null Ngày 26 tháng 4 hàng năm được Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) chọn làm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới. Năm nay, cũng là năm thứ 10 thế giới tổ chức ngày này, Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới có chủ đề “ĐỔI MỚI – KẾT NỐI THẾ GIỚI”.

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới được tổ chức nhằm: nâng cao sự chú ý của cộng đồng về tác động của sở hữu trí tuệ (sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp) trong cuộc sống hàng ngày; gia tăng sự hiểu biết của mọi người đối với việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ khuyến khích hoạt động sáng tạo và đổi mới; tôn vinh sự sáng tạo và sự đóng góp của các nhà sáng tạo và đổi mới đối với sự phát triển của xã hội trên khắp toàn cầu; đẩy mạnh việc tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác.

Thông điệp của Tổng Giám đốc WIPO, Ngài Francis Gurry về Ngày Sở hữu trí tuệ năm 2010 với chủ đề “Đổi mới – Kết nối thế giới”, một lần nữa khẳng định vai trò của sở hữu trí tuệ trong sự phát triển của cộng đồng, xã hội, quốc gia và trên phạm vi toàn cầu. Các công nghệ tiến bộ đang tạo ra một xã hội toàn cầu thực thụ và hệ thống sở hữu trí tuệ là một phần quan trọng trong quá trình kết nối này. Hệ thống này đang tạo thuận lợi cho việc chia sẻ thông tin, tạo khuôn khổ cho việc thương mại hóa và phổ biến công nghệ,khuyến khích sáng tạo và cạnh tranh. Hệ thống này cũng giúp tạo dựng sự hợp tác cần thiết để giải quyết các thách thức toàn cầu đáng lo ngại mà tất cả chúng ta đang phải đối mặt như biến đổi khí hậu và nhu cầu năng lượng ngày càng gia tăng. Tổ chức Sở hữu trí tuệ luôn nỗ lực để bảo đảm rằng hệ thống sở hữu trí tuệ tiếp tục phục vụ mục tiêu cơ bản nhất của mình là thúc đẩy hoạt động sáng tạo và đổi mới và tất cả mọi người đều được hưởng lợi từ hệ thống này – qua đó, giúp đưa thế giới trở thành gần gũi hơn.


Sở hữu trí tuệ là một trong những lĩnh vực được Trường Đại học An Giang quan tâm phát triển. Trường đã phối hợp và được sự hỗ trợ của Cục Sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức nhiều hội thảo, tập huấn nâng cao nhận thức về quyền sở hữu trí tuệ trong đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh viên; tiếp nhận và đưa vào khai thác “góc thư viện sở hữu trí tuệ”, đào tạo và chuyển giao công nghệ khai thác thông tin sáng chế phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tại Thư viện của trường. Nhà trường đã đăng ký bảo hộ logo nhãn hiệu của trường nhằm hướng tới xây dựng một thương hiệu đại học có uy tín trong và ngoài nước. Trường đã ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện quy định về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong trường, hình thành bộ phận quản lý sở hữu trí tuệ ở Phòng Quản lý khoa học và HTQT, xây dựng và triển kế hoạch đẩy mạnh hoạt động sở hữu trí tuệ trong trường… Đó là những hoạt động tích cực của Trường Đại học An Giang hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm nay.

Trúc Lâm