Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 30/3/1980) tại Cù lao Ông Hổ, làng Mỹ Hoà Hưng, Tổng Định Thành, tỉnh Long Xuyên (nay là xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang). Ông là một trong những lãnh tụ đầu tiên của phong trào công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam; là biểu tượng sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; là một tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng; là người cộng sản mẫu mực, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân. Trong cuộc đời mình, dù ở bất kỳ cương vị nào, là người công nhân hay là Chủ tịch nước, Bác Tôn vẫn luôn xem mình là người phục vụ của nhân dân, phục vụ đất nước.

1. Cống hiến của đồng chí Tôn Đức Thắng trong cuộc vận động thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

Tóm tắt: Tôn Đức Thắng là một trong những đồng chí có vai trò to lớn trong việc thúc đẩy phong trào công nhân Việt Nam đầu thế kỷ XX. Với tư cách là người tổ chức và lãnh đạo Công hội - một tổ chức của giai cấp công nhân và phong trào công nhân - Tôn Đức Thắng đã làm cho các cuộc đấu tranh phát triển dần từ tự phát lên tự giác gắn liền với quá trình phấn đấu và chuẩn bị những điều kiện cần thiết để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Với tư cách là một người lãnh đạo của Kỳ bộ Nam Kỳ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, người công nhân cách mạng yêu nước Tôn Đức Thắng đã đóng góp quan trọng vào quá trình xây dựng và phát triển tổ chức tiền thân của Đảng do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập và do đó trên thực tế hành động cũng như trong nhận thức đã góp phần thúc đẩy nhanh quá trình thành lập Đảng Cộng sản ở Việt Nam.

2. Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Người kế nhiệm Chủ tịch Hồ Chí Minh/  Hà Minh Hồng

Tóm tắt: Chủ tịch Tôn Đức Thắng rất khiêm tốn và giản dị, hầu như không bao giờ nói về công lao của mình, Bác Tôn “là con người hành động, hành động tiên phong” ít nói về cá nhân mình “đến nỗi lớp hậu thế phải vô cùng chật vật để tìm đôi chút tư liệu phác lại cuộc đời con người ấy”. Người kế nhiệm như Chủ tịch Tôn Đức Thắng mới thực sự xứng đáng với tâm đức và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất.

3. Chủ tịch Tôn Đức Thắng – Một nhân cách cộng sản cao đẹp/ Thân Thị Thư

Tóm tắt: Đồng chí Tôn Đức Thắng (1888 - 2018), nguyên Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là một nhân vật lịch sử, một trong những nhà lãnh đạo nổi tiếng của Đảng, người đã gắn bó cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta từ trước khi có Đảng. Đồng chí Tôn Đức Thắng có gần 20 năm gắn bó với phong trào công nhân Sài Gòn, với nhân dân Sài Gòn (từ năm 1907 - lần đầu tiên đặt chân lên thành phố - cho đến những năm 1929 - 1930, khi tổ chức cộng sản ra đời). Nhất là từ sau thành công của Cách mạng tháng Tám năm 1945, Bác Tôn đã lần lượt đảm nhận những trọng trách của Đảng, Nhà nước, Quốc hội: Trưởng ban vận động thi đua ái quốc Trung ương (1948), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1951), Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Liên Việt (1951), Trưởng ban Thường trực Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1955), Phó Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1960), Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1969) và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1976). Ngoài ra, Bác còn là Chủ tịch danh dự Ủy ban bảo vệ hòa bình thế giới của Việt Nam và là Ủy viên Hội đồng hòa bình thế giới.

4. Đồng chí Tôn Đức Thắng - Người tiêu biểu nhất trong thực hiện và làm phong phú tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc/ Phạm Hồng Chương

Tóm tắt: Trong hơn 30 năm liên tục, đồng chí Tôn Đức Thắng được Chủ tịch Hồ Chí Minh giao trọng trách trực tiếp tổ chức, lãnh đạo xây dựng và phát triển Mặt trận đoàn kết dân tộc ở nước ta. Đồng chí là người tiêu biểu nhất thực hiện và làm phong phú tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh, đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc vì độc lập của dân tộc, thống nhất Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội; tên tuổi và sự nghiệp của đồng chí Tôn Đức Thắng mãi mãi được khắc ghi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc và Đảng ta, và là tấm gương sáng để các thế hệ cán bộ, đảng viên toàn Đảng noi theo. 

Nguồn trích: Tạp chí Lý luận chính trị/ 2018, Số 07, Tr.56-61

5. Những cống hiến to lớn của đồng chí Tôn Đức Thắng với cách mạng Việt Nam và thế giới

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu các nội dung như sau: (1) khái lược về thân thế, cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Tôn Đức Thắng; (2) những cống hiến to lớn của đồng chí Tôn Đức Thắng với cách mạng Việt Nam và thế giới.

