A. TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ

1.Giá trị văn hóa của tín ngưỡng thờ Bà Chúa Xứ Núi Sam trong phát triển du lịch tỉnh An Giang = Cultural values in worshipping the goddess of Sam mountain to tourism development in An Giang province/ Hồ Thị Đào, Nguyễn Quốc Bình

Tóm tắt: An Giang, tuy là vùng đất mới được khai phá hơn 300 năm nhưng lại là vùng đất hội tụ của nhiều tín ngưỡng dân gian độc đáo, trong đó có tín ngưỡng thờ Bà Chúa Xứ. Miếu thờ Bà Chúa Xứ Núi Sam gắn liền với lễ hội Vía Bà được nhiều người biết đến. Nơi đây, từ lâu đã trở thành địa chỉ hành hương quen thuộc của đông đảo người dân Nam Bộ và cũng là điểm đến tham quan nổi tiếng của du khách trong và ngoài nước. Hiện nay, tín ngưỡng thờ Bà Chúa Xứ Núi Sam đã và đang được khai thác như một sản phẩm du lịch độc đáo. Trên cơ sở tìm hiểu về tín ngưỡng thờ Bà Chúa Xứ Núi Sam, bài viết còn đề cập đến vấn đề khai thác tín ngưỡng này vào phát triển du lịch ở An Giang.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học (Đại học Đồng Tháp)/ 2021, Số 2, Tr.37-46

2.Mức độ hài lòng của khách du lịch quốc tế đến tham quan tại làng Chăm Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang/ Lê Thị Tố Quyên, Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Trịnh Xuân Giang

Tóm tắt: Nghiên cứu sử dụng mô hình SERVPERF với 5 tiêu chí đánh giá: Môi trường và tài nguyên du lịch; Cơ sở vật chất - kỹ thuật và cơ sở hạ tầng; Giá cả dịch vụ; Sản phẩm du lịch; Nhân viên phục vụ để đánh giá mức độ hài lòng của khách du lịch quốc tế đến tham quan tại làng Chăm Đa Phước dựa theo thang đo Likert 5. Kết quả phân tích cho thấy có 2 nhóm tiêu chí chỉ được đánh giá ở mức độ trung lập bao gồm: Cơ sở vật chất và kỹ thuật; Sản phẩm du lịch, có 3 nhóm tiêu chí được đánh giá ở mức độ hài lòng là: Môi trường và tài nguyên du lịch; Giá cả dịch vụ; Nhân viên phục vụ. Ngoài ra, thông qua khảo sát thực tế tác giả phân tích những khó khăn trong việc phát triển du lịch và những nguyên nhân dẫn đến khách không hài lòng, từ đó đề xuất những giải pháp để nâng cao sự hài lòng khách du lịch và phát triển du lịch tại làng Chăm Đa Phước một cách bền vững trong tương lai.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học (Đại học Đồng Tháp)/ 2020, Số 6, Tr.32-45

3.Các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách du lịch: Trường hợp điểm đến An Giang/ Trần Thị Hằng Ni

Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách du lịch. Dữ liệu được khảo sát trên 242 du khách đã từng đến du lịch tại các địa điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh An Giang. Từ 5 nhân tố ban đầu giả định là có ảnh hưởng, kết quả nghiên cứu cho thấy có 4 nhân tố thật sự có tác động tích cực đến lòng trung thành của khách du lịch xếp theo tầm quan trọng như sau: (1) Chất lượng và giá cả dịch vụ; (2) Tiện nghi du lịch; (3) Tài nguyên du lịch và (4) Cơ sở hạ tầng. Mô hình nghiên cứu giải thích được 58,3% về sự tác động của 4 nhân tố nói trên đến lòng trung thành của khách du lịch, trường hợp điểm đến An Giang.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học - Đại học Cửu Long/ 2018, Số 12

4.Văn hóa chăm ở An Giang trong phát triển du lịch = An Giang province’s cham ethnic culture in tourism development/ Vũ Thu Hiền

Tóm tắt: Văn hóa và du lịch có mối quan hệ hữu cơ. Văn hóa Chăm Islam tạo nên sắc thái độc đáo riêng có tại An Giang. Bài viết giới thiệu các giá trị văn hóa Chăm ở An Giang có tiềm năng trong phát triển du lịch; đồng thời tiến hành khảo sát văn hóa Chăm ở An Giang trong phát triển du lịch qua 100 khách trong nước đi du lịch đến vùng cộng đồng Chăm ở An Giang. Từ đó bài viết đưa ra một số nhận xét về vai trò văn hóa Chăm trong phát triển du lịch ở An Giang.Từ khóa: văn hóa, du lịch, văn hóa Chăm, phát triển du lịch, An Giang.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học Xã hội Tp. Hồ Chí Minh/ 2020, Số 1+2

