1.Kinh tế Việt Nam năm 2021 và triển vọng năm 2022/ PGS, TS. Bùi Quang Tuấn - TS. Hà Huy Ngọc

Tóm tắt: Năm 2021, đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu với những biến thể mới, cản trở đà phục hồi của kinh tế thế giới. Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, tăng trưởng kinh tế năm 2021 chỉ ở mức 2,58%, thấp nhất trong vòng 30 năm qua. Do đó, để trở lại quỹ đạo tăng trưởng, Việt Nam cần thực hiện Chương trình phục hồi kinh tế bền vững vừa đủ liều lượng, vừa trúng mục tiêu và với thể chế thực thi hiệu quả.

Nguồn trích: Tạp chí Cộng sản 

2.Triển vọng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam năm 2021 = Prospects of attracting foreign direct investment of Vietnam in 2021/ Nguyễn Thị Hải Thu

Tóm tắt: Sự sụt giảm của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) toàn cầu đặt ra không ít khó khăn cho các nước, đặc biệt là các nước đang phát triển trong việc thu hút dòng vốn FDI để thực hiện được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh dịch COVID-19, dòng vốn FDI vào Việt Nam năm 2020 dù giảm so với năm trước nhưng vốn FDI thực hiện vẫn đạt gần 20 tỷ USD, phản ánh xu hướng của quá trình chuyển dịch chuỗi giá trị vẫn đang hướng về Việt Nam. Trong năm 2021, dự báo dòng vốn FDI vào Việt Nam sẽ có những chuyển biến tích cực và triển vọng kinh tế khả quan.

Nguồn trích: Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia/ 2021, Số 225, Tr.8-11

3.Triển vọng kinh tế Việt Nam 2020 trong bối cảnh đại dịch Covid-2019/ Nhóm nghiên cứu của VEPR

Tóm tắt: Mới đây, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) thuộc Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố Báo cáo kinh tế vĩ mô Việt Nam quý I/2020. Báo cáo được công bố trong thời điểm dịch COVID-2019 diễn biến phức tạp trên toàn thế giới và ở Việt Nam, vì vậy nền kinh tế quý I/2020 đã có sự suy giảm đáng kể so với cùng kỳ nhiều năm trước đây. Thông qua Báo cáo, nhóm nghiên cứu của VEPR đã đưa ra 3 kịch bản phát triển kinh tế của Việt Nam năm 2020 và gợi ý những chính sách phát triển vĩ mô.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam/ 2020, Số 5A

4.Triển vọng kinh tế Việt Nam 2020 trong bối cảnh đại dịch covid-2019 = Vietnam's economic outlook 2020 in the context of the covid-2019 pandemic

Tóm tắt: Mới đây, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) thuộc Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố Báo cáo kinh tế vĩ mô Việt Nam quý I/2020. Báo cáo được công bố trong thời điểm dịch COVID-2019 diễn biến phức tạp trên toàn thế giới và ở Việt Nam, vì vậy nền kinh tế quý I/2020 đã có sự suy giảm đáng kể so với cùng kỳ nhiều năm trước đây. Thông qua Báo cáo, nhóm nghiên cứu của VEPR đã đưa ra 3 kịch bản phát triển kinh tế của Việt Nam năm 2020 và gợi ý những chính sách phát triển vĩ mô.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam/ 2020, Số 05, Tr.21 - 24

5. Triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2020 và giai đoạn tới/ Nguyễn Minh Phong, Nguyễn Trần Minh Trí

Tóm tắt: Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối cùng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và chuẩn bị và tạo đà cho kế hoạch 5 năm 2021-2025 và Chiến lược 10 năm 2021-2030, kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng, 75 năm thành lập nước, đồng thời là năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào năm 2021. Bài viết phân tích những thuận lợi, thách thức trong năm 2020, mục tiêu, kế hoạch và dự báo thị trường.

Nguồn trích: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp/ 2020, Số 02+03, Tr.76 - 85 

6. Tác động và triển vọng kinh tế do đại dịch covid-19/ Nguyễn Minh Phong

Tóm tắt: Đầu năm 2020, đại dịch COVID-19 bùng phát và lan rộng nhanh chóng, gây ra một loạt hệ quả nặng nề chưa từng có cho cộng đồng các nước trên thế giới, cũng như cho Việt Nam. Hầu hết chính phủ các nước đều "hành động nhanh chóng và quyết liệt", với các biện pháp đồng bộ ở cả ba trụ cột: bảo vệ người lao động tại nơi làm việc, kích thích nền kinh tế, hỗ trợ việc làm và thu nhập. Đối với Việt Nam, một tư duy mới về sống chung với dịch bệnh cần được hình thành và đòi hỏi năng lực thích nghi mới của cả bộ máy quản lý, cộng đồng doanh nghiệp, cũng như từng người dân; theo đó, cần đề cao sự linh hoạt thích ứng với thị trường với bối cảnh mới; hỗ trợ nâng cao năng lực các doanh nghiệp thông qua các giải pháp tài chính, tín dụng, nhân lực, đổi mới sáng tạo và phát triển thị trường; phát triển thương mại điện tử...

