1.Luật doanh nghiệp năm 2020 bước tiến quan trọng được nhiều doanh nghiệp kỳ vọng/ Ngô Thị Hồi Anh

Tóm tắt: Bài báo nêu và phân tích những điểm mới quan trọng trong Luật doanh nghiệp năm 2020 vừa được quốc hội thông qua. Từ đó giúp các doanh nghiệp và nhà đầu tư có thể tiếp cận được các thay đổi của pháp luật về doanh nghiệp, nhận thấy tầm quan trọng của những thay đổi này trong việc tạo ra sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp.

Nguồn trích: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương/ 2021, Số 584, Tr.109-110

2.Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam = Some solutions to improve the efficiency of law enforcement on supporting the small and medium-sized enterprises in Vietnam/ Trần Thị Bảo Ánh

Tóm tắt: Ở Việt Nam, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 đã có hiệu lực từ ngày 01/01/2018, nhưng việc thực thi Luật vẫn còn nhiều bất cập. Bài viết này đánh giá những nội dung chính của pháp luật và thực tiễn thực thi pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, từ đó kiến nghị một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ở nước ta.

Nguồn trích: Tạp chí Công thương/ 2019, Số 6, Tr.57-62

3. Nâng cao công tác công bố thông tin trong công ty cổ phần theo pháp luật doanh nghiệp Việt Nam: Nhìn từ góc độ quản trị công ty = Promoting the information disclosure in joint stock companies under Vietnam's Law on Enterprises: From the perspective of corporate governance/ Nguyễn Thị Thanh Thúy

Tóm tắt: Quản trị công ty cổ phần (CTCP) nói chung, trong đó có nghĩa vụ công bố thông tin trong CTCP ở Việt Nam nói riêng hiện nay tại các doanh nghiệp (DN) chưa thể hiện rõ ràng và đầy đủ, trong khi đây là một vấn đề rất quan trọng đối với các cổ đông, nhà đầu tư, đối tác... Bài viết nghiên cứu về nghĩa vụ công bố thông tin trong các CTCP theo pháp luật DN Việt Nam, từ đó đưa ra một số các giải pháp nhằm nâng cao công tác công bố thông tin trong quản trị CTCP.

Nguồn trích: Tạp chí Công thương/ 2021, Số 26, Tr.166-169

4. Hoàn thiện khung pháp lý cho doanh nghiệp xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội bền vững tại Việt Nam/ Lê Đình Quang Phúc

Tóm tắt: Bán hàng đa cấp bất chính là hình vi bán hàng đa cấp không chính đáng, không minh bạch của doanh nghiệp bằng những cách khác nhau nhằm kiếm lời một cách bất chính gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội. Trong bài viết này, tác giả sẽ phân tích quy định của pháp luật về trách nhiệm pháp lý đối với hành vi bán hàng đa cấp bất chính, từ đó đưa ra một số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam về vấn đề này.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học Pháp lý/ 2020, Số 04, Tr.54 - 62

5. Quản trị công ty cổ phần theo pháp luật doanh nghiệp Việt Nam = The corporate governance of joint stock companies under the Law on Enterprises in Vietnam/ Nguyễn Hữu Trinh, Lê Văn Tấn, Lê Văn Đại

Tóm tắt: Trên thế giới, quản trị công ty là thuật ngữ có từ rất lâu mà nội hàm của nó liên quan đến công tác điều hành, quản lý doanh nghiệp. Đây là vấn đề thiết yếu đóng vai trò quan trọng trong sự thành công hay thất bại của một tổ chức. Ở Việt Nam, việc ban hành Luật Công ty (năm 1990), Luật Doanh nghiệp (các năm: 1999, 2005,2014,2020) đã tạo điều kiện cho các loại hình doanh nghiệp ra đời, trong đó có loại hình doanh nghiệp là công ty cổ phần. Tuy vậy, hoạt động quản trị công ty cổ phần ở nước ta còn mới mẻ và nhiều hạn chế. Trong phạm vi bài viết này, nhóm tác giả trình bày các vấn đề cơ bản về công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp năm 2020, thực trạng quản trị công ty cổ phần ở Việt Nam theo pháp luật, từ đó phát hiện những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong quản trị công ty ở Việt Nam và đề xuất các gợi ý chính sách.

