1. Giải pháp an ninh mạng và bảo mật thông tin tại các trường Đại học Việt Nam trong kỷ nguyên thông tin = Network security solutions and information security at Vietnam universities in the digital age/ Bui Van Nam, Nguyen Phu Quang

Tóm tắt: Với sự phát triển của công nghệ thông tin trong các trường đại học tại Việt Nam hiện nay, mạng lưới thông tin tại khuôn viên trường ngày càng có vai trò quan trọng hơn, và dần trở thành cơ sở hạ tầng quan trọng cho việc giảng dạy, nghiên cứu khoa học, quản lý nhân sự, tài chính và hợp tác quốc tế tại các trường Đại học. Tuy nhiên, còn tiềm ẩn những nguy cơ rủi ro bị tấn công không gian mạng. Vì vậy việc đảm bảo an ninh mạng và bảo mật thông tin cơ sở dữ liệu đã trở thành vấn đề quan trọng nhất trong việc xây dựng và phát triển đại học. Trong bài viết này, tác giả trình bày các vấn đề tồn tại trong vấn đề an ninh và bảo mật thông tin tại các trường Đại học Việt Nam và đề xuất các các biện pháp cho vấn đề an ninh mạng và thông tin trong kỷ nguyên thông tin hiện nay.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học (Đại học Thủ Đô)/ 2021, Số 53, Tr.5 - 10

2. Bảo đảm an ninh mạng đối với hệ thống thông tin trong cơ quan nhà nước/ Nguyễn Thị Thúy Hoa

Tóm tắt: Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ đã tạo ra thời cơ mới để nước ta đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ thông tin cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ đối với an toàn, an ninh thông tin. Vì thế, nâng cao nhận thức và năng lực đảm bảo an toàn, an ninh cho các hệ thống thông tin trong cơ quan nhà nước là một trong những nhiệm vụ quan trọng cấp thiết hiện nay.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học Nội vụ/ 2018, Số 1, Tr.56-60

3. Vấn đề an ninh mạng trong hoạt động dịch vụ ngân hàng điện tử của Vietinbank/ Lê Thị Thúy

Tóm tắt: Nhằm không ngừng nâng cao, bảo vệ chất lượng dịch vụ ngân hàng, đặc biệt là các sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử trước nguy cơ rủi ro từ các tấn công của tội phạm công nghệ cao. Trong nhiều năm qua, VietinBank luôn ưu tiên công tác đảm bảo an toàn công nghệ thông tin, bảo đảm an ninh thông tin, dữ liệu của ngân hàng. Tuy nhiên, công tác bảo đảm an toàn bảo mật hiện nay càng trở nên ngày càng phức tạp, đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Bài viết đề cập về những thành tựu mà VietinBank đã đạt được nhờ các sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử và những thách thức, khó khăn của an ninh mạng đối với dịch vụ này.

Nguồn trích: Tạp chí Công thương/ 2018, Số 5+6, Tr.421-425

4. Những điểm nhấn về an toàn, an ninh mạng Việt Nam năm 2020/ Minh Vân

Tóm tắt: Trong quá trình phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số của đất nước, việc thiết lập môi trường an toàn, an ninh (ATAN) mạng có vai trò hết sức quan trọng. Đây là một trong những điều kiện cơ bản, là yếu tố sống còn để thực hiện thành công chuyển đổi số quốc gia. Nám 2020, mặc dù tình hình ATAN mạng trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng có nhiều diễn biến phức tạp nhưng nhìn chung, lĩnh vực này nước ta vẫn đạt được những những kết quả đáng ghi nhận.

Nguồn trích: Tạp chí Ngân hàng (Chuyên đề Công nghệ và Ngân hàng số)/ 2021, Số 1, Tr.28-31

5. An toàn, an ninh mạng: Thực hiện sứ mệnh quan trọng trong chuyển đổi số quốc gia/ Bảo Ngọc

Tóm tắt: Làn sóng cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang đẩy nhanh công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Đi cùng với đó là những rủi ro mà từ chính phủ số, nền kinh tế số đến xã hội số… phải đối mặt. Để giảm thiểu những rủi ro này thì việc xây dựng môi trường an toàn, an ninh mạng vững chắc là một yếu tố then chốt để Việt Nam chuyển đổi số thành công.

