An Giang - Điểm đến an toàn, thân thiện đối với du khách - đó là thông điệp mà UBND tỉnh An Giang truyền đi trong chương trình kích cầu du lịch nội địa năm 2020. Chương trình kích cầu du lịch nội địa sẽ cung cấp cho du khách các gói sản phẩm, dịch vụ du lịch đảm bảo chất lượng và an toàn, hấp dẫn của các đơn vị dịch vụ du lịch như: dịch vụ lưu trú, mua sắm, ăn uống, khu du lịch, điểm du lịch...

Thư viện Trường Đại học An Giang giới thiệu đến bạn đọc thông tin chuyên đề từ các bài báo, tạp chí đề cập đến các loại hình du lịch (du lịch văn hóa, du lịch tâm linh, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái), các sản phẩm du lịch đặc thù (du lịch di sản văn hóa, du lịch làng nghề truyền thống…) và hoạt động du lịch tận dụng các nguồn tài nguyên sẵn có của An Giang, qua đó góp phần nâng cao nhận thức và quảng bá du lịch tỉnh nhà.

TẠP CHÍ IN (Bản in được lưu tại Quầy Tham khảo Tầng 4 Thư viện)

1. Khai thác các giá trị văn hóa bản địa trong phát triển du lịch nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long / Lâm Thị Mai Sương Tú

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến vai trò của các giá trị văn hóa bản địa trong phát triển du lịch nông nghiệp. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp khai thác và phát triển du lịch nông nghiệp dựa vào các giá trị văn hóa bản địa hiện có như: yếu tố ẩm thực, kiến trúc nhà ở, nghề thủ công, lễ hội văn hóa truyền thống hay tín ngưỡng tôn giáo.

Nguồn trích: Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam, 2020, Số 2(188), tr. 63-66

2. Trở ngại hay nguồn lực: Hai cách nhìn về phát triển du lịch cộng đồng của người Chăm ở An Giang / TS. Nguyễn Công Thảo

Tóm tắt: Bài viết đề xuất các giải pháp phát triển du lịch cộng đồng của Chăm An Giang: nâng cao nhận thức cho người dân về hiệu quả kinh tế du lịch mang lại; có chính sách hỗ trợ bảo lưu, phục hồi nhà cổ, xây dựng nhà nghỉ cộng đồng theo kiến trúc người Chăm kết hợp với phục vụ ẩm thực Chăm; tham vấn người dân hợp tác với công ty du lịch; quảng bá các sảm phẩm du lịch đặc thù; có chính sách ưu đãi về thuế, tài chính để khuyến khích đầu tư.

Nguồn trích: Tạp chí Dân tộc học, 2020, Số 1, tr. 59-67

3. Đánh giá việc khai thác các giá trị văn hóa Chăm An Giang trong các chương trình du lịch tiêu biểu đến tỉnh An Giang / Nguyễn Hoài Nhân, Vũ Thịnh Trường

Tóm tắt: Mục đích của bài viết này là đánh giá việc khai thác các giá trị văn hóa Chăm An Giang trong các chương trình du lịch tiêu biểu thông qua việc đối chiếu các nội dung văn hóa Chăm An Giang trong bốn chương trình du lịch tiêu biểu với các tài nguyên văn hóa Chăm An Giang hiện hữu, từ đó đề xuất một số khuyến nghị nâng cao chất lượng các chương trình du lịch đến tỉnh An Giang. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, trong hai chương trình du lịch tại địa phương, số lượng điểm thăm quan có nội dung văn hóa Chăm chỉ chiếm 30 phần trăm và 50 phần trăm tổng số điểm đến. Các hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa như lễ cưới, ẩm thực, lễ hội và làng nghề vẫn còn bị bỏ ngỏ. Riêng hai chương trình du lịch do hai hãng lữ hành lớn tại TP. Hồ Chí Minh là Fiditour và Vietravel chưa thực sự quan tâm đến giá trị văn hóa Chăm. Trên cơ sở này, tác giả đề xuất một số hàm ý giúp các doanh nghiệp hoàn thiện sản phẩm du lịch.

Nguồn trích: Tạp chí Công Thương, 2017, Số 12. Tr. 158-163

TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ

Địa chỉ truy cập: http://lib.agu.edu.vn/co-so-du-lieu/tai-lieu-khoa-hoc-va-cong-nghe-viet-nam

  1. Hoạt động tâm linh ở Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam - An Giang và việc khai thác phục vụ du lịch / Phạm Xuân Hậu, Nguyễn Thị Diễm Tuyết

Tóm tắt: Bài viết trình bày kết quả khảo sát ý kiến du khách về các hoạt động tâm linh ở miếu Bà Chúa Xứ (An Giang) và những giải pháp bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa trong hoạt động tâm linh phục vụ phát triển du lịch. Kết quả nghiên cứu cho thấy hoạt động tâm linh tại Miếu Bà Chúa Xứ còn cần được đầu tư hơn nữa, đồng thời phải bảo quản, tu bổ cơ sở vật chất mới có thể duy trì hoạt động và thu hút du khách. Để bảo tồn giá trị văn hóa trong hoạt động tâm linh nơi đây, bài viết đề xuất một số biện pháp như: nâng cấp cơ sở hạ tầng, nâng cao nhận thức của người dân, nâng cao tính chuyên nghiệp trong quản lí, thiết kế xây dựng và quảng bá du lịch…

