Tạp chí in (Kho Tham khảo - Tầng 4)

1.  Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến nuôi trồng thuỷ sản tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên- Huế và đề xuất giải pháp thích ứng/ Tôn Thất Chất, Nguyễn Văn Được

Tóm tắt: Nội dung nghiên cứu bao gồm: phân tích tình hình diễn biến của biến đổi khí hậu; xem xét ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến các hoạt động nuôi trồng thủy sản; dự báo nguy cơ ngập theo 3 kịch bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường đến cuối thế kỷ XXI; đề xuất biện pháp thích ứng phù hợp cho địa phương.

Nguồn trích: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ 2013, số 19, tr.85-91


2.  Một cách nhìn tổng quan giữa đồng vị phóng xạ trong vòng năm của cây rừng với những biến đổi môi trường/ Đinh Việt Hưng, Woo Jung Choi

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu giả thuyết đồng vị các bon cơ bản (định nghĩa và biến thiên trong quan hệ với thay đổi môi trường) và tóm tắt làm thế nào để liên kết dãy biến thiên của tỉ lệ đồng vị các bon trong vòng năm của cây rừng với CO2 khí quyển và các chất ô nhiễm khác, đồng thời đưa ra các ví dụ về việc giải thích các thay đổi môi trường khí quyển trong lịch sử có sử dụng tỉ lệ đồng vị các bon và gợi ý hướng nghiên cứu trong tương lai từ quan điểm về điều kiện môi trường khí quyển của Hàn Quốc và Việt Nam.

Nguồn trích: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ 2014, số 2, tr.21-26  


3.  Tác động của biến đổi khí hậu đến đời sống và sản xuất nông nghiệp của người nông dân xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định/ Đặng Thị Hoa, Ngô Tuấn Quang

Tóm tắt: Bài viết nêu lên những biểu hiện của biến đổi khí hậu ở Giao Thiện như: nhiệt độ trung bình tăng 1,470C (tăng 0,070C/năm), độ ẩm trung bình 1,8% (giảm 0,085%/năm), mực nước biển đã dâng lên 10 cm trong vòng 5 năm (2007-2012), bình quân mỗi năm tăng xấp xỉ 0,5 mm. Đồng thời bài viết còn cung cấp những tác động của biến đổi khí hậu đến đời sống và sản xuất nông nghiệp của người nông dân xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

Nguồn trích: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ 2014, số 3+4, tr. 203-210


4.   Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến nguy cơ cháy rừng ở Việt Nam/ Lê Sỹ Doanh, Trần Quang Bảo

Tóm tắt: Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến nguy cơ cháy rừng ở Việt Nam. Về thực trạng, trong giai đoạn 2002-2013, tổng diện tích đất lâm nghiệp đã xảy ra cháy là 55.506 ha, trong đó đất rừng tự nhiên chiếm 16.148 ha, đất rừng trồng chiếm 34.287 ha và đất trảng cỏ chiếm 5.071 ha. Đồng thời nghiên cứu cho thấy thực sự tồn tại mối liên hệ giữa chỉ số khí hậu phản ánh nguy cơ cháy rừng (Qi) với số ngày có nguy cơ cháy rừng cao (Snc45) theo phương trình: Snc45=7,284*Qi+1,029 với R2=0,588.

Nguồn trích: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ 2014, số 7, tr.113-118


5.  Thành lập bộ cơ sở dữ liệu GIS dự báo ảnh hưởng biến đổi khí hậu tỉnh Bắc Ninh phục vụ phát triển nông thôn/ Trần Văn Thụy, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị Thoan

Tóm tắt: Các tác giả đưa ra các dẫn liệu trình bày về cấu trúc cơ sở dữ liệu GIS về biến đổi khí hậu tỉnh Bắc Ninh. Hai thành phần chính của cơ sở dữ liệu là “Cơ sở dữ liệu nền địa lý” và Cơ sở dữ liệu chuyên đề”. Cơ sở dữ liệu nền địa lý bao gồm địa giới, địa hình – độ cao, giao thông – thủy hệ, dân cư – địa danh, diễn biến nhiệt và lượng mưa giai đoạn 2020-2100 và các lớp thông tin khác. Cơ sở dữ liệu chuyên đề bao gồm các lớp thông tin mô hình DEM, bản đồ dự báo tác động của lũ lụt, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ định hướng phát triển nông nghiệp và các dữ liệu khác được xây dựng và hoàn thiện trên hai phần mềm Arcgis và Mapinfo.

