1. Phát triển dịch vụ logistics cho vận tải hàng hóa hàng không tại Việt Nam/ Ngô Đức Phước

Tóm tắt: Việt Nam đang là thị trường logistics hàng không có tiềm năng và tốc độ tăng trưởng vào loại cao trên thế giới. Tuy nhiên, hoạt động này vẫn đang ở dạng “tiềm năng”, thị phần tập trung chủ yếu vào các hãng hàng không quốc tế. Để logistics cho vận tải hàng không thực sự phát triển theo hướng hiện đại, bài bản, rất cần có một chiến lược đúng đắn, rõ ràng và quyết tâm biến chiến lược đó thành hành động cụ thể. Bài viết phân tích thực trạng hoạt động logistics trong vận tải hàng hóa hàng không, trên cơ sở đó, đưa ra một số giải pháp phát triển trong thời gian tới.

Nguồn trích: Tạp chí Kinh tế và Dự báo/ 2021, Số 19, Tr.41 - 43

2. Thực trạng và giải pháp ứng phó với đại dịch Covid-19 cho doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam/ Mai Lê Lợi, Nguyễn Hồng Thái

Tóm tắt: Bài báo đánh giá tác động đại dịch Covid-19 đến các doanh nghiệp (DN) dịch vụ logistics, trên cơ sở đó cần giải pháp đồng bộ từ chính phủ và chính các DN dịch vụ logistics... để từng bước vượt qua khó khăn.

Nguồn trích: Tạp chí Giao thông Vận tải/ 2021, Số 8, Tr.187-190

3. Giảm chi phí logistics tại Việt Nam/ Trần Nguyễn Hợp Châu, Lương Văn Đạt

Tóm tắt: Logistics là một ngành dịch vụ quan trọng trong cơ cấu tổng thể của nền kinh tế quốc dân, có vai trò hỗ trợ, kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như của từng địa phương. Bằng việc sử dụng phương pháp phân tích và tổng hợp, bài báo nghiên cứu chi phí logistics ở Việt Nam trong giai đoạn 2014-2020, dựa trên số liệu thu được từ các nghiên cứu trước đây và một số báo cáo quốc tế’ về chi phí logistics. Theo một số báo cáo của Ngân hàng Thế giới về chi phí logistics và Báo cáo Logistics của Bộ Công Thương (MOIT, 2020), chi phí logistics tính theo phần trăm GDP ở Việt Nam vẫn còn cao so với nhiều nước trên thế giới. Giảm chi phí logistics trở thành giải pháp chiến lược nhằm giảm chi phí kinh doanh và tăng khả năng cạnh tranh cho quốc gia nói chung và doanh nghiệp nói riêng (United Nations, ESCAP, 2002); và đây là cơ sở để hoạch định các chính sách quốc gia, phát triển và xây dựng cơ sở hạ tầng (Farahani et al. 2009, 58). Tuy nhiên, việc giảm chi phí logistics có thể ảnh hưởng đến doanh thu của các doanh nghiệp logistics Việt Nam, do đó, bài báo đưa ra một số giải pháp nhằm giảm chi phí logistics tại Việt Nam theo hướng nâng cao hiệu quả hoạt động logistics.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng - Học viện Ngân hàng/ 2021, Số 229, Tr.36-49

4. Giải pháp phát triển ngành dịch vụ logistics ở Việt Nam hiện nay/ Trần Thị Ngọc Ánh

Tóm tắt: Việt Nam được đánh giá là một thị trường đầy tiềm năng và hấp dẫn cho sự phát triển của ngành dịch vụ logistics. Tuy nhiên, hiện nay, chi phí logistics còn cao, tương đương 20,9% GDP (trong khi mức bình quân toàn cầu là 14%), làm giảm khả năng cạnh tranh dịch vụ, hàng hóa của các doanh nghiệp (DN) Việt Nam, ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam. Hơn nữa, hoạt động của chính các doanh nghiệp logistics còn nhiều hạn chế cả về quy mô hoạt động, vốn, nguồn nhân lực... Những hạn chế, bất cập này đòi hỏi giải pháp đồng bộ cả từ phía Nhà nước và doanh nghiệp logistics trong thời gian tới.