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM, 2020, Tập 17, Số 1, tr. 117-129

  1. Phát triển du lịch nông thôn dựa vào cộng đồng người Khmer ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang / Đào Ngọc Cảnh, Ngô Thị Ái Thi

Tóm tắt: Ngày nay, quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa tăng lên mạnh mẽ đang thúc đẩy du khách tìm về vẻ đẹp bình dị, không khí trong lành và những giá trị văn hóa truyền thống ở nông thôn. Vì vậy, du lịch nông thôn đã trở thành xu thế phát triển ở nhiều nước trên thế giới. Huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang có nhiều tiềm năng phát triển du lịch nông thôn dựa vào cộng đồng người Khmer. Tuy nhiên, hầu hết các tài nguyên du lịch ở đây còn tồn tại dưới dạng tiềm năng, các hoạt động du lịch còn tự phát, kém hiệu quả, chưa tạo được nguồn thu cho người dân. Bài viết này phân tích những tiềm năng và đề xuất giải pháp phát triển du lịch nông thôn dựa vào cộng đồng người Khmer nhằm góp phần phát triển du lịch, cải thiện đời sống người dân, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học (Đại học Cần Thơ), 2018, Số 6C, tr. 148-157

  1. Đánh giá của du khách về việc khai thác di sản hán nôm phục vụ phát triển du lịch ở tỉnh An Giang / Đào Ngọc Cảnh, Trương Thị Kim Thủy

Tóm tắt: Di sản văn hóa là tài sản quý giá của quốc gia và của địa phương, có vai trò to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Trong chiều dài lịch sử của dân tộc, văn hóa Hán Nôm đã trở thành bộ phận quan trọng của di sản văn hóa Việt Nam. Trong đó, nhiều tư liệu Hán Nôm được công nhận là di sản văn hóa của nhân loại. Di sản văn hóa Hán Nôm ở tỉnh An Giang khá phong phú và đa dạng so với các tỉnh thành ở Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là nguồn tài nguyên du lịch rất có giá trị cần được bảo tồn và phát huy. Từ đó, tạo nên các sản phẩm du lịch đặc thù, góp phần đưa An Giang trở thành một trong những địa bàn du lịch trọng điểm ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

 Nguồn trích: Tạp chí Khoa học (Đại học Cần Thơ), 2019, Tập 55, Số 5, tr.  88-97

  1. Giải pháp khai thác giá trị văn hóa trong phát triển du lịch tại làng Chăm Châu Phong, tỉnh An Giang / Nguyễn Vũ Thùy Chi

Tóm tắt: Văn hóa là chìa khóa, là then chốt cho du lịch phát triển bền vững. Việc khai thác các giá trị văn hóa để phát triển du lịch không những đem lại lợi ích kinh tế - xã hội, mà còn góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa. Vì vậy, bài viết mô tả thực trạng khai thác giá trị văn hóa trong phát triển du lịch tại làng Chăm Châu Phong, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh việc khai thác giá trị văn hóa trong phát triển du lịch ở làng Chăm Châu Phong và cộng đồng Chăm ở tỉnh An Giang.

Nguồn trích: Tạp chí Công thương, 2019, Số 5, tr. 184-189

  1. Đô thị di sản - Nền tảng xây dựng sản phẩm du lịch mới phát triển du lịch An Giang / Ngô Minh Hùng, Trần Thị Mỹ Diệu

Tóm tắt: Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đến năm 2020 và Việt Nam trở thành quốc gia có ngành du lịch phát triển đến năm 2030 đã được khẳng định tại Quyết định số 201/QĐ-TTg, ngày 22-1-2013 của Chính phủ và Quyết định số 381/Qđ-UBND về phát triển ngành du lịch tỉnh An giang. Dưới góc nhìn di sản kiến trúc - đô thị, các chương trình du lịch của tỉnh từ trước đến nay chưa đề cập rõ các giá trị thẩm mỹ của hình thái đô thị, nghệ thuật kiến trúc và không gian cảnh quan gắn với lối sống bản địa ở An Giang. Do đó, bài viết nhằm xem xét và gợi mở tiềm năng mới trên cơ sở đô thị lịch sử của tỉnh có tính "thuộc địa" (đô thị từng là khu vực thuộc địa Pháp) làm nền tảng khởi đầu mới cho phát triển kinh tế "toàn cầu" giai đoạn sắp tới.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học (Đại học Văn Lang), 2018, Số 10, tr. 95-103

  1. Đánh giá tiềm năng phát triển vườn cây ăn trái đặc sản gắn với du lịch tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang / Võ Hồng Tú, Huỳnh Thị Thúy, Nguyễn Quang Tuyến, Nguyễn Thùy Trang

Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá tiềm năng phát triển vườn cây ăn trái đặc sản, xác định thị hiếu du khách, phân tích và tìm giải pháp kết hợp giữa vườn cây ăn trái gắn với du lịch nhằm tạo điểm nhấn thu hút du khách, góp phần tăng thu nhập cho các hộ trồng vườn huyện Tịnh Biên. 