5.Đô thị di sản - nền tảng xây dựng sản phẩm du lịch mới phát triển du lịch An Giang/ Trần Thị Mỹ Diệu

Tóm tắt: Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đến năm 2020 và Việt Nam trở thành quốc gia có ngành du lịch phát triển đến năm 2030 đã được khẳng định tại Quyết định số 201/QĐ-TTg, ngày 22-1-2013 của Chính phủ và Quyết định số 381/QĐ-UBND về phát triển ngành du lịch tỉnh An Giang từ năm 2014 đến năm 2020, ngày 23-2-2016 của tỉnh An Giang. Dưới góc nhìn di sản kiến trúc - đô thị, các chương trình du lịch của tỉnh từ trước đến nay chưa đề cập rõ các giá trị thẩm mỹ của hình thái đô thị, nghệ thuật kiến trúc và không gian cảnh quan gắn với lối sống bản địa ở An Giang. Do đó, mục tiêu bài viết này nhằm xem xét và gợi mở tiềm năng mới trên cơ sở đô thị lịch sử của tỉnh có tính “thuộc địa” (đô thị từng là khu vực thuộc địa Pháp) làm nền tảng khởi đầu mới cho phát triển kinh tế “toàn cầu” giai đoạn sắp tới.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học - Đại học Văn Lang/ 2018, Số 10

6.Ứng dụng công nghệ chatbot vào du lịch thông minh tại An Giang/ Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Quang Huy

Tóm tắt: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ chatbot để giải quyết các câu hỏi liên quan đến lĩnh vực du lịch tại An Giang, nó được xây dựng dựa trên nền tảng “Messenger-Platform” của mạng xã hội lớn nhất hiện nay là facebook. Hệ thống chatbot du lịch An Giang được chia thành 2 tầng: máy chủ chatbot sử dụng “Node.js” kết hợp “wit.ai”, trang quản trị chatbot viết bằng ngôn ngữ php sử dụng framework laravel để quản lý nội dung của chatbot. Thông qua chatbot này, người dùng có thể đặt các câu hỏi liên quan đến du lịch của tỉnh An Giang, sau đó nhận được ngay câu trả lời từ chatbot. Người dùng có thể đặt câu hỏi ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào, tất cả những gì người dùng cần là một thiết bị có kết nối internet, truy cập facebook hoặc thông qua ứng dụng messenger.

Nguồn trích: Tạp chí Công Thương/ 2020, Số 12, Tr.356-361

7.Đô thị di sản - Nền tảng xây dựng sản phẩm du lịch mới phát triển du lịch An Giang = Heritage urban - The foundation to build a new tourism product to develop An Giang tourism/ Ngô Minh Hùng, Trần Thị Mỹ Diệu

Tóm tắt: Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đến năm 2020 và Việt Nam trở thành quốc gia có ngành du lịch phát triển đến năm 2030 đã được khẳng định tại Quyết định số 201/QĐ-TTg, ngày 22-1-2013 của Chính phủ và Quyết định số 381/Qđ-UBND về phát triển ngành du lịch tỉnh An giang. Dưới góc nhìn di sản kiến trúc - đô thị, các chương trình du lịch của tỉnh từ trước đến nay chưa đề cập rõ các giá trị thẩm mỹ của hình thái đô thị, nghệ thuật kiến trúc và không gian cảnh quan gắn với lối sống bản địa ở An Giang. Do đó, bài viết nhằm xem xét và gợi mở tiềm năng mới trên cơ sở đô thị lịch sử của tỉnh có tính "thuộc địa" (đô thị từng là khu vực thuộc địa Pháp) làm nền tảng khởi đầu mới cho phát triển kinh tế "toàn cầu" giai đoạn sắp tới.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học (Đại học Văn Lang)/ 2018, Số 10, Tr.95-103

8.Nghiên cứu về quyết định chi tiêu của du khách nội địa khi tham gia du lịch tâm linh tín ngưỡng tại Khu du lịch Quốc gia Núi Sam - Châu Đốc, tỉnh An Giang/ Đinh Kiệm, Phạm Minh Cảnh