Nguồn trích: Tạp chí Kinh tế và Dự báo/ 2021, Số 11, Tr.52 - 54

5. Xanh hóa hoạt động kho bãi trên địa bàn thành phố Hà Nội = Greening logistics activities in Hanoi/ Đoàn Thị Hồng Anh

Tóm tắt: Bài viết trình bày thực trạng xanh hóa hoạt động kho bãi trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Từ đó, đưa ra giải pháp thực hiện xanh hóa hoạt động kho bãi trên địa bàn thành phố.

Nguồn trích: Tạp chí Công thương/ 2020, Số 27, Tr.288-291

6. Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ logistics trong quá trình hội nhập quốc tế/ Dương Thị Thuý Hà, Vương Hồng Hà

Tóm tắt: Bài viết là sản phẩm nghiên cứu của đề tài khoa học “Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ logistics ở Nghệ An trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế” Dịch vụ logistics không chi phát huy vai trò trong sản xuất mà còn giảm thiểu các vấn đề xã hội như rác thải, ách tắc giao thông, ngăn chặn lây lan dịch bệnh... Phát triển logistics trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đem lại nhiều lợi thế cạnh tranh cho quốc gia. Chính vì vậy, logistics cần được ưu tiên đầu tư phát triển tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Sau khi nghiên cứu thực trạng dịch vụ logistics của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là trong năm 2020, nhóm tác giả đã đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ logistics trong quá trình hội nhập quốc tế.

Nguồn trích: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương/ 2021, Số 581, Tr.37-39

7. Thực trạng và đề xuất nghiên cứu xây dựng chiến lược - chính sách phát triển logistics nhằm đột phá kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương/ Hồ Thị Thu Hòa, Nguyễn Việt Long, Hoàng Văn Thức, Lê Ngọc Ngẫu, Phạm Nguyễn Thái Hà

Tóm tắt: Bài báo phân tích thực trạng, đặc điểm kinh tế - xã hội và logistics tại tỉnh Bình Dương, cũng như bối cảnh Việt Nam và TP. Hồ Chí Minh, từ đó chỉ ra tính cấp thiết của việc xây dựng chiến lược và chính sách phát triển bền vững hệ thống logistics trên địa bàn tỉnh. Bài báo đồng thời chỉ rõ một số nội dung trọng tâm cần được triển khai nghiên cứu trong thời gian tới. Đặc biệt, thông qua việc kết hợp Ba Nhà: Nhà nước, Nhà trường - Viện và Nhà doanh nghiệp, nghiên cứu trên được kỳ vọng sẽ góp phần vào sự phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội tỉnh trong tương lai, đón thời kỳ 4.0 hậu Covid-19.

Nguồn trích: Tạp chí Giao thông Vận tải/ 2021, Số 8, Tr.171-174

8. Các nhân tố tác động đến quyết định hợp tác kinh doanh: Nghiên cứu các doanh nghiệp logistics tại Việt Nam/ Lê Sơn Tùng, Nguyễn Hồng Vân

Tóm tắt: Mặc dù hợp tác kinh doanh có vai trò thúc đẩy năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nói chung, nhưng hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp vẫn hoạt động đơn lẻ thay vì hợp tác. Mục đích của nghiên cứu này là khám phá các nhân tố có ảnh hưởng đến quyết định hợp tác giữa các doanh nghiệp logistics bằng việc khảo sát trên 300 doanh nghiệp. Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng để đánh giá sự tác động của các biến độc lập tới biến phụ thuộc "Hợp tác kinh doanh". Kết quả và ý nghĩa của nghiên cứu được trình bày chi tiết.

Nguồn trích: Tạp chí Giao thông Vận tải/ 2021, Số 4, Tr.130-133

9. Tầm quan trọng của logistics đối với xuất khẩu của Việt Nam/ Huỳnh Thị Diệu Linh

Tóm tắt: Đánh giá tầm quan trọng của logistics đối với xuất khẩu của Việt Nam với 48 đối tác xuất khẩu lớn trong khoảng thời gian từ 2010 đến 2018. Dựa trên mô hình lực hấp dẫn (Gravity Model), nghiên cứu đã sử dụng các phương pháp hồi quy khác nhau để kiểm định tính bền vững của kết quả. Kết quả nghiên cứu đã khẳng định logistics có tầm quan trọng rất lớn đến xuất khẩu của Việt Nam. Cụ thể, hiệu suất hoạt động logistics của cả Việt Nam và các nước đối tác đều có tác động tích cực đến xuất khẩu của Việt Nam sang các đối tác thương mại chính, và mức độ tác động của logistics là lớn hơn các yếu tố khác trong mô hình nghiên cứu.