Nguồn trích: Tạp chí Công thương/ 2021, Số 13, Tr.38-42

6. Kỹ năng áp dụng pháp luật của sinh viên ngành Luật ở doanh nghiệp hiện nay = The use of legal skills of law students at enterprises/ Nguyễn Thị Triển

Tóm tắt: Bài viết chỉ ra tầm quan trọng trong kỹ năng vận dụng đối với sinh viên ngành Luật. Cùng với đó, tác giả phân tích, đánh giá những mặt tích cực và hạn chế của sinh viên ngành Luật trong quá trình áp dụng kỹ năng pháp luật. Trên cơ sở đó, tác giả chi ra những nguyên nhân dẫn đến hạn chế và đề xuất một số giải pháp nâng cao kỹ năng áp dụng luật của sinh viên ngành Luật tại doanh nghiệp.

Nguồn trích: Tạp chí Công thương/ 2021, Số 12, Tr.10-15

7. Pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ở một số quốc gia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam/ Nguyễn Thị Ngọc Anh

Tóm tắt: Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) thường được hiểu là những doanh nghiệp “có quy mô không lớn về vốn, lao động, khả năng cạnh tranh thấp” nhưng DNNVV lại chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số doanh nghiệp của nền kinh tế, đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng GDP, tạo phần lớn công ăn việc làm và tại nhiều vùng, miền, là trụ cột của kinh tế địa phương. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, trước những biến động kinh tế và sự cạnh tranh khốc liệt từ những loại hình kinh tế khác, DNNVV đã gặp phải không ít trở ngại từ những bước đầu khởi sự cho đến những khó khăn trong quá trình sản xuất - kinh doanh. Bài viết phân tích pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ở một số quốc gia, từ đó đưa ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Nguồn trích: Tạp chí Công thương/ 2020, Số 19, Tr.31-36

8. Các vấn đề pháp lý liên quan đến xác định giá trị tài sản trí tuệ là tên thương mại của doanh nghiệp = Legal issues relating to the trade name appraisal/ Phạm Thị Thúy Liễu

Tóm tắt: Tên thương mại của doanh nghiệp (DN) là một thành tố góp phần vào sự phát triển và thành đạt của DN, là yếu tố đầu tiên và quan trọng trong chiến lược xâm nhập, mở rộng thị trường. Tuy nhiên, tên thương mại lại là tài sản trí tuệ (TSTT) nên việc định giá không giống như tài sản hữu hình mà phải nghiên cứu các văn bản pháp lý liên quan để đánh giá đúng giá trị của tên thương mại. Trong phạm vi bài viết, tác giả tập trung nghiên cứu các vấn đề pháp lý liên quan đến xác định giá trị TSTT là tên thương mại của DN và đề xuất một số kiến nghị.

Nguồn trích: Tạp chí Công thương/ 2021, Số 17, Tr.33-37

9. Quyền tự do lựa chọn loại hình doanh nghiệp trong pháp luật Việt Nam = Freedom to choose the type of business in Vietnamese law/ Vũ Quang

Tóm tắt: Các loại hình doanh nghiệp được quy định trong pháp luật Việt Nam hiện nay đã phần nào đáp ứng được các nhu cầu thực tiễn đời sống kinh doanh. Qua đó, thu hút, khuyến khích các nhà đầu tư góp vốn để thành lập các loại hình tổ chức kinh doanh với những dạng liên kết khác nhau với ưu, nhược điểm nhất định. Tuy vậy, việc pháp luật chỉ ghi nhận một số loại hình doanh nghiệp như hiện hành, thì nhà đầu tư vẫn còn bị hạn chế khi thực hiện quyền tự do lựa chọn các loại hình doanh nghiệp để thành lập. Thực trạng đó chưa phù hợp với xu hướng hoàn thiện pháp luật doanh nghiệp nhằm ngày càng ghi nhận và mở rộng quyền tự do kinh doanh, trong đó có quyền tự do lựa chọn loại hình doanh nghiệp của nhà đầu tư. Bài viết phân tích những vấn đề pháp lý và thực tiễn về quyền tự do lựa chọn các loại hình doanh nghiệp trong pháp luật Việt Nam; đề xuất một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về quyền tự do lựa chọn loại hình doanh nghiệp trong pháp luật Việt Nam hiện nay.