Tóm tắt: Nghiên cứu ứng dụng thiết lập mô hình kinh tế lượng về quyết định chi tiêu của khách du lịch nội địa đến Khu du lịch Quốc gia Núi Sam Thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Kết quả kiểm định mô hình cho thấy quyết định chi tiêu của du khách chịu tác động bởi mức thu nhập bình quân, độ tuổi, tình trạng hôn nhân, nghề nghiệp, thời gian lưu trú, người đi cùng chuyến đi và tổ chức tour kết hợp nhiều điểm đến. Nghiên cứu cũng tạo cơ sở để đưa ra những hàm ý quản trị cho các doanh nghiệp du lịch lữ hành và cấp quản lý chức năng trong định hướng quảng bá và nâng cao mức chi tiêu của du khách khi chọn loại hình du lịch văn hóa tâm linh.

Nguồn trích: Tạp chí Công thương

9.Một số vấn đề liên quan đến phát triển sản phẩm du lịch tỉnh An Giang/ Văn Dương

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu một số định hướng chính trong phát triển sản phẩm du lịch của An Giang, một số vấn đề đặt ra trong khai thác và phát triển sản phẩm. Đồng thời đưa ra một số kiến nghị với cơ quan quản lý du lịch An Giang về vấn đề quản lý chiến lược sản phẩm du lịch.

Nguồn trích: Tổng cục Du lịch - Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch

10.Phát triển bền vững kinh tế du lịch An Giang và những vấn đề đặt ra/ ThS. Phan Thị Ánh

Tóm tắt: Trong những năm qua, cơ cấu kinh tế tỉnh An Giang phát triển theo hướng chuyển dịch hợp lý từ nông nghiệp sang công nghiệp và thương mại, dịch vụ; tăng chất lượng, giá trị lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ và du lịch. Trong đó, với vị trí tương đối thuận lợi và một nguồn tài nguyên du lịch phong phú, tỉnh An Giang có nhiều tiềm năng và điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chủ chốt trong cơ cấu kinh tế.

Nguồn trích: Tạp chí Tài chính

B. TÀI LIỆU IN - QUẦY THAM KHẢO TẦNG 4

1.Xây dựng mô hình du lịch văn hóa Chăm ở tỉnh An Giang/ ThS. Mai Thị Minh Thuy

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu các tiềm năng du lịch văn hóa Chăm An Giang như: hệ thống di tích và các công trình kiến trúc, làng nghề truyền thống và các lễ hội…Đồng thời, bài viết còn giới thiệu về định hướng xây dựng và vận hành mô hình du lịch, các giải pháp phát triển du lịch làng Chăm tỉnh An Giang.
Nguồn trích: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Kết quả nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Chăm gắn với phát triển du lịch ở tỉnh An Giang/ 2020, Số 210, Tr. 49 - 86

2.Đánh giá thực trạng hoạt động du lịch tại các huyện có người Chăm sinh sống/ ThS. Mai Thị Minh Thuy

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu các nội dung như sau: (1) tiềm năng phát triển du lịch tại các huyện có người Chăm sinh sống như du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp - nông thôn, du lịch văn hóa, du lịch tâm linh, du lịch làng nghề…; (2) thực trạng du lịch An Giang và các địa phương có người Chăm sinh sống tại An Giang.

Nguồn trích: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Kết quả nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Chăm gắn với phát triển du lịch ở tỉnh An Giang/ 2020, Số 210, Tr. 21 -34

3.Nâng cao vai trò của người phụ nữ Chăm An Giang góp phần nâng cao xóa đói giảm nghèo, phát triển du lịch bền vững/ ThS. Nguyễn Thị Mỹ Duyên, ThS. Lê Thị Tố Quyên

Tóm tắt: Bài nghiên cứu này giới thiệu các nội dung như: (1) sự tham gia của cộng đồng địa phương trong phát triển du lịch bền vững; (2) vai trò của người phụ nữ Chăm An Giang trong việc xóa đói giảm nghèo, phát triển du lịch bền vững; (3) các giải pháp góp phần nâng cao vai trò của phụ nữ Chăm: đẩy mạnh công tác đào tạo, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao vai trò của phụ nữ trong công tác quản lý mô hình du lịch cộng đồng.

Nguồn trích: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Kết quả nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Chăm gắn với phát triển du lịch ở tỉnh An Giang/ 2020, Số 210, Tr. 100 -106