Nguồn trích: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Đại học Kinh tế Quốc dân/ 2021, Số 290, Tr.23 - 33

10. Phát triển hệ thống logistics vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Thực trạng và giải pháp = The development of the logistics sector in the Central Key Economic Region: Current situation and solutions/ Nguyễn Thị Việt Ngọc, Đinh Thị Minh Tâm

Tóm tắt: Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (KTTĐMT) có tiềm năng và lợi thế phát triển logistics. Những năm gần đây, hệ thống logistics của vùng đã được quan tâm, các loại hình dịch vụ ngày càng phong phú và số lượng các doanh nghiệp logistics cũng như doanh nghiệp sử dụng logistics tăng lên. Tuy nhiên, hệ thống logistics khu vực này còn đang trong quá trình xây dựng và phát triển, chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của vùng. Bài viết tập trung phân tích thực trạng phát triển hệ thống logistics vùng KTTĐMT, từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển hệ thống logistics ở vùng KTTĐMT.

Nguồn trích: Tạp chí Công thương/ 2021, Số 6, Tr.160-166

11. Giải pháp giảm chi phí logistics trong xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cảng ở TP. Hồ Chí Minh/ TS. Phạm Văn Tài

Tóm tắt: Bài báo nghiên cứu các vấn đề liên quan đến chi phí logistics trong xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cảng ở TP. Hồ Chí Minh như các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí logistics, các yếu tố cấu thành chi phí logistics, cũng như thực trạng chi phí logistics tại các cảng ở TP. Hồ Chí Minh sẽ được phân tích một cách chi tiết. Từ đó, đề xuất định hướng phát triển và một số giải pháp tối ưu hóa chi phí logistics tại các cảng ở TP. Hồ Chí Minh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động thương mại quốc tế tạo giá trị gia tăng và nâng cao lợi thế cạnh tranh cho hàng hóa xuất nhập khẩu trong vùng và cả nước.

Nguồn trích: Tạp chí Giao thông Vận tải/ 2020, Số 6, Tr.159 - 162 

12. Nghiên cứu yếu tố tác động đến việc lựa chọn nhà cung ứng dịch vụ logistics của chủ hàng Việt Nam trong thời kỳ đại dịch Covid-19 = A Study on Factors Affecting the Choice of Logistics Service Suppliers of Vietnam’s Goods Owners in the Covid-19 Pandemic/ Hà Minh Hiếu

Tóm tắt: Dịch bệnh Covid-19 tác động rất lớn đến tình hình kinh tế cũng như hành vi lựa chọn nhà cung ứng dịch vụ logistics của chủ hàng Việt Nam. Thực tế cho thấy đang có sự chuyển dịch đáng kể lượng khách hàng từ các nhà cung ứng dịch vụ logistics trong giai đoạn hiện nay và ngày càng có xu hướng tăng trong thời kỳ đại dịch Covid -19. Vì vậy, mục tiêu nghiên cứu là xác định, đánh giá tác động của các yếu tố then chốt ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn nhà cung ứng dịch vụ logistics của chủ hàng Việt Nam trong thời kỳ đại dịch Covid - 19. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 5 yếu tố bao gồm: Độ tin cậy, Khả năng đáp ứng, Hình ảnh thương hiệu, Chi phí, Thương hiệu Việt ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn nhà cung ứng dịch vụ logistics của chủ hàng Việt Nam. Từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong kinh doanh dịch vụ logistics tại Việt Nam trong thời kỳ đại dịch Covid -19.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học Thương mại - Đại học Thương mại/ 2021, Số 149-150, Tr.115-122

13. Phát triển thương hiệu cho các doanh nghiệp logistics tại Việt Nam = Brand development for logistics enterprises in Vietnam/ Nguyễn Đăng Hải, Nguyễn Văn Kiều

