1. Mô hình kinh tế tuần hoàn với phát triển nền kinh tế xanh ở Việt Nam/ Phạm Tuyên

Tóm tắt: Xây dựng kinh tế tuần hoàn được Đại hội XIII của Đảng xác định là một trong những định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030 nhằm đạt các mục tiêu phát triển bền vững bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu trên quy mô lớn trong 10 năm tới. Bài viết khái quát một số mô hình, triển vọng và giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam.

Nguồn trích: Tạp chí Lý luận Chính trị/ 2021, Số 09, Tr.99 - 103

2. Phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp ở Việt Nam: Một số vấn đề đặt ra và khuyến nghị/ Nguyễn Thị Miền

Tóm tắt: Phát triển kinh tế tuần hoàn trong nống nghiệp là việc làm cần thiết và là xu hướng tất yếu trong tương lai. Bài viết phân tích thực trạng phát triển kinh tể tuần hoàn trong nông nghiệp ở Việt Nam, cùng những vấn đề đặt ra hiện nay, từ đó, đưa ra các khuyến nghị nhằm đẩy mạnh ứng dụng mô hình sản xuất này, qua đó phát triển bền vững nền nông nghiệp trong thời gian tới.

Nguồn trích: Tạp chí Lý luận Chính trị/ 2021, Số 03, Tr.105 - 110

3. Phát triển kinh tế tuần hoàn trong doanh nghiệp ở Việt Nam/ Bạch Hồng Việt

Tóm tắt: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nêu rõ: “phát triển bền vững trở thành xu thế bao trùm trên thế giới; kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh đang là mô hình phát triển được nhiều quốc gia lựa chọn Kinh tế tuần hoàn đã và đang trở thành xu thế tất yếu nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong bối cảnh tài nguyên suy thoái và cạn kiệt, môi trường bị ô nhiễm, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp. Từ đặc điểm và lợi ích của việc phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn, bài viết phân tích thành công bước đầu của một số doanh nghiệp tiêu biểu trong thực hiện mô hình kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam. Bài viết cũng đê xuất một số kiến nghị cho sự phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn trong các doanh nghiệp của Việt Nam.

Nguồn trích: Tạp chí Phát triển bền vững Vùng/ 2021, Số 2, Tr.3-11

4. Phát triển kinh tế tuần hoàn ở tỉnh Cà Mau/ Lê Minh Đồng

Tóm tắt: Kinh tế tuần hoàn (KTTH) là mô hình có nhiều ưu điểm vượt trội, chính vì thế nó được các nước phát triển trên thế giới nghiên cứu và vận dụng vào nền kinh tế của mình tương đối sớm như: Hà Lan năm 1979, Nhật Bản năm 1991 hay Đức năm 1996. Đối với Việt Nam, mô hình KTTH khá mới, nó chỉ mới được đề cập đến trong một vài năm gần đây và dần trở thành phong trào mạnh mẽ từ các nhà nghiên cứu, các doanh nghiệp đến các trường Đại học. Tuy nhiên, xét về góc độ chủ trương và chính sách, đến nay Đảng và Nhà nước ta chưa có quan điểm, chính sách nào trực tiếp đến phát triển KTTH ở Việt Nam. Chính vì vậy, việc nghiên cứu phát triển mô hình KTTH ở Việt Nam của các nhà khoa học là hết sức cần thiết, qua đó làm luận chứng, luận cứ khoa học là cơ sở cho Đảng và Nhà nước ta hoạch định, xây dựng, ban hành chủ trương, chính sách hiệu quả nhất.

Nguồn trích: Thông tin Khoa học Chính trị/ 2021, Số 02, Tr.82 - 86

5. Phát triển kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam/ Trần Linh Hương

Tóm tắt: Kinh tế tuần hoàn ra đời trong làn sóng kinh tế và công nghiệp của những năm 1970. Kinh tế tuần hoàn chú trọng việc quản lý và tái tạo tài nguyên theo một vòng tròn khép kín nhằm tránh tạo ra phế thải. Kinh tế tuần hoàn là một hệ thống kinh tế được phục hồi và tái tạo theo thiết kế, dựa trên ba nguyên tắc chính: bảo tồn và tăng cường vốn tự nhiên thông qua kiểm soát các tài sản hữu hạn và cân bằng các dòng tài nguyên tái tạo với các mức độ là phục hồi, chuyển hóa, trao đổi; tối ưu hóa năng suất tài nguyên thông qua tuần hoàn các sản phẩm, các linh kiện và vật liệu để sử dụng được ở mức độ cao nhất; thúc đẩy hiệu suất toàn hệ thống bằng cách tối thiểu hóa các ngoại ứng tiêu cực... Trong bài viết này, tác giả tìm hiểu tiến trình tiếp cận kinh tế tuần hoàn của Việt Nam; đồng thời đưa ra một số giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam hiện nay.