Nguồn trích: Tạp chí Con số và Sự kiện/ 2021, Số 3, Tr.25-27, 33

6. Quyền tự do ngôn luận - Một số vấn đề cần quan tâm về hành vi vi phạm an ninh mạng trong thời gian dịch bệnh Covid -19 / Nguyễn Thị Mai Trang

Tóm tắt: Quyền tự do ngôn luận, quyền con người luôn được bảo đảm một cách hiệu quả thông qua hệ thống pháp luật Việt Nam. Hiện nay, trong thời gian dịch bệnh Covid - 19, con người được thực hiện quyền tự do ngôn luận nhưng phải trong khuôn khổ pháp luật cho phép. Và trong quá trình thông tin trên mạng xã hội, có những cá nhân đã thực hiện các hành vi vi phạm an ninh mạng và buộc phải xử lý kịp thời nhằm phòng ngừa dịch bệnh Covid - 19. Bài viết đặt vấn đề về quyền tự do ngôn luận và một số vấn đề cần quan tâm về hành vi vi phạm an ninh mạng trong thời gian dịch bệnh Covid - 19.

Nguồn trích: Tạp chí Công thương/ 2020, Số 14, Tr.35-39

7. Giải pháp tăng cường bảo vệ không gian mạng theo quan điểm của Đảng và pháp luật của nhà nước/ Trần Tuấn Duy, Phan Trần Mai Phương

Tóm tắt: Không gian mạng đem đến cho xã hội loài người nhiều lợi ích, nhưng không gian mạng cũng chứa đựng nhiều hiểm họa khó lường ảnh hưởng đến tình hình an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội của quốc gia. Đảng và Nhà nước Việt Nam đã sớm nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này thể hiện thông qua việc ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật có liên nhằm đưa ra những giải pháp thiết thực để bảo vệ không gian mạng một cách hiệu quả.

Nguồn trích: Tạp chí Phát triển Nhân lực/ 2020, Số 02, Tr.37 - 42

8. Nhìn lại một năm thực hiện pháp luật về an ninh mạng/ Nguyễn Thị Ngọc Nga, Bùi Thị Long

Tóm tắt: Thời gian vừa qua, hành lang pháp lý về an ninh mạng của Việt Nam đã được hoàn thiện một bước quan trọng. Tuy nhiên, việc thi hành pháp luật về an ninh mạng còn hạn chế, hợp tác giữa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước về an ninh mạng còn yếu và thiếu chuyên nghiệp. Đế góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam trong thời gian tới, bài viết trình bày khái quát thực trạng thực hiện Luật An ninh mạng ở Việt Nam và một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này.

Nguồn trích: Tạp chí Lý luận Chính trị/ 2020, Số 04, Tr.93 - 99

9. Sự cần thiết phải có luật an ninh mạng/ Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Bùi Thị Long

Tóm tắt: Nhằm tăng cường bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; phòng ngừa, ứng phó với các nguy cơ đe dọa an ninh mạng; khắc phục hạn chế, yếu kém liên quan đến bảo vệ an ninh mạng. Kỳ họp thứ 5 (từ ngày 21-5-2018 đến ngày 15-6-2018), Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật an ninh mạng năm 2018 (sau đây gọi là Luật an ninh mạng). Không như một số luận điểm xuyên tạc của kẻ xấu, Luật hoàn toàn phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền cơ bản của công dân và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự phù hợp với thông lệ quốc tế.

Nguồn trích: Tạp chí Lý luận Chính trị/ 2018, Số 07, Tr.94-99

10. Nâng cao ý thức cá nhân để xây dựng không gian mạng lành mạnh/ Phan Minh Thuận

Tóm tắt: Trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0, bảo vệ an ninh mạng ngày càng quan trọng hơn bao giờ hết, nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xây dựng không gian mạng thực sự lành mạnh và an toàn. Để đảm bảo an ninh mạng, cần phát huy sức mạnh tổng hợp và đồng bộ của các lực lượng, trong đó mỗi cá nhân có vai trò hết sức quan trọng.