Nguồn trích: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ 2014, số 11, tr.11-17


6.  Tác động của lũ lụt đối với trồng trọt và đánh bắt-nuôi trồng thủy sản của người dân trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long/ Nguyễn Ngọc Toại

Tóm tắt: Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu được tiến hành năm 2013 tại một xã đầu nguồn thuộc tình Đồng Tháp nhằm cung cấp một số bằng chứng về tác động do thay đổi tình trạng lũ lụt, một trong những biểu hiện của biến đổi khí hậu , đối với sinh kế trồng trọt và đánh bắt nuôi trồng thủy sản của người dân. Kết quả cho thấy, sự bất ổn định của lũ lụt trong thời gian gần đây làm tăng chi phí, gây khó khăn trong việc xuống giống cũng như giảm sự chủ động trong trồng trọt của nông dân.  

Nguồn trích: Tạp chí Kinh tế - Xã hội học/ 2014, số 12 (196), tr. 13-21


7.  Dự báo tác động của nước biển dâng, xâm nhập mặn theo các kịch bản biến đổi khí hậu đến đất canh tác lúa vùng đồng bằng sông Cửu Long/ Nguyễn Hoàn Đan, Nguyễn Võ Linh, Hà Văn Định, Nguyễn Hùng Cường

Tóm tắt: Nghiên cứu cho thấy gia tăng xâm nhập mặn tỷ lệ thuận với mực nước biển dâng và diện tích đất lúa bị ngập nước biển không thể canh tác được; diện tích đất lúa bị xâm nhập mặn tăng sẽ tác động xấu đến sản xuất, dẫn đến làm mất vụ mùa khô, trong đó đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất là đất chuyên lúa (đất lúa 3 vụ và 2 vụ). Cụ thể, ứng với kịch bản nước biển dâng 12cm -17cm - 75cm thì diện tích đất lúa bị mất vụ do ngập nước biển tương ứng: 14,359 ha (chiếm 0,74% tổng diện tích đất sản xuất lúa của vùng) – 37,245 ha (chiếm 1,93%) – 344,473 ha (chiếm 17,86%).

Nguồn trích: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ 2014, số 21, tr. 9-16


8.  Nghiên cứu xây dựng bản đồ ngập lụt do tác động của biến đổi khí hậu phục vụ quy hoạch sử dụng đất bền vững tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam/ Nguyễn Hữu Ngữ, Dương Quốc Nõn

Tóm tắt: Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu sự thay đổi của khí hậu trong vòng 3 thập kỷ (1980-2010) trên địa bàn huyện Đại Lộc, đồng thời xây dựng bản đồ ngập lụt để hỗ trợ cho việc ra quyết định trong quản lý và quy hoạch sử dụng đất. Kết quả cho thấy, lượng mưa trung bình và số ngày mưa bình quân các tháng giai đoạn 2001-2010 so với giai đoạn 1981-1990 đã có xu hướng tăng ở các tháng mùa xuân và mùa đông nhưng giảm vào các tháng mùa hè. Nhiệt độ trong vòng 30 năm qua có xu hướng giảm xuống và ít khắc nghiệt hơn, các đỉnh lũ tăng lên rõ rệt, đặc biệt cao nhất là năm 2009.  

Nguồn trích: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ 2014, số 22, tr. 71-77


Tạp chí điện tử
Địa chỉ truy cập: http://lhtv.vista.vn/ (Chọn STD-Tài liệu KH&CN Việt Nam)
Lưu ý : Bạn đọc vui lòng truy cập theo hệ thống mạng nội bộ của Trường Đại học An Giang để đọc và download toàn văn tài liệu.


9.  Nghiên cứu phương pháp ước tính thiệt hại về kinh tế do biến đổi khí hậu gây ra đối với các công trình thuỷ lợi/ Phạm Văn Giang, Nguyên Bá Uân

Tóm tắt: Nghiên cứu đề xuất phương pháp xác định những thiệt hại về kinh tế gia tăng hàng năm trong quản lý khai thác và bảo vệ hệ thống các công trình thủy lợi do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Trên cơ sở đó, đề xuất một số khuyến nghị tới các nhà quy hoạch và quản lý cũng như các bên có liên quan cân nhắc tính toán tác động của biến đổi khí hậu trong quản lý khai thác công trình thủy lợi.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi & Môi trường/ 2013, số 42, tr. 131-135


10 .Ngành nuôi trồng thủy sản Việt Nam và việc thích ứng với biến đổi khí hậu/ Ngọc Tú

Tóm tắt: Bài viết trình bày những kịch bản của biến đổi khí hậu trên lãnh thổ Việt Nam; tác động của biến đổi khí hậu đến ngành nuôi trồng thủy sản Việt Nam như lũ lụt, xâm nhập mặn của nước biển, nhiệt độ tăng; phân tích kinh tế về sự thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nguồn trích: Tạp chí Thương mại thủy sản/ 2014, số 170, tr. 42-45

 

 

Tổng hợp: Phan Hữu Nghị