Tóm tắt: Với tác động từ yếu tố ngoại cảnh tạo áp lực đòi hỏi các doanh nghiệp (DN) logistics cần phải nhanh chóng tìm ra các cách thức giúp nâng cao năng lực cạnh tranh ưu việt, bền vững, mang dấu ấn riêng của DN. Hơn nữa các DN logistics thường cung cấp những dịch vụ khá tương đồng nên để tạo ra điểm nhấn khác biệt thì việc xây dựng và sở hữu một thương hiệu mạnh vượt trội sẽ là một giải pháp hiệu quả và bền vững trong chiến lược cạnh tranh của DN. Bài viết đề cập đến chiến lược phát triển thương hiệu cho các DN Logistics trong thời gian tới tại Việt Nam.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học – Viện Đại học Mở Hà Nội/ 2020, Số 71, Tr.26-30

14. Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng logistics phục vụ cảng khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030/ Nguyễn Văn Tùng, Trần Quang Phú

Tóm tắt: Với vai trò là một cảng cửa ngõ quốc tế của khu vực phía Nam và được phân loại là cảng tổng hợp quốc gia, cửa ngõ quốc tế (loại IA), tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hội tụ nhiều tiềm năng trở thành một trung tâm thương mại dịch vụ logistics mang tầm cỡ quốc gia và khu vực trong tương lai. Tuy nhiên, việc phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng logistics trên địa bàn Tỉnh còn chưa đồng bộ, thiếu tính kết nối và chưa được quan tâm đúng mức. Bài viết đánh giá thực trạng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng logistics phục vụ cảng khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, từ đó đề xuất định hướng các giải pháp phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng logistics phục vụ cảng biển đến năm 2030.

Nguồn trích: Tạp chí Kinh tế và Dự báo/ 2021, Số 8, Tr.83-85

15. Hệ thống logistics trong tiến trình phát triển vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung/ Nguyễn Quang Hồng

Tóm tắt: Với tầm quan trọng của logistics trong phát triển kinh tế đất nước, những năm gần đây Hệ thống Logistics Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (KTTĐMT) được đặc biệt chú ý và quan tâm phát triển. Ngoài các chính sách của Trung ương, các địa phương trong Vùng đã có kế hoạch triển khai với những chính sách cụ thể. Tuy là chưa đầy đủ và đồng bộ nhưng đã tạo được cơ sở pháp lý nhất định để điều chỉnh hoạt động và phát triển hệ thống logistics ở Vùng KTTĐMT hiện nay.

Nguồn trích: Tạp chí Con số và Sự kiện/ 2020, Số 11, Tr.23-26

16. Logistics với thương mại điện tử trong thời đại số/ Đỗ Thị Thúy

Tóm tắt: Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường thương mại điện tử phát triển nhanh nhất ở khu vực Đông Nam Á với mức tăng trưởng cao và liên tục từ năm 2015 đến nay. Cùng với sự bùng nổ của thương mại điện tử, logistics giữ vai trò quan trọng trong dây chuyền thương mại từ người bán đến người mua với quy trình hoàn tất đơn hàng, bao gồm các khâu đóng gói, vận chuyển, thu tiền và thậm chí chăm sóc khách hàng sau bán hàng. Điều này cho thấy giữa thương mại điện tử và logistics có mối liên kết chặt chẽ và tương trợ đắc lực cho nhau.

Nguồn trích: Tạp chí Con số và Sự kiện/ 2020, Số 10, Tr.17-19

17. Ngành logistics với xu hướng chuyển đổi số/ Thu Hòa

Tóm tắt: Xu hướng chuyển đổi từ kinh doanh truyền thống sang các nền tảng số đang ngày càng phổ biến và được coi là giải pháp hữu hiệu giúp các doanh nghiệp thâm nhập và mở rộng thị trường xuất nhập khẩu. Hoạt động logistics tại Việt Nam với vai trò là ngành dịch vụ trọng yếu, có giá trị gia tăng cao, tạo nền tảng cho thương mại hàng hóa, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế cũng đang từng bước triển khai chuyển đổi số nhằm đáp ứng nhu cầu hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới và cuộc cách mạng số đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.