Nguồn trích: Công an Trà Vinh

11. Nhận biết và ngăn chặn hành vi đánh cắp dữ liệu/ Nguyễn Công Minh

Tóm tắt: Trong lĩnh vực bảo vệ an ninh mạng nói chung và bảo mật thông tin tài khoản có nhân trong hoạt động ngân hàng nói riêng, dữ liệu luôn là một trong những khía cạnh cốt lõi của quá trình bảo mật. Dữ liệu song hành với sự phát triển chung trong lĩnh vực bảo mật cũng như sự biến đổi của tình hình an ninh mạng toàn cầu. Bài viết tìm hiểu khái niệm trong bảo mật dữ liệu đó là Data exfiltration (đánh cắp dữ liệu), đồng thời, đưa ra cách thức phòng ngừa và ứng phó với hành vi đánh cắp dữ liệu nguy hiểm này.

Nguồn trích: Tạp chí Ngân hàng (Chuyên đề Công nghệ và Ngân hàng số)/ 2021, Số 1, Tr.32-33

12. Trung Quốc với vấn đề chủ quyền không gian mạng/ Nguyễn Việt Lâm

Tóm tắt: Chủ quyền không gian mạng trong quan hệ quốc tế là một trong những nội dung ưu tiên trong chiến lược an ninh mạng của Trung Quốc; là nhân tố quan trọng đối với hệ thống quản trị internet toàn cầu nói chung và an ninh quốc gia, độc lập chủ quyền không gian mạng của Trung Quốc nói riêng. Đây là vấn để mới, thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược, trong đó có cạnh tranh công nghệ giữa Trung Quốc và Mỹ ngày càng gia tăng. Do vậy, việc làm rõ quan điểm và thực tiễn triển khai của Trung Quốc về chủ quyền không gian mạng sẽ là những tham khảo trong việc bảo vệ chủ quyển và các lợi ích quốc gia - dân tộc trong không gian mạng.

Nguồn trích: Tạp chí Lý luận Chính trị/ 2021, Số 09, Tr.123 - 129 

13. Lược khảo về bảo mật trong mạng cảm biến không dây/ Lê Hoàng Anh

Tóm tắt: Mạng cảm biến không dây ra đời đã góp phần quan trọng trong cuộc cách mạng công nghệ thông tin và truyền thông, với nhiều ứng dụng mạng cảm biến không dây trong các lĩnh vực, hệ thống như: hệ thống giám sát ứng dụng trong chiến trường quân đội, theo dõi các đối tượng; hệ thống theo dõi môi trường sống; hệ thống phát hiện cháy rừng và hệ thống theo dõi bệnh nhân. Do vậy, bài viết khảo sát các phương pháp bảo mật khác nhau cho mạng cảm biến không dây, các loại tấn công khác nhau và kỹ thuật tương ứng để giải quyết nhằm góp phần hạn chế các lỗ hổng, các cuộc tấn công khác nhau về bảo mật trong mạng. Từ đó đề xuất các giải pháp và cách tiếp cận đã được đề xuất cho các lỗ hổng, các cuộc tấn công khác nhau để đảm bảo yêu cầu bảo mật.

Nguồn trích: Tạp chí Công thương/ 2020, Số 9, Tr.347-351

14. Nhận biết và ngăn chặn hành vi đánh cắp dữ liệu/ Nguyễn Công Minh

Tóm tắt: Trong lĩnh vực bảo vệ an ninh mạng nói chung và bảo mật thông tin tài khoản cá nhân trong hoạt động ngân hàng nói riêng, dữ liệu luôn là một trong những khía cạnh cốt lõi của quá trình bảo mật. Dữ liệu song hành với sự phát triển chung trong lĩnh vực bảo mật cũng như sự biến đổi của tình hình an ninh mạng toàn cầu. Bài viết tìm hiểu khái niệm trong bảo mật dữ liệu đó là Data exfiltration (đánh cắp dữ liệu), đồng thời, đưa ra cách thức phòng ngừa và ứng phó với hành vi đánh cắp dữ liệu nguy hiểm này.

Nguồn trích: Tạp chí Ngân hàng/ 2021, Số 1, Tr.32-33

15. Bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng trong thời đại công nghệ số/ Hoàng Thị Quyên

Tóm tắt: Khi an ninh mạng đang nổi lên như một thách thức toàn cầu thì chủ quyền quốc gia trên không gian mạng trở thành tâm điểm của các cuộc tranh luận . Bài viết tập trung làm rõ nội hàm của khái niệm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, phân tích sự cần thiết bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, làm rõ mối quan hệ giữa bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng với bảo vệ các quyền cơ bản của con người, những thách thức trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.

Nguồn trích: Tạp chí Lý luận Chính trị/ 2020, Số 10, Tr.117 - 123