thể tìm được tài liệu mong muốn …(Võ Thị Yến Lê – DH14TP)

Trả lời

- Khi gặp khó khăn trong quá trình tìm tài liệu tham khảo bạn có thể liên hệ trực tiếp tại quầy thông tin để được cán bộ Thư viện tư vấn và hỗ trợ tìm kiếm tài liệu.

- Ngoài ra, Thư viện có mở các lớp đào tạo kỹ năng tìm kiếm thông tin cho bạn đọc. Nếu các bạn có nhu cầu tham gia những lớp hướng dẫn này, các bạn có thể tập hợp thành một nhóm khoảng 10 người trở lên đăng ký tham gia lớp hướng dẫn. Cán bộ Thư viện sẽ sẵn sàng hỗ trợ các bạn.

Câu 2: Làm sao để sử dụng tốt tất cả các dữ liệu của Thư viện ? (Lê Văn An – DH13PN)

Trả lời

- Hiện tại, trên trang web Thư viện có giới thiệu đầy đủ các nguồn tài liệu hiện có tại Thư viện và bên cạnh đó có hướng dẫn cách truy cập cụ thể của các nguồn tài liệu. Bạn có thể vào trang web Thư viện (http://lib.agu.edu.vn), sau đó chọn nguồn Tài nguyên điện tử => Cơ sở dữ liệu điện tử (để tìm hiểu về các CSDL hiện có tại Thư viện).

- Các bạn có thể liên hệ trực tiếp với Cán bộ Thư viện trực tại quầy Thông tin để được hỗ trợ.

- Hoặc bạn có thể đăng ký tham gia các lớp hướng dẫn khai thác CSDL tại Thư viện (1 nhóm khoảng 10 bạn trở lên).

Câu 3: Nếu muốn sử dụng nguồn tài nguyên nội sinh có hiệu quả thì em phải làm như thế nào ? (Thái Thị Hương Lan)

Trả lời

- Vào đầu mỗi năm học, Thư viện có tổ chức các lớp hướng dẫn sử dụng Thư viện, trong nội dung hướng dẫn này Thư viện có hướng dẫn các bạn cách khai thác và đăng ký tài khoản để sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên nội sinh tại Thư viện.

- Nếu bạn quên cách đăng ký sử dụng bộ sưu tập trên có thể vào địa chỉ sau: http://lib.agu.edu.vn (chọn Trợ giúp => Đăng ký tài khoản Dspace)

- Nếu gặp khó khăn trong quá trình tìm kiếm bạn có thể liên hệ trực tiếp với cán bộ Thư viện tại Quầy Thông tin để được hỗ trợ.