TẠP CHÍ IN (Bản in được lưu tại kho Tham khảo Tầng 4 TV)
1. Du khách đánh giá về sự phát triển của du lịch sinh thái rừng tràm Trà Sư tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang / Phan Thị Dang
Tóm tắt: Tác giả đã phân tích những đánh giá của du khách về sự phát triển của du lịch sinh thái rừng tràm Trà Sư từ tháng 01/2014 đến tháng 02/2014 dựa trên một số tiêu chí như là: hệ sinh thái tại rừng Tràm, đời sống của người dân, thái độ phục vụ của Ban quản lý và hướng dẫn viên du lịch, phương tiện vận chuyển khi tham quan, khu nhà nghỉ nhà ăn, công tác bảo tồn sinh vật và bảo vệ môi trường. Qua đó, tác giả cho rằng để DLST phát triển đúng với bản chất của nó thì cần thực hiện một số giải pháp sau: (1) đào tạo đội ngũ nhân viên và hướng dẫn viên chuyên nghiệp; (2) lập dự án kêu gọi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật; (3) tăng cường hoạt động tại trung tâm đón khách, trang bị phương tiện nghe nhìn; (4) cung cấp đầy đủ áo phao trên mỗi thuyền du lịch; (5) xây dựng hệ thống thu gom và xử lý chất thải v.v
Nguồn trích: Tạp chí Nghiên cứu Địa lý Nhân văn / 2014, Số 3, tr 21-26


TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
Địa chỉ truy cập: http://lhtv.vista.vn/ (Chọn STD-Tài liệu KH&CN Việt Nam)
Lưu ý: Bạn đọc vui lòng truy cập theo hệ thống mạng nội bộ của Trường Đại học An Giang để đọc và download toàn văn tài liệu.


2. Các giải pháp phát triển du lịch sinh thái rừng tràm Trà Sư, Tịnh Biên, An Giang / Nguyễn Thị Hà Vy; Bùi Xuân An; Vũ Văn Quang; Lê Quốc Tuấn
Tóm tắt: Theo tác giả, để xác định được những định hướng phát triển du lịch sinh thái rừng tràm Trà Sư trong tương lai thì cần dựa trên những định hướng phát triển cụ thể như: định hướng phát triển của địa phương; định hướng phát triển DLST cho Trà Sư; phân tích các lợi ích khi thực hiện các giải pháp quy hoạch (giải pháp ưu tiên hàng đầu, các giải pháp ưu tiên tiếp theo); thực hiện các chương trình du lịch và DLST và cuối cùng là định hướng các chương trình hành động cụ thể như (tập huấn nguồn nhân lực theo yếu cầu phát triển DLST, quy hoạch các phân khu chức năng, thành lập các tuyến du lịch, thiết lập và xây dựng các khu nhà nghỉ hoặc khu nghỉ dưỡng sinh thái).
Nguồn trích: Bản tin Khoa học và Công nghệ An Giang / 2012, Số 2. -tr. 5-10.


3. Cơ sở khoa học và tiềm năng phát triển rừng tràm Trà Sư thành khu bảo tồn và phát triển du lịch sinh thái / Trần Thị Hồng Ngọc
Tóm tắt: Tác giả trình bày cơ sở khoa học của rừng Tràm Trà sư như: (1) lịch sử hình thành; (2) đặc điểm khí hậu, địa hình, đất đai và chế độ thủy văn; (3) đặc điểm tài nguyên động thực vật; (4) đặc điểm dân cư sống ở quanh vùng. Từ thực tế đó, tác giả kết luận để phát triển rừng tràm Trà Sư thành khu du lịch sinh thái bền vững cần phải có sự kết hợp cả sự quan tâm tới việc bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm này không chỉ của các nhà quản lý mà còn bao gồm thái độ của khách du lịch.
Nguồn trích: Bản tin Khoa học và Công nghệ An Giang / 2012, Số 2. -tr. 16-20


4. Du lịch sinh thái rừng tràm Trà Sư tỉnh An Giang/ Bành Thanh Hùng

Tóm tắt: Theo tác giả, du lịch sinh thái là mô hình du lịch dựa vào thiên nhiên và văn hóa bản địa, gắn với giáo dục bảo tồn và phát triển bền vững các hệ sinh thái. Do đó, mô hình du lịch này không thể tách rời những khu rừng, các Vườn quốc gia hay các khu bảo tồn. Tác giả cho rằng để đảm bảo sự phát triển bền vững của rừng tràm Trà sư thì cần thực hiện một số giải pháp cụ thể sau: xây dựng chiến lược phát triển du lịch sinh thái gắn với lợi ích cộng đồng; chú trọng nhiều hơn vào công tác đào tạo nguồn nhân lực cho du lịch sinh thái; quan tâm đầu tư đúng mức đến dòng sản phẩm bên ngoài (như làng nghề truyền thống của cộng đồng dân cư), dòng sản phẩm bên trong (bao gồm các tuyến du lịch bằng đường bộ và đường thủy), và các tuyến du lịch nội địa.

Nguồn trích: Bản tin Khoa học và Công nghệ An Giang / 2012, Số 2. -tr. 11-13


5. Định hướng phát triển du lịch sinh thái rừng tràm Trà Sư tỉnh An Giang/ Quốc Anh

Tóm tắt: Tác giả trình bày một số giải pháp để tiếp tục thực hiện công tác bảo tồn, phát triển du lịch sinh thái Trà Sư theo hướng bền vững: (1) tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch căn bản và thực hiện các chính sách ưu đãi đầu tư thông thoáng nhằm thu hút các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội đầu tư tại đây; (2) hình thành tuyến du lịch liên hoàn tại khu kinh tế cửa khẩu Tịnh Biên nhằm thu hút sự tham quan và giải trí của khách du lịch; (3) tăng cường xúc tiến, quảng bá hình ảnh du lịch rừng tràm Trà Sư thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các kỳ hội chợ trong và ngoài nước; (4) liên kết các tuyến du lịch trong khu vực để khai thác lợi thế kinh tế cửa khẩu và kết hợp mua sắm, tham quan du lịch An Giang; (5) tiếp tục xây dựng sản phẩm phẩm du lịch với kết hợp các lễ hội văn hóa truyền thống của các dân tộc; đồng thời tăng cường tổ chức giáo dục ý thức cộng đồng địa phương thông qua đào tạo và bảo vệ môi trường.

Nguồn trích: Bản tin Khoa học và Công nghệ An Giang / 2012, Số 2. -tr. 14-15


Tổng hợp: Nguyễn Thị Cẩm Thiêu