Nguồn trích: Thông tin Khoa học Chính trị/ 2020, Số 03, Tr.44-48

6. Một số vấn đề về phát triển kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam/ Nguyễn Hồng Quân, Đặng Thương Huyền, Jason Nguyễn, Jasmine Hà, Phan Đức Thái, Phạm Phú Trường

Tóm tắt: Phát triển kinh tế tuần hoàn (KTTH) đã và đang trở thành xu hướng của các quốc gia, nhất là khi nguồn tài nguyên trên thế giới ngày càng cạn kiệt. Bài viết dưới đây chia sẻ những kinh nghiệm trong phát triển kinh tế tuần hoàn trên thế giới, một số lĩnh vực tiềm năng áp dụng ở Việt Nam trong thời gian tới cũng như những điều kiện cần thiết để thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn ở nước ta.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam/ 2021, Số 1+2, Tr.49-51

7. Xây dựng nền kinh tế tuần hoàn để phát triển bền vững/ Phan Huyền Châu

Tóm tắt: Những năm gần đây, việc chuyển dịch mô hình phát triển từ kinh tế tuyến tính truyền thống sang kinh tế tuần hoàn đã trở thành xu hướng trên thế giới. Trong bối cảnh chung đó, Việt Nam cũng hướng đến phát triển kinh tế tuần hoàn nhằm giải quyết thách thức giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường. Đó là nội dung bài viết đề cập tới.

Nguồn trích: Tạp chí Kinh tế và Dự báo/ 2021, Số 7, Tr.19-21

8. Định hướng phát triển kinh tế tuần hoàn cho ngành nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long/ Lê Thanh Hải, Lê Quốc Vĩ, Trần Thị Hiệu, Nguyễn Việt Thắng

Tóm tắt: Kinh tế tuần hoàn (KTTH)đang là xu hướng tất yếu của các quốc gia trên thế giới và Việt Nam. Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17/11/2020 quy định “Kinh tế tuần hoàn” (Điều 142) là Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội và được xem là một trong những chính sách ưu đãi, hỗ trợ và phát triển kinh tế môi trường, sẽ góp phần đẩy nhanh việc phát triển kinh tế tại Việt Nam. Theo đó, KTTH là mô hình kinh tế trong đó các hoạt động thiết kế, sản xuất, tiêu dùng và dịch vụ nhằm giảm khai thác nguyên liệu, vật liệu, kéo dài vòng đời sản phẩm, hạn chế chất thải phát sinh và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường. Ngành nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) với 4 lĩnh vực chính là trồng lúa - cây ăn trái - thủy sản - chăn nuôi vừa là ngành có lượng chất thải tác động lớn đến môi truồng vừa là ngành có nhiều tiềm năng triển khai mô hình KTTH để mang lại hiệu quả về kinh tế và môi trường thông qua việc tái sử dụng, tuần hoàn các dòng chất thải (phế phẩm nông nghiệp, chất thải chăn nuôi...). Với thực trạng và tiềm năng trên, bài viết đề xuất các giải pháp nhằm định hướng phát triển ngành nông nghiệp ở ĐBSCL theo hướng KTTH, các giải pháp được đề xuất cho 2 nhóm đối tượng đó là người dân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước.