Nguồn trích: Tạp chí Lý luận Chính trị/ 2020, Số 05, Tr.96 - 102 

7. Triển vọng kinh tế chia sẻ toàn cầu dưới tác động của đại dịch Covid-19/ Bùi Nhật Quang, Phạm Anh Tuấn

Tóm tắt: Trong vài năm gần đây, các hoạt động kinh tế chia sẻ như của Grab, Uber hay Airbnb đang trở thành một khía cạnh ngày càng quan trọng của nền kinh tế toàn cầu nhờ những lợi ích mà nó mang lại. Kinh tế chia sẻ giúp tiết kiệm chi phí, bảo vệ môi trường, tăng tính hiệu quả, giảm bớt sự lãng phí tài nguyên xã hội và sự dư thừa năng lực của các sản phẩm dịch vụ. Kể từ cuối năm 2019 đến nay, sự xuất hiện của đại dịch Covid-19 đã gây ra những tác động lớn đến hoạt động kinh tế chia sẻ trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng. Bên cạnh những tác động tiêu cực rõ rệt, khiến hoạt động kinh tế chia sẻ bị thu hẹp, gặp nhiều khó khăn, thách thức không nhỏ, đại dịch Covid-19 củng mang tới những ảnh hưởng tích cực nhất định, đặc biệt thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong nền kinh tế các quốc gia, qua đó tạo thuận lợi cho sự phát triển của hoạt động kinh tế chia sẻ khi đại dịch kết thúc.

Nguồn trích: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế/ 2021, Số 2, Tr.3-11

8. Triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2021/ Lý Đại Hùng

Tóm tắt: Bài viết dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2021 dựa vào một mô hình định lượng được xây dựng trên nền tảng kinh tế vĩ mô và tính đến sự hội nhập kinh tế quốc tế trong thời gian vừa qua. Phương pháp vector tự hồi quy cấu trúc với hệ số thay đổi theo thời gian (TVCBSVAR) được áp dụng dựa trên một bộ dữ liệu theo chuỗi thời gian phản ánh nền kinh tế Việt Nam hội nhập và phát triển trong tương quan với nền kinh tế thế giới. Kết quả phân tích đưa ra ba kịch bản về tốc độ tăng trưởng GDP của năm 2021 gồm 3,48% (bi quan), 5,49% (cơ sở) và 6,90% (lạc quan). Khả năng đạt được mỗi kịch bản phụ thuộc vào khả năng hấp thụ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và triển vọng của nền kinh tế thế giới.

Nguồn trích: Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh (ĐHQG Hà Nội)/ 2021, Số 2, Tr.1-9

9. Dữ liệu lớn hỗ trợ hiệu quả trong xây dựng chính sách tiền tệ tại các NHTW / Vũ Xuân Thanh

Tóm tắt: Những năm gần đây, xu hướng sử dụng dữ liệu lớn tại các ngân hàng trung ương (NHTW) ngày càng gia tăng. Nhiều kỹ thuật mới đã được nghiên cứu, triển khai và áp dụng, trong đó có "phân tích dữ liệu lớn" và "trí tuệ nhân tạo". Việc sử dụng kỹ thuật mới này được kỳ vọng sẽ giúp NHTW nâng cao chất lượng phân tích, dự báo kinh tế, hoạch định chính sách thực hiện tốt hơn các chức năng quan trọng, do đó nâng cao được chất lượng công tác phân tích, dự báo kinh tế, hoạch định chính sách.

Nguồn trích: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ/ 2021, Số 6, Tr.43-45

10. Dự báo kinh tế thế giới năm 2020 và giải pháp giúp Việt Nam vượt khó/ Phạm Thị Thu Hà

Tóm tắt: Năm 2019, hầu hết các nền kinh tế lớn trên thế giới đều đối mặt với nguy cơ rủi ro tăng cao cho triển vọng năm 2020 càng thêm bất ổn, đặc biệt trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp Covid-19 đang lan rộng trên toàn cầu. Việt Nam cũng không đứng ngoài ảnh hưởng này. Bài viết dự báo biến động nền kinh tế thế giới và Việt Nam năm 2020, đồng thời đưa ra giải pháp giúp nước ta vượt khó để đạt được các mục tiêu đề ra.

Nguồn trích: Tạp chí Công Thương/ 2020, Số 10, Tr.79-82

11. Điều hành kinh tế vĩ mô trong bối cảnh kiểm soát đại dịch Covid-19/ Nguyễn Trọng Tài, Nguyễn Thị Huyền Trang

Tóm tắt: Những thông tin gần đây về điều chế thành công vaccine ngừa Covid-19 ở một số nước đem đến niềm tin về khả năng kiểm soát được đại dịch, từ đó, kinh tế toàn cầu sẽ sớm được hồi phục và tăng trưởng bứt phá. Tuy nhiên, các chuyên gia đến từ Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã đưa ra cảnh báo còn những khó khăn trong việc kiểm soát dịch bệnh do nhiều nguyên nhân, từ đó, khuyến cáo các Chính phủ vẫn cẩn phải duy trì các biện pháp hỗ trợ tài khóa và tiền tệ, đặc biệt khi những "nguy cơ lớn bất thường" vẫn phủ bóng triển vọng kinh tế toàn cầu, đổng thời, còn nhiều vấn đề đặt ra trong điều hành kinh tế vĩ mô khi đại dịch được kiểm soát. Bài viết này đề cập đến điều hành kinh tế vĩ mô trước những khó khăn, thách thức trong kiểm soát đại dịch Covid-19 trên toàn cầu và đưa ra một số khuyến nghị chính sách.

Nguồn trích: Tạp chí Ngân hàng/ 2021, Số 2, Tr.2-7