1. Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục hướng nghiệp/ Đặng Thị Phương Phi

Tóm tắt: Nghề nghiệp có tầm ảnh hưởng rất lớn trong cuộc sống của mọi người. Hiện nay với tốc độ phát triển vượt bậc, đất nước ta càng tiến bộ hơn, hiện đại hơn để đáp ứng nhu cầu cuộc sống của con người, xã hội cũng như để hòa nhập với xu thế của thời đại. Hiển nhiên, để đảm bảo cân bằng xã hội, nhu cầu càng cao thì yêu cầu xã hội càng cao đặc biệt là trong lĩnh vực nghề nghiệp. Chính vì vậy, hoạt động giáo dục hướng nghiệp có vai trò rất quan trọng đối với nhà trường. Song, việc nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động giáo dục hướng nghiệp vẫn chưa đủ mà nhà trường còn phải đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng trong hoạt động này.

Nguồn trích: Tạp chí Kinh tế - Công nghiệp/ 2014, Số 3, Tr.34-38

2. Giải pháp đào tạo tại các trường đại học nhằm thúc đẩy ý định khởi nghiệp của sinh viên/ Ngô Thanh Hà

Tóm tắt: Bài viết phân tích các giải pháp đào tạo tại các trường đại học nhằm thúc đẩy ý đinh khởi nghiệp của sinh viên. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, hiện nay, sinh viên có nhu cầu cao được đào tạo các kiến thức khởi nghiệp như kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý thời gian, tài chính, kỹ năng lập kế hoạch... Một số hoạt động đào tạo khác như hội thảo hướng nghiệp và lập nghiệp cho sinh viên, câu lạc bộ khởi nghiệp, có sự hỗ trợ, tư vấn và đào tạo trước, trong và sau khởi nghiệp cho sinh viên cũng được đánh giá là cấp thiết và hữu ích. Căn cứ vào yêu cầu thực tế và thực trạng đào tạo tại các trường đại học, bài viết đề xuất một số giải pháp đào tạo nhằm nâng cao tính hiệu quả đào tạo hỗ trợ khởi nghiệp cho sinh viên hiện nay.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học Thương mại/ 2017, Số 101, Tr.47-57

3. Giải pháp đổi mới nội dung, hình thức giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học theo định hướng phân luồng học tập và chọn nghề/ Nguyễn Ngọc Tài, Đào Thị Vân Anh, Nguyễn Hữu Tài

Tóm tắt: Việc thay đổi nội dung và hình thức giáo dục hướng nghiệp (GDHN) cho học sinh (HS) như thay đổi khung chương trình hướng nghiệp, xây dựng đề án hướng nghiệp, tổ chức thực hành hướng nghiệp... là một việc làm cần thiết vì nó góp phần thúc đẩy công tác phân luồng tốt trong giáo dục phổ thông hiện nay. Bài viết trình bày các biện pháp như điều chỉnh chương trình khung về hướng nghiệp cũng như các chuyên đề lồng ghép trong GDHN ở trường trung học và đề nghị một đề án hướng nghiệp qua nghiên cứu việc thực hiện công tác hướng nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM).

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Tp.HCM/ 2015, Số 11(77), Tr. 13 - 20

4. Quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong trường dạy nghề theo hướng đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động/ Bùi Văn Hưng

Tóm tắt: Giáo dục tư vấn hướng nghiệp tại các trường thương mại bao gồm các yếu tố sau: đầu vào, quy trình và kết quả của tư vấn hướng nghiệp. Mối quan hệ giữa thị trường lao động và giáo dục tư vấn hướng nghiệp tại các trường thương mại được coi là cơ sở để tổ chức và quản lý giáo dục tư vấn hướng nghiệp nhằm đạt được hiệu quả cao trong việc cung cấp sản phẩm giáo dục cho thị trường lao động.

Nguồn trích: Tạp chí Giáo dục/ 2013, Số 309, Tr.19-20

5. Phát triển chương trình giáo dục hướng nghiệp theo tiếp cận năng lực/ Phan Văn Nhân

Tóm tắt: Bài viết này thảo luận về các vấn đề xung quanh sự phát triển của chương trình giảng dạy TVET dựa trên năng lực. Tác giả trình bày một số lý do chính về lý thuyết có lợi cho phương pháp tiếp cận chương trình giảng dạy TVET dựa trên năng lực; cung cấp một phân tích về tình trạng hiện tại của chương trình giảng dạy TVET; và gợi ý quá trình và nội dung của chương trình giảng dạy TVET dựa trên năng lực.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học Giáo dục/ 2012, Số 80, Tr.19-22

6. Quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong các trường dạy nghề đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động/ Bùi Văn Hưng

Tóm tắt: Làm rõ cơ sở lý luận về quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp (GDHN) trong các trường dạy nghề. Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác quản lý GDHN trong các trường dạy nghề, làm rõ hiệu quả của GDHN trong quá trình dạy nghề trong thời gian qua. Đề xuất một số giải pháp nhằm quản lý hoạt động GDHN trong các trường dạy nghề đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động (TTLĐ). Tổ chức kiểm nghiệm đánh giá các giải pháp đã đề xuất.