Nguồn trích: Tạp chí Môi trường/ 2021, Số 7, Tr.25-29

9. Tín dụng xanh thúc đẩy kinh tế tuần hoàn/ Phạm Tâm

Tóm tắt: Bảo vệ môi trường là vấn đề rất được quan tâm, nhưng trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch Covid-19 hiện nay, không ít sáng kiến về môi trường phải tạm dừng để nhường chỗ cho các ưu tiên “tồn tại” của doanh nghiệp. Tuy nhiên, những thách thức của biến đổi khí hậu đòi hỏi một sự thay đổi về chất trong cách thức khu vực kinh tế tư nhân lập kế hoạch và phối hợp với nhau để đưa ra những giải pháp mới trong thập kỷ sắp tới. Để phát triển kinh tế xanh và bền vững, vai trò của hệ thống tài chính ngân hàng là không thể thiếu vì hệ thống này là một mắt xích quan trọng trong việc quyết định nguồn vốn đầu tư cho các dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Nguồn trích: Thông tin Tài chính/ 2021, Số 5, Tr.17-19

10. Kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững: Từ lý thuyết đến thực tiễn/ Triệu Thanh Quang

Tóm tắt: Kinh tế tuần hoàn (KTTH) là một khái niệm tương đối mới tại Việt Nam. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, việc áp dụng KTTH vào phát triển kinh tế xã hội lại là một yêu cầu cấp bách. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khẳng định xây dựng KTTH là một trong những định hướng phát triển của đất nước giai đoạn 2021 - 2030. Chính vì vậy, việc làm rõ nội hàm, nguyên lý của KTTH và các vấn đề áp dụng KTTH trong thực tiễn phát triển bền vững ở Việt Nam là hết sức cần thiết. Trên cơ sở tổng quan các nghiên cứu lý luận và thực tiễn về KTTH và phát triển bền vững, bài viết này tập trung làm rõ mối quan hệ giữa KTTH và phát triển bền vững cũng như những yêu câu cơ bản để áp dụng và phát triển KTTH thành công tại Việt Nam.

Nguồn trích: Tạp chí Phát triển bền vững Vùng/ 2021, Số 1, Tr.3-15

11.Hướng đến xây dựng kinh tế tuần hoàn trong quản lý nhựa đại dương/ Nguyễn Ngọc Anh

Tóm tắt: Mới đày tại Hà Nội, đã diễn ra hội thảo trực tuyến về: “Rác nhựa và kinh tế tuần hoàn” do Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á (CSEAS) và Viện Nghiên cứu Nước Nauy (NIVA) cùng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (VASI) đồng tổ chức. Tại đây, các chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế đã bàn thảo rất nhiều vấn đề về rác thải đại dương. Nước ta đã có những bước đi cụ thể trong việc đẩy lùi rác thải nhựa đại dương, nhung thực tiền cho thấy rác thải nhựa vẫn là vấn đề bức xúc hiện nay. Để cải thiện tình trạng này, cán xây dựng nền kinh tè tuần hoàn để gia tăng chuỗi giá trị của các sản phẩm nhựa, cùng như quản lý rác nhựa.

Nguồn trích: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường/ 2021, Số 19, Tr.51-52

12. Kinh tế tuần hoàn và cơ chế khuyến khích chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn/ Lê Hoàng Lan

Tóm tắt: Nền kinh tế tuần hoàn (KTTH) là nền kinh tế bảo tồn các yếu tố đầu vào. Chất thải được giảm thiểu và tài nguyên được tái sử dụng thay vì được xử lý như chất thải sau lần sử dụng đầu tiên. Mục tiêu là phá vỡ mối liên hệ tuyến tính giữa tăng trưởng kinh tế và việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên để nền kinh tế toàn cầu của chúng ta không bị ràng buộc với sự tàn phá môi trường. Nền kinh tế hiện tại là một hệ thống tuyến tính với đặc điểm các nguyên liệu được lấy từ tự nhiên, chế tạo thành sản phẩm và sau khi sử dụng thì bị vứt bỏ. Nền KTTH xem xét tất cả các công đoạn trên toàn chuỗi cung ứng để có thể sử dụng ít tài nguyên nhất ngay từ đầu, lưu thông tài nguyên càng lâu càng tốt, sử dụng tối đa giá trị của tài nguyên, đồng thời thu hồi và tái tạo sản phẩm khi hết thời gian sử dụng. Cách hiểu mới này đòi hỏi thiết kế sản phẩm bền lâu, dễ dàng tháo dỡ và tái chế.

