Liên kết bốn nhà trong nông nghiệp là sự liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp và nhà khoa học dưới sự hỗ trợ của nhà nước nhằm gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, bền vững; tiến tới sản xuất hàng hóa quy mô lớn, hiện đại.

Để hiểu rõ hơn về mô hình liên kết này, mời các bạn tham khảo một số nghiên cứu được tổng hợp từ báo, tạp chí, kỷ yếu sau.

Mời các bạn cùng tham khảo!

 TÀI LIỆU IN CÓ TẠI THƯ VIỆN (Bản in được lưu tại Tầng 4)

1. Liên kết 4 nhà trong chuỗi giá trị phát triển cây dược liệu tại tỉnh Thái Nguyên/ Đoàn Huyền Trang

Tóm tắt: Thái Nguyên là một tỉnh thuộc khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển cây dược liệu. Trong những năm gần đây, tại huyện Phú Lương và Phú Bình, mô hình trồng cây dược liệu được thực hiện đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho một số hộ gia đình. Tuy nhiên, các mô hình này cũng bộc lộ những hạn chế, chưa có sự phối hợp giữa "4 nhà" trong phát triển dược liệu. Vì vậy, bài viết phân tích thực trạng mối liên kết "4 nhà" trong phát triển dược liệu của tỉnh Thái Nguyên, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm chỉ rõ vai trò của từng nhà góp phần nâng cao hiệu quả phát triển chuỗi giá trị dược liệu tại tỉnh.

Nguồn trích: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương/ 2019, số 540, tr.84-86

2. Liên kết trong sản xuất lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long và mô hình liên kết "4 nhà" của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang/ Ma Ngọc Ngà

Tóm tắt: Đưa ra một bức tranh tổnh thể về liên kết "4 nhà" của khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung, phân tích mô hình liên kết của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang nói riêng nhằm tìm ra ưu nhược điểm, cơ hội, thách thức cũng như dự báo khả năng nhân rộng đối với mô hình này.

Nguồn trích: Tạp chí Nghiên cứu kinh tế / 2015, số 11, tr.61-68

3. Mô hình liên kết "4 nhà" trong sản xuất và tiêu thụ lúa gạo tại xã Định Hòa, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang/ Nguyễn Phú Son

Tóm tắt: Mô hình liên kết 4 nhà được xây dựng tại xã Định Hòa, huyện Gò Quao thông qua một qui trình gồm 6 bước và dựa trên cơ sở lý thuyết liên kết dọc trong chuỗi giá trị giữa Hợp tác xã Hòa Tiến và Công ty Gentraco, với sự hỗ trợ, thúc đẩy của ủy ban nhân dân xã Định Hòa và nhóm tư vấn của Trường Đại học Cần Thơ. Kết quả của mô hình đã mang lại những lợi ích cho cả ?4 nhà?. Đối với nông dân, lợi ích lớn nhất mang lại cho họ là việc làm thay đổi hành vi sản xuất theo hướng ?Bán cái thị trường cần, chứ không phải bán cái mình có?. Đối với công ty, việc tham gia mô hình liên kết này đã góp phần làm gia tăng thương hiệu, cũng như tạo tiền đề cho việc xây dựng vùng nguyên liệu. Đối với địa phương, thông qua việc tham gia liên kết đã giúp cho cán bộ địa phương nâng cao được năng lực quản lý, cũng như góp phần vào nhiệm vụ xây dựng xã Nông thôn mới. Cuối cùng, thông qua liên kết này đã giúp cho những nhà khoa học bổ sung thêm những cơ sở cho lý thuyết chuỗi giá trị, cũng như làm gia  tăng sự trải nghiệm về vấn đề liên kết 4 nhà.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học – Đại học Cần Thơ/ 2013, số 26, tr.22-30