7. Quản lý giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông theo định hướng tạo nguồn nhân lực tại tỉnh Tuyên Quang/ Vũ Đình Hưng

Tóm tắt: Bài viết trình bày việc quản lý giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông theo định hướng tạo nguồn nhân lực tại tỉnh Tuyên Quang.

Nguồn trích: Tạp chí Quản lý Giáo dục/ 2017, Số 12, Tr.44-50

8. Hình thành định hướng giá trị nghề nghiệp sư phạm cho sinh viên các trường đại học - cao đẳng hiện nay/ Phạm Đình Duyên

Tóm tắt: Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục - đào tạo. Chất lượng đội ngũ giáo viên phụ thuộc rất lớn vào định hướng giá trị nghề nghiệp của họ trong quá trình đào tạo. Tuy nhiên hiện nay, nhiều sinh viên ngành sư phạm chưa có định hướng giá trị nghề nghiệp đúng đắn. Trên cơ sở khái quát thực trạng và nguyên nhân của vấn đề, bài viết đề xuất những giải pháp tâm lý - xã hội nhằm hình thành định hướng giá trị nghề nghiệp sư phạm đúng đắn cho sinh viên sư phạm trong các trường đại học - cao đẳng hiện nay.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Xã hội và Nhân văn/ 2012, Số 28, Tr.217‐222

9. Định hướng giá trị nghề nghiệp của sinh viên Đại học Cần Thơ/ Trần Thị Phụng Hà

Tóm tắt: Vấn đề việc làm sau khi tốt nghiệp của sinh viên (SV) là vấn đề nan giải và ảnh hưởng đến tâm lý SV ngay khi còn ngồi ghế nhà trường. Đề tài nghiên cứu quan niệm của SV về vấn đề việc làm và định hướng nghề nghiệp của họ trong tương lai. Kết quả từ phỏng vấn bằng bảng hỏi 170 SV của 5 Khoa thuộc Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) phối hợp với phỏng vấn sâu cho thấy SV ĐHCT rất lo lắng cho tương lai trước viễn cảnh thất nghiệp và phần đông SV đã tự vạch cho mình chiến lược rèn luyện thái độ và kỹ năng nghề nghiệp bằng nhiều biện pháp khác nhau. Kết quả cho thấy SV khác nhau về giới tính, ngành học, năm học, quê quán và hoàn cảnh xuất thân có định hướng nhận thức, thái độ và kỹ năng nghề nghiệp khác nhau. Nhìn chung, SV có nhận thức đúng đắn về giá trị nghề nghiệp và có ý thức trong việc tự rèn luyện nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng nghề cần thiết để phù hợp với yêu cầu của nhà tuyển dụng. Trước tình hình tìm kiếm việc làm khó khăn, đề tài nghiên cứu tìm hiểu định hướng của SV về giá trị nghề nghiệp và từ đó đề xuất một số giải pháp tham khảo.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ/ 2014, Số 34, Tr. 113-125

10. Đổi mới phương pháp, hình thức trong hoạt động giáo dục hướng nghiệp/ Phạm Văn Sơn

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu vị trí, vai trò của giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thông, nêu ra định hướng về tổ chức hoạt động và vận dụng một số phương pháp trong hoạt động giáo dục hướng nghiệp.

Nguồn trích: Tạp chí Giáo dục/ 2012, Số 282, Tr.1-2,5

11. Đề xuất mô hình dạy học tích hợp trong giáo dục hướng nghiệp ở trường phổ thông/ Ngô Phan Tuấn Anh

Tóm tắt: Kết hợp ưu điểm của phương pháp dạy học giải quyết vấn đề và học tập trải nghiệm sáng tạo trong hoạt động hướng nghiệp qua các môn học và hướng nghiệp qua các hoạt động ngoại khóa. Đây là mô hình dạy học tích hợp có hiệu quả trong giáo dục hướng nghiệp ở trường phổ thông.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học (Đại học Đồng Nai)/ 2017, Số 4, Tr.1-10