Nguồn trích: Tạp chí Môi trường/ 2021, Số 7, Tr.23-24

13. Kinh tế tuần hoàn: Bài toán cho xử lý chất thải ở Việt Nam/ Nguyễn Thế Chinh, Nguyễn Thế Thông

Tóm tắt: Xử lý chất thải ở Việt Nam vẫn là vấn đề nan giải so với yêu cầu thực tiễn. Sau nhiều nỗ lực tìm phương án phù hợp để xử lý chất thải, đến nay, chôn lấp chất thải rắn (CTR) sinh hoạt vẫn chiếm tỷ trọng cao, khoảng 70% so với các biện pháp khác. Bài toán đặt ra cho thời gian tới là sử dụng chính sách nào và cơ chế gì để chất thải không còn là nỗi ám ảnh đối với chiếm dụng diện tích đất, gây ra nhiều hệ lụy cho môi trường và bức xúc xã hội? Mục tiêu hướng đến cần phải đạt được là CTR trở thành nguyên liệu đầu vào cho hoạt động kinh tế. Từ kinh nghiệm của các nước trên thế giới và thực tiễn ở Việt Nam, cách tiếp cận hiệu quả nhất là khuyến khích sử dụng mô hình kinh tế tuần hoàn (KTTH) thay thế cho mô hình “kinh tế đường thẳng” đối với giải quyết vấn đề chất thải.

Nguồn trích: Tạp chí Môi trường/ 2021, Số 7, Tr.30-32

14. Phát triển kinh tế tuần hoàn tại một số quốc gia trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam/ Nguyễn Hoàng Quy

Tóm tắt: Kinh tế tuần hoàn (KTTH) là giải pháp cốt lõi nhằm hướng đến phát triển bền vững, tức là phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường. Mô hình này đã được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng và cho thấy những hiệu quả rõ rệt, như: Trung Quốc, Ca-na-đa, Hoa Kỳ.

Nguồn trích: Tạp chí Quản lý Nhà nước/ 2021, Số 308, Tr.117 - 120 

15. Kinh tế tuần hoàn: Những vấn đề lý luận và thực tiễn/ Nguyễn Đình Đáp

Tóm tắt: Phát triển kinh tế tuần hoàn trở thành xu hướng của các quốc gia, nhất là khi nguồn tài nguyên trên thế giới ngày càng cạn kiệt, giúp giải quyết bài toán giữa lợi ích kinh tế và môi trường. Kinh tế tuần hoàn là mô hình kinh tế trong đó đặt ra mục tiêu kéo dài tuổi thọ của vật chất, loại bỏ tác động tiêu cực đến môi trường. Việt Nam đang nỗ lực phát triển kinh tế theo hướng bền vững, giảm thiểu những tác động xấu đến môi trường và nền kinh tế tuần hoàn là mô hình được quan tâm, định hướng phát triển.

Nguồn trích: Tạp chí Ngân hàng/ 2021, Số 17, Tr.2-9

16. Kết hợp than sinh học với quá trình phân hủy kỵ khí theo quan điểm kinh tế tuần hoàn nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững ở Đồng bằng sông Cửu Long/ Nguyễn Hồng Anh Thư

Tóm tắt: Phát triển nông nghiệp theo hướng kinh tế tuần hoàn sẽ mang lại những lợi ích đáng kể về sinh thái, kinh tế và xã hội bằng cách cải thiện ô nhiễm đất, nước ngầm và cung cấp nguồn năng lượng bền vững. Nghiên cứu này tiến hành xây dựng một mô hình tái sử dụng chất thải thông qua kết hợp việc sử dụng phân hủy kỵ khí và các sản phẩm phụ của nó bằng than sinh học (TSH). Trong mô hình, sinh khối được sử dụng làm khí sinh học, sản xuất than sinh học, phân compost. Ngoài ứng dụng riêng lẻ, than sinh học còn được sử dụng kết hợp với cặn khí sinh học để phục hồi đất và thúc đẩy sự phát triển của cây trồng. Mô hình tuần hoàn này kết hợp tất cả các quy trình để thúc đẩy việc sử dụng sinh khối, tăng hiệu quả chuyển đổi và tăng cường ứng dụng của các quy trình này trong lĩnh vực nông nghiệp. Do đó, việc áp dụng mô hình sinh thái khép kín sẽ có lợi trong việc sử dụng sinh khối và là một phương pháp đầy tiềm năng để thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Nguồn trích: Tạp chí Môi trường/ 2021, Số CD3, Tr.33-37 