4. Những bài học liên kết 4 nhà để nâng cao chất lượng và giá trị gạo xuất khẩu/ Nguyễn Văn Luật

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học và Công nghệ An Giang/ 2012, số 6, tr. 23,24-26

5. Một vài suy nghĩ về liên kết '4 nhà' trong sản xuất nông nghiệp/ Nguyễn Công Thành

Tóm tắt: Bài viết phân tích mối quan hệ cơ bản giữa môi trường và năng lượng. Từ đó giúp xác định phương pháp và hàm lượng dạy về lý thuyết kỹ thuật và kỹ thuật thực hành.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học – Đại học Cần Thơ/ 2011, số 1, tr. 28-30

6. Liên kết "4 nhà" tạo "đường băng" để nông dân "cất cánh"/ Mai Văn Quyền

Tóm tắt: Bài viết trình bày: Chính sách khuyến nông hạn chế, liên kết nửa vời đã làm nhà nông khó “cất cánh”; Cần nhân rộng những mô hình liên kết hay; Một số bài học rút ra từ các liên kết thành công.

Nguồn trích: Tạp chí Cộng sản/ 2010, số 807, tr.78-81

7. Liên kết "4 nhà" - Động lực phát triển nông nghiệp hàng hoá/ Vũ Trọng Khải

Nguồn trích: Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn/ 2003, số 1, tr.9-12

TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ

- Địa chỉ truy cập: http://sti.vista.gov.vn/ (Chọn CSDL Công bố KH&CN Việt Nam)

8. Liên kết "4 nhà" trong sản xuất và tiêu thụ lúa gạo: Trường hợp nghiên cứu ở tỉnh An Giang/ Nguyễn Duy Cần, Võ Hồng Tú, Nguyễn Văn Sánh

Tóm tắt: An Giang là một trong những tỉnh đứng đầu của Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) trong sản xuất lúa gạo hàng hóa. Tuy nhiên, trong quá trình này người nông dân vẫn còn gặp không ít khó khăn như cạnh tranh gay gắt, lúa gạo đôi khi không tiêu thụ được,... Mô hình liên kết “bốn nhà” được xem là một cứu cánh giúp tháo gỡ đầu ra của sản xuất nhưng nó cũng gặp không ít khó khăn. Từ đó, đề tài được thực hiện nhằm: (1) Phân tích, đánh giá các trở ngại, cơ hội của nông dân trong sản xuất và tiêu thụ lúa gạo; (2) Phân tích, đánh giá các mối quan hệ của mô hình “bốn nhà” và (3) Đề xuất được giải pháp để làm tăng cường mối quan hệ “bốn nhà” cho sản xuất và tiêu thụ lúa gạo. Kết quả nghiên cứu cho thấy những trở ngại chính trong quá trình sản xuất và tiêu thụ lúa gạo của nông dân là thiếu nguồn cung ứng giống tốt, nguồn vốn đầu tư hạn chế, giá cả vật tư nông nghiệp biến động và tình hình được mùa mất giá. Về mối quan hệ “4 nhà” thì nhìn chung còn lỏng lẻo, mức độ tham gia liên kết của các tác nhân có vai trò quyết định còn hạn chế. Tuy nhiên, trong quá trình liên kết này lại nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ phía chính quyền địa phương - một tác nhân có tầm quan trọng nhất quyết định đến hiệu quả của mô hình liên kết “4 nhà”.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học – Đại học Cần Thơ/ 2011, số 20a, tr.220-229

9. Hiệu quả sản xuất lúa từ mô hình liên kết 4 nhà tại tỉnh Tây Ninh/ Trung Dũng

Nguồn trích: Thông tin Khoa học và Công nghệ Tây Ninh/ 2011, số 2, tr.16-24

10. Hiệu quả từ mô hình "liên kết 4 nhà" trong sản xuất lúa tại Vĩnh Long/ Nguyễn Văn Liêm

Nguồn trích: Thông tin Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long/ 2010, Số 1, tr.29-30