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học (Đại học Cần Thơ), 2018, Tập 54, Số 1 (2018), tr. 203-209

  1. Phát triển An Giang thành trung tâm du lịch của vùng đồng bằng sông cửu Long / Đào Đăng Kiên

Tóm tắt: Giữ vị trí chiến lược quan trọng của vùng đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh An Giang đã xác định lấy du lịch làm kinh tế mũi nhọn và nhằm khai thác tối đa, tiềm năng, lợi thế sẵn có, phát triển các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, hạ tầng và vui chơi giải trí. Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy An Giang về phát triển du lịch (DL), các cấp, các ngành, các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp quan trọng, góp phần thúc đẩy ngành DL trên địa bàn tỉnh ngày một phát triển. Tuy nhiên, thực tế cho thấy còn có một số hạn chế ảnh hưởng đến phát triển DL tại An Giang. Điều này, đặt ra cho ngành DL của tỉnh cần có những giải pháp quyết liệt hơn, phấn đấu đến năm 2020, DL trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và là một trong những trung tâm DL của vùng đồng bằng sông cửu Long.

Nguồn trích: Tạp chí Công Thương, 2018, Số 8, tr. 51.56

  1. Tiềm năng, thực trạng và giải pháp phát triển du lịch tại làng nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Khmer ở xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang / Trương Trí Thông, Lý Mỷ Tiên

Tóm tắt: Làng nghề thổ cẩm Văn Giáo của đồng bào Khmer ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang là một làng nghề nổi tiếng hình thành hơn 100 năm, mang một nét văn hóa độc đáo và đặc trưng nên hấp dẫn được nhiều du khách, đặc biệt là du khách quốc tế trong những năm gần đây. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng, chính sách đầu tư cũng như nguồn nhân lực phục vụ du lịch vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Cho nên giá trị của làng nghề còn dưới dạng tiềm năng, chưa gắn kết được với du lịch để phát triển thành du lịch làng nghề. Thông qua phỏng vấn và phân tích các ý kiến của du khách cũng như người dân địa phương, nghiên cứu đánh giá tiềm năng, thực trạng phát triển du lịch ở làng nghề dệt thổ cẩm Văn Giáo và đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn để phát triển du lịch tại làng nghề truyền thống của đồng bào Khmer ở Văn Giáo được hiệu quả hơn.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học (Đại học Cần Thơ),2018,  Tập 54, Số 4, tr. 137-147

  1. Định hướng khai thác sản phẩm đặc thù trong phát triển du lịch nông thôn ở An Giang / Võ Văn Sen, Ngô Thanh Loan, Trần Thị Tuyết Vân

Tóm tắt: An Giang là địa phương có nền sản xuất nông nghiệp lâu đời của đồng bằng sông Cửu Long. Thực tế cho thấy du lịch nông thôn thực sự phù hợp với những điều kiện hiện hữu của An Giang. Chỉ mới phát triển mạnh trong những năm gần đây, nhưng đến nay du lịch nông thôn đã mang lại sự đổi mới trong lĩnh vực du lịch nói riêng và trong đời sống kinh tế, văn hóa, tinh thần của cộng đồng vùng nông thôn nói chung. Đặc biệt, du lịch nông thôn đã và đang góp phần tạo lập nguồn lực cần thiết cho việc xây dựng nông thôn mới. Bài viết phân tích tiềm năng và hiện trạng phát triển du lịch nông thôn An Giang, các sản phẩm đặc thù của du lịch nông thôn An Giang để từ đó đề xuất hướng khai thác hợp lý các sản phẩm du lịch nông thôn ở An Giang.

Nguồn trích: Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ, 2017, Tập 20, Số X3, tr. 34-41

  1. Phát triển du lịch tâm linh ở An Giang hiện nay / Võ Văn Thắng, Mai Thị Minh Thuy, Nguyễn Thị Ngọc Thơ, Trần Xuân Hải

Tóm tắt: Trên cơ sở làm rõ khái niệm du lịch tâm linh và đặc trưng của nó, nhóm tác giả tập trung làm rõ tiềm năng, hoạt động và sản phẩm du lịch tâm linh độc đáo ở An Giang với đặc thù địa văn hóa của một tỉnh đa dạng nhất về tôn giáo, tín ngưỡng ở Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời nhóm tác giả cũng phân tích thực trạng của hoạt động loại hình du lịch tâm linh từ nhiều góc độ khác nhau. Qua đó, đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm phát triển loại hình du lịch này như là một thế mạnh của An Giang hiện nay.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học (Đại học An Giang), 2017, Số 16, tr. 86-96

 

Tổng hợp: Nguyễn Thị Cẩm Thiêu