12. Xu hướng giáo dục hướng nghiệp trong chương trình phổ thông mới/ Vũ Cẩm Tú

Tóm tắt: Giáo dục hướng nghiệp là một bộ phận của nội dung giáo dục phổ thông, được tiến hành qua nhiều hình thức, con đường khác nhau nhưng đều hướng tới mục đích chung là giúp học sinh lựa chọn nghề vừa đáp ứng nhu cầu xã hội, vừa phù hợp với năng lực, tính cách bản thân và điều kiện gia đình. Chủ trương đổi mới chương trình giáo dục phổ thông hiện nay cũng nhấn mạnh đến yêu cầu tăng cường giáo dục hướng nghiệp. Bài viết này đề xuất mục tiêu, các con đường giáo dục hướng nghiệp trong chương trình giáo dục phổ thông mới.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học Dạy nghề/ 2017, Số 43-44, Tr.53-56

13. Phối hợp các lực lượng cộng đồng trong giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông/ Lê Quốc Lâm

Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu phối hợp các lực lượng cộng đồng trong giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông.

Nguồn trích: Tạp chí Thiết bị giáo dục/ 2017, Số 137, Tr.125-127

14. Ưng dụng công nghệ thông thông tin trong giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thông thông qua môn Công nghệ/ Trịnh Văn Cường

Tóm tắt: Những năm qua, vai trò, tầm quan trọng và hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong dạy học đã được chứng minh bằng thực tiễn giáo dục. Đổi mới phương pháp dạy học có ứng dụng CNTT là một chủ đề lớn được UNESCO đưa ra thành chương trình của thế kỷ XXI và dự đoán sẽ có sự thay đổi nền giáo dục một cách căn bản. Bài viết giới thiệu sự cần thiết và ứng dụng CNTT trong giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT thông qua dạy học môn công nghệ. Đồng thời, bài viết giới thiệu biện pháp ứng dụng CNTT trong giáo dục hướng nghiệp.

Nguồn trích: Tạp chí Thiết bị Giáo dục/ 2013, Số 93, Tr.28-30

15. Thực trạng phát triển năng lực giáo dục hướng nghiệp của sinh viên ngành Sư phạm kĩ thuật/ Vũ Cẩm Tú

Tóm tắt: Giáo dục hướng nghiệp là một hoạt động quan trọng ở trường trung học với mục đích giúp học sinh lựa chọn nghề nghiệp đúng cách; tuy nhiên, kết quả thực hiện vẫn còn hạn chế. Một trong những lý do là năng lực giáo dục hướng nghiệp của giáo viên, trong đó có giáo viên Công nghệ vẫn chưa cao, quá trình đào tạo sinh viên chưa tập trung phát triển năng lực này của sinh viên. Bài viết phân tích tình hình hiện tại về năng lực giáo dục hướng nghiệp của giáo viên Công nghệ ở trường trung học, thực tế về năng lực giáo dục hướng nghiệp và phát triển năng lực giáo dục hướng nghiệp cho học sinh Giáo dục Công nghệ.

Nguồn trích: Tạp chí Giáo dục/ 2020, Số 472, Tr.33-39,28

16. Giáo dục hướng nghiệp tại Việt Nam - Thực tiễn và đề xuất/ Lý Ngọc Yến Nhi

Tóm tắt: Thông qua việc phân tích khái niệm và những thành tố của giáo dục hướng nghiệp, kinh nghiệm phát triển giáo dục hướng nghiệp ở một số quốc gia, bài viết trình bày những kết quả trọng tâm của hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở Việt Nam thời gian qua, chỉ ra một số bất cập còn tồn tại trong mô hình giáo dục hướng nghiệp ở bậc trung học, đại học và trung cấp chuyên nghiệp. Từ đó đưa ra một số đề xuất như: liên thông và nhất quán chương trình giáo dục hướng nghiệp giữa các bậc học; đổi mới nội dung, phương thức giáo dục hướng nghiệp nhằm trang bị tri thức, kỹ năng và thái độ cho người được hướng nghiệp, nâng cao nhận thức của các thành tố liên quan về vai trò và tầm quan trọng của giáo dục hướng nghiệp; đánh giá hiệu quả quản lý giáo dục hướng nghiệp trên cả phương diện lượng và chất; tăng cường xã hội hóa hoạt động giáo dục hướng nghiệp; tận dụng sức mạnh công nghệ trong hoạt động giáo dục hướng nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả của giáo dục hướng nghiệp tại Việt Nam trong thời gian tới.

Nguồn trích: Tạp chí Phát triển nhân lực/ 2018, Số 04, Tr.56-63

 Tổng hợp:  Võ Hồng Thơ