Nguồn trích: Tạp chí Con số và Sự kiện/ 2020, Số 9, Tr.24-26

18. Khối ngoại gia tăng đầu tư vào hạ tầng logistics/ Hùng Đạt

Tóm tắt: Theo các chuyên gia dự báo, ngành logistics Việt Nam còn nhiều tiềm năng tăng trưởng trong thời gian tới và là một trong những lĩnh vực có thể bứt phá mạnh nhất trong năm 2021. Nắm bắt cơ hội, các doanh nghiệp ngoại đang mạnh tay tăng vốn vào ngành logistics Việt Nam.

Nguồn trích: Tạp chí Con số và Sự kiện/ 2021, Số 8, Tr.24-26
 
19. Phát triển dịch vụ logistics trong giao nhận vận tải của các doanh nghiệp Việt Nam từ Hiệp định EVFTA = Developing Vietnam's logistics industry when the EVFTA is implemented/ Nguyễn Quốc Thái, Huỳnh Thiên Quân

Tóm tắt: Trong xu thế tự do hóa thương mại đang diễn ra mạnh mẽ, Việt Nam không ngừng nỗ lực hội nhập kinh tế quốc tế thông qua việc ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do, trong đó có Hiệp định EVFTA. Hiệp định này vừa được Quốc hội hai bên phê chuẩn vào năm 2020, dự kiến sẽ tạo ra cú huých giúp cho ngành Dịch vụ logistics của Việt Nam phát triển, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường thế giới. Bài viết phân tích về phát triển dịch vụ logistics trong lĩnh vực giao nhận vận tải của các doanh nghiệp Việt Nam khi Hiệp định EVFTA được thực thi.

Nguồn trích: Tạp chí Công thương/ 2021, Số 2, Tr.134-138 

20. Ý định mua và sẵn sàng trả giá cao của người tiêu dùng đối với thực phẩm hữu cơ: Ứng dụng mô hình hồi quy logistics/ Nguyễn Ngọc Hiền

Tóm tắt: Tình hình tiêu thụ thực phẩm hữu cơ đã tăng trong thời gian gần đây và đáp ứng được mối quan tâm của người tiêu dùng về các vấn đề liên quan đến sức khỏe, hạnh phúc và môi trường. Tuy nhiên, việc gia tăng tiêu thụ vẫn còn nhiều hạn chế so với tiềm năng của thị trường. Nghiên cứu này nhằm mục đích điều tra các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua và sẵn sàng trả giá cao của người tiêu dùng đối với thực phẩm hữu cơ. Với một mẫu nghiên cứu gồm 267 người tiêu dùng được khảo sát trực tiếp tại các hộ gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh, các giả thuyết đã được kiểm định bằng mô hình hồi quy logistics. Kết quả xác nhận rằng, đặc điểm gia đình, thái độ, nhận thức an toàn và rào cản rủi ro là những yếu tố chính ảnh hưởng đáng kể đến ý định mua và sẵn sàng trả giá cao của người tiêu dùng đối với thực phẩm hữu cơ. Kết quả của nghiên cứu này cung cấp những hiểu biết sâu sắc cho nhà quản lý và tiếp thị về các biến số chính thúc đẩy tiêu thụ thực phẩm hữu cơ trong nước.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh/ 2021, Số 03, Tr.3-13

21. Kinh nghiệm quốc tế về chuyển đổi số trong lĩnh vực logistics và những xu hướng cho thị trường Việt Nam/ Phan Minh Đức, Đinh công Hoàng, Chu Mạnh Hùng

Tóm tắt: Logistics là hoạt động mang tính kết nối rất quan trọng trong nền kinh tế. Chi phí logistics cao hay thấp ảnh hưởng nhiều tới khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp cũng như một quốc gia trên thị trường quốc tế. Bài viết tập trung vào quá trình chuyển đổi số trong một số doanh nghiệp logistics trên thế giới và các công chuyển đổi số. Ngoài ra, cũng chỉ ra những xu hướng phát triển mà các doanh nghiệp logistics Việt sẽ hướng tới.

Nguồn trích: Tạp chí Kinh tế và Quản lý/ 2021, Số 37, Tr.75-83