17. Triển khai kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam: Nhìn từ góc độ quản lý chất lượng/ Hà Minh Hiệp, Phạm Thu Hiền

Tóm tắt: Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể về kinh tế trong gần 40 năm qua và trở thành quốc gia có thu nhập trung bình thấp với tốc độ tăng trưởng cao. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế luôn đi kèm với những thách thức lớn về môi trường. Để phát triển bền vững, các nhà khoa học, hoạch định chính sách đang đề xuất tiếp cận mô hình kinh tế tuần hoàn (Circular Economy - CE) như một giải pháp hiệu quả. Trong bài viết, các tác giả đề cập đến CE từ góc độ quản lý chất lượng và chuỗi cung ứng nhằm cung cấp cho các doanh nghiệp một giải pháp thích ứng phù hợp.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam/ 2021, Số 11A, Tr.7-9

18.Một số trao đổi liên quan đến quy định kinh tế tuần hoàn trong Dự thảo hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường/ Nguyễn Hồng Quân, Nguyễn Kiều Lan Phương, Trần Thị Diễm Phúc, Bùi Lê Thanh Khiết, Đặng Phương Huyền

Tóm tắt: Nền kinh tế ngày nay đang phải đối mặt với sự khai thác tài nguyên quá mức đã dẫn đến thiếu hụt tài nguyên, cùng với sự gia tăng nhanh chóng của dân số, biến đổi khí hậu (BĐKH) mạnh mẽ đã đặt ra nhu cầu cấp thiết về thay đổi mô hình kinh tế tuyến tính hiện tại. Nền kinh tế tuyến tính biến các nguồn tài nguyên thiên nhiên thành các vật liệu và sản phẩm cơ bản, được thiết kế cho một thời gian sử dụng, rồi bán ra thông qua những bước tạo thêm giá trị gia tăng, dẫn tới sự hoang phí khi sử dụng các nguồn tài nguyên.

Nguồn trích: Tạp chí Môi trường/ 2021, Số 7, Tr.13-15

19. Mô hình 7R với phát triển nhựa bền vững trong nền kinh tế tuần hoàn/ Trần Văn Học

Tóm tắt: Hiện nay, thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang vận hành nền kinh tế với một xã hội tiêu thụ dựa trên khai thác tài nguyên thiên nhiên cùng với lượng rác thải ngày càng tăng. Sự phát triển mạnh mẽ của ngành nhựa trong bối cảnh trên đang là chủ đề nóng của thế giới do những hệ lụy ngày càng tăng của sản xuất và sử dụng các sản phẩm nhựa đối với sức khỏe và sự phát triển bền vững của nhân loại trong thế kỷ XXI. Trong khi nhựa và bao bì nhựa là một phần không thể thiếu của nền kinh tế toàn cầu và mang lại nhiều lợi ích, thì các chuỗi giá trị khai thác - sản xuất - thải bỏ tuyến tính nguyên bản của chúng lại kéo theo những hạn chế đáng kể về kinh tế và môi trường. Việc sản xuất và tiêu thụ nhựa, đặc biệt là nhựa sử dụng một lần, đã trở nên không bền vững - dẫn đến cuộc khủng hoảng ô nhiễm nhựa toàn cầu được biết đến với cái tên “ô nhiễm trắng”. Ô nhiễm nhựa đang ảnh hưởng ngày càng nghiêm trọng đến hệ sinh thái và sức khỏe của con người. Điều này đặc biệt quan trọng khi nhân loại tiếp tục thấy tác động của đại dịch COVID-19 toàn cầu về ô nhiễm nhựa, với sự gia tăng sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, bao gồm khẩu trang, găng tay và bao bì thực phẩm, đồ uống...