Nguồn trích: Tạp chí Văn hóa Quảng Bình/ 2018, Số 8, Tr.5 -7

6. Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng/ Nguyễn Thanh Hoàng

Tóm tắt: Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng cao cả của Chủ tịch Tôn Đức Thắng là những bài học sâu sắc đối với các thế hệ cách mạng, đặc biệt là tấm gương về phẩm chất đạo đức, cần, kiệm, liêm, chính, suốt đời phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân mãi mãi sáng ngời dẫn dắt toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trên con đường đổi mới. Đồng chí Tôn Đức Thắng thuộc lớp công nhân đầu tiên ở nước ta và cũng là lớp các đồng chí công nhân đầu tiên giác ngộ chủ nghĩa cộng sản. Bằng những hoạt động phong phú của mình ở trong nước và phong trào công nhân quốc tế, đồng chí đã có những cống hiến to lớn với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.

Nguồn trích: Tạp chí Tổ chức Nhà nước/ 2011, Số 8, Tr.37-38

7. Bác Tôn, nhà lãnh đạo lỗi lạc, người bạn chiến đấu thân thiết của Bác Hồ/ Nguyễn Minh Triết

Tóm tắt: Là nhà lãnh đạo lỗi lạc và mẫu mực, Bác Tôn Đức Thắng mãi mãi để lại cho đời một di sản vô cùng quý giá về tư tưởng, đạo đức và tác phong, không phải được thể hiện qua các áng thơ văn và trong những trước tác về lý luận mà bằng sự phát sáng trong thực tiễn hoạt động cách mạng dày dặn, phong phú, giàu tính đảng, tính chiến đấu, tính nhân văn và là sự biểu hiện rực rỡ của tư duy năng động, sáng tao.

 Nguồn trích: Tạp chí Cộng sản/ 2008, Số 790, Tr.8-13 

8. Những cống hiến của chủ tịch Tôn Đức Thắng với cách mạng Việt Nam và thế giới/ Ban Tuyên giáo Trung ương

Tóm tắt: Nhân dịp kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 -20/8/2008) – Một chiến sĩ cách mạng quốc tế trong sự nghiệp đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, một cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước ta. Tạp chí Thông tin đối ngoại xin trích đăng tài liệu viết về những cống hiến của Chủ tịch Tôn Đức Thắng với Cách mạng Việt Nam và thế giới.

Nguồn trích: Tạp chí Thông tin Đối ngoại/ 2008, Số 8, Tr.17-20 

9. An Giang vận dụng bài học sáng tạo của Chủ tịch Tôn Đức Thắng trong sự nghiệp đổi mới/ Nguyễn Hoàng Việt

Tóm tắt: Chủ tịch Tôn Đức Thắng, người con yêu quý của An Giang, một vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Bác là một trong những người công nhân đầu tiên, người chiến sĩ cộng sản, lãnh tụ xuất sắc của Đảng và dân tộc. Di sản vô giá mà Bác Tôn để lại cho chúng ta là sự sáng tạo, tinh thần cách mạng tiến công, không ngại khó khăn gian khổ, phấn đấu vươn lên hoàn thành mọi trọng trách. Tự hào về Bác, Đảng bộ và nhân dân An Giang đang quyết tâm thực hiện tốt những lời chỉ dạy của Bác, vững bước đưa sự nghiệp đổi mới đến thắng lợi.

Nguồn trích: Tạp chí Cộng sản/ 2008, Số 790, Tr.14-14

10. Vài nét về cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng qua tài liệu lưu trữ 

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu vài nét về cuộc đời và sự nghiệp Cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Đồng thời giới thiệu một số tư liệu, tài liệu lưu trữ liên quan đến cuộc đời và hoạt động cũng như những dấu ấn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng trong lịch sử cách mạng và lịch sử của công nhân Việt Nam.

Nguồn trích: Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam/ 2008, Số 8, Tr.2-4 

11. Vấn đề đổi mới nội dung và hình thức hoạt động bảo tàng - qua mô hình hoạt động của bảo tàng Tôn Đức Thắng/ TS. Đặng Văn Bài

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu các nội dung: (1) giới thiệu nhiều đổi mới trong nội dung và phương hướng hoạt động của bảo tàng Tôn Đức Thắng; (2) xác định định hướng đổi mới các hoạt động của Bảo tàng; (3) tập trung nghiên cứu xác định định hướng, giải pháp và tổ chức giải quyết đồng bộ các nhiệm vụ liên quan đến các lĩnh vực tổ chức và hoạt động của Bảo tàng.

12. Chủ tịch Tôn Đức Thắng một tấm gương đạo đức cách mạng/ ThS. Nguyễn Thị Diệu Liêng

Tóm tắt: Nghiên cứu cuộc đời của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, chúng ta thấy rõ ở Người tinh thần nhân ái, đức tính cần, kiệm, liêm, chính, suốt đời hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Tấm lòng trung thành và tinh thần dũng cảm không gì lay chuyển được là sức mạnh phi thường của Bác. Chính vì vậy, khi viết về Bác Tôn – người bạn chiến đấu thân thiết của mình – Bác Hồ đã dùng những lời lẽ rất trân trọng: đồng chí Tôn Đức Thắng là một tấm gương đạo đức cách mạng.

Tổng hợp: Võ Hồng Thơ