Nguồn trích: Tạp chí Nhân lực Khoa học Xã hội/ 2021, Số 6, Tr.3 - 10

10. Góp phần hoàn thiện quy định pháp luật nhằm bảo đảm cho sự phát triển của mô hình doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam = Towards improving the legal framework for social enterprise development in Vietnam/ Võ Thị Hoài

Tóm tắt: Sau gần 5 năm được chính thức công nhận kể từ thời điểm Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực, doanh nghiệp xã hội đã có những bước phát triển về số lượng, quy mô và ngành nghề hoạt động. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều vướng mắc từ khung pháp lý như các quy định về quyền và nghĩa vụ; chính sách ưu đãi của Nhà nước; chế tài xử lý vi phạm cũng như sự hiểu biết của xã hội và cộng đồng về mô hình hoạt động với rất nhiều đặc thù riêng biệt này. Những hạn chế đó sẽ là rào cản cho việc nhân rộng mô hình hoạt động của doanh nghiệp xã hội. Trong bài viết này, tác giả xin được phân tích những đặc điểm và các quy định pháp luật hiện hành về doanh nghiệp xã hội, từ đó nêu lên những bất cập và đề xuất một số kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện khung pháp lý với mục đích tạo động lực cho sự phát triển của mô hình doanh nghiệp xã hội trong thời gian tới.

Nguồn trích: Tạp chí Nhân lực Khoa học Xã hội/ 2020, Số 8, Tr.51 - 58

11. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với lao động nữ theo pháp luật Việt Nam = Social responsibility of business for female employees according to Vietnamese law/ Nguyễn Thị Triển

Tóm tắt: Bài viết đã làm rõ khái niệm trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với lao động nữ, cũng như phân tích nội dung trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với lao động nữ theo quy định của pháp luật Việt Nam. Quan trọng hơn cả, bài viết đã tập trung nghiên cứu những hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với lao động nữ. Từ đó, đưa ra các giải pháp để khắc phục những hạn chế, tồn tại đã nêu và nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với lao động nữ trong quá trình sử dụng lao động nữ làm việc cho doanh nghiệp.

Nguồn trích: Tạp chí Công thương/ 2019, Số 8, Tr.8-14

12. Hiệu quả pháp luật doanh nghiệp = Effectiveness of the Law on Enterprises/ Nguyễn Như Phát

Tóm tắt: Trong những năm gần đây, hệ thống pháp luật của Việt Nam nói chung và pháp luật doanh nghiệp nói riêng đã có nhiều thay đổi và hoàn thiện đáng kể. Tuy nhiên, nhu cầu hoàn thiện thể chế pháp lý của kinh tế thị trường ở nước ta đang chỉ ra vấn đề đáng quan ngại là hiệu quả của pháp luật doanh nghiệp còn khá thấp mà nguyên nhân một phần là chất lượng của pháp luật. Bài viết này nêu một số vấn đề về lý luận và yêu cầu về tính hiệu quả của pháp luật doanh nghiệp trong bối cảnh xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền ở Việt Nam. Trên tinh thần đó, bài viết phân tích một số vấn đề về nội dung của pháp luật doanh nghiệp với tính cách là tiêu chí quan trọng để nâng cao hiệu quả của pháp luật doanh nghiệp.

Nguồn trích: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật/ 2018, Số 12, Tr.26-35,58

13. Hoàn thiện các quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành về giải thể doanh nghiệp = Perfecting the current Law on Enterprises' provisions on enterprise dissolution/ Nguyễn Ngọc Hải

Tóm tắt: Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích cơ sở lý luận cũng như các bất cập của các quy định hiện hành về giải thể doanh nghiệp được quy định trong Luật Doanh nghiệp 2020, trên cơ sở đó, đưa ra những biện pháp nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật hiện nay