Nguồn trích: Tạp chí Môi trường/ 2021, Số 7, Tr.36-38

20. Việt Nam hướng tới nền kinh tế tuần hoàn trong bối cảnh mới/ Nguyễn Hữu Bình, Lưu Thị Duyên

Tóm tắt: Trên thế giới, kinh tế tuần hoàn hiện được coi là mô hình kinh tế đáp ứng yêu cầu về giải quyết ô nhiễm môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững. Việt Nam đang nỗ lực phát triển kinh tế theo hướng bền vững, giảm thiểu những tác động xấu đến môi trường và nền kinh tế tuần hoàn là mô hình được quan tâm, định hướng phát triển. Xây dựng kinh tế tuần hoàn đã được xác định là một trong những định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nguồn trích: Tạp chí Con số và Sự kiện/ 2021, Số 4, Tr.13-15

21. Kinh nghiệm áp dụng kinh tế tuần hoàn của một số nước trên thế giới và vấn đề đặt ra với Việt Nam/ Nguyễn Hồng Anh

Tóm tắt: Phát triển kinh tế tuần hoàn đã và đang trở thành xu hướng của các quốc gia, nhất là khi nguồn tài nguyên trên thế giới ngày càng cạn kiệt. Việt Nam đang là một quốc gia có tốc độ hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế mạnh mẽ, đặc biệt là tham gia vào các hiệp định thương mại. Hầu hết các Hiệp định này đều có các quy định, thỏa thuận về phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phải tuân thủ các tiêu chuẩn phát thải chất thải, khí thải. Đây sẽ là tiền đề để thúc đẩy Việt Nam tăng tốc chuyển đổi sang mô hình kinh tế tuần hoàn. Nội dung bài viết sẽ giới thiệu những vấn đề chung về kinh tế tuần hoàn, kinh nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn ở một số nước trên thế giới và những cơ hội, thách thức đặt ra với Việt Nam khi áp dụng kinh tế tuần hoàn.

Nguồn trích: Tạp chí Công thương/ 2021, Số 9, Tr.160-164

22. Kinh tế tuần hoàn - Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam/ Phạm Ngọc Phong, Nguyễn Thị Ánh Ngọc

Tóm tắt: Ngày nay, Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức về ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên và biến đổi khí hậu. Đây là những yếu tố đã và đang ảnh hưởng trực tiếp, nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế của nước ta. Do đó, theo các chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước, để giải quyết các vấn đề trên, Việt Nam cắn phải chuyển đổi từ mô hình kinh tế tuyến tính (hay còn gọi là kinh tế truyền thống) sang mô hình kinh tế tuần hoàn (KTTH). Đây là mô hình kinh tế phát triển bền vững, đáp ứng được nhiều mục tiêu, bao gồm: Giảm ô nhiễm môi trường trong quá trình phát triển ở đầu ra, ứng phó với cạn kiệt tài nguyên và biến đổi khí hậu.

Nguồn trích: Tạp chí Ngân hàng/ 2021, Số 7, Tr.24-28

23. Triển khai giải pháp tổng thể thúc đẩy kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam, giai đoạn 2021-2030/ Nguyễn Ngọc Tú

Tóm tắt: Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 trong Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định:"Chủ động thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, dịch bệnh, quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả và bền vững tài nguyên; lấy bảo vệ môi trường sống và sức khỏe nhân dân làm mục tiêu hàng đầu; kiên quyết loại bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trường, đảm bảo chất lượng môi trường sống, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái; xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường.

Nguồn trích: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường/ 2021, Số 6, Tr.19-20

24. Xây dựng nền kinh tế tuần hoàn gắn với kinh tế số, tái cơ cấu kinh tế đổi mới mô hình tăng trưởng hiện nay ở nước ta/ Hồ Bá Thâm, Lê Thị Kim Thu

Tóm tắt: Kinh tế tuần hoàn có tính độc lập tương đối của nó tuy cũng trong xu hướng phát triển bền vững, sáng tạo, bao trùm nhưng còn mới ở nước ta. Tuy vậy nước ta cần chuyển nhanh sang nền kinh tế tuần hoàn. Chúng ta đã có chủ trương phát triển bền vững, bảo vệ môi trường nhưng chưa có quyết sách về chuyển sang xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn. Cần tạo ra động lực cho sự chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn xét cả nền kinh tế và từng doanh nghiệp gắn với bảo vệ môi trường bền vững. Cả nước nói chung, các tỉnh thành phía Nam nói riêng, các doanh nghiệp, đơn vị kinh tế cần chủ động chuyển đối thực hiện mô hình kinh tế tuần hoàn gắn với quá trình chuyển đổi mô hình kinh tế, sản xuất, kinh doanh...

Nguồn trích: Thông tin Khoa học Chính trị/ 2020, Số 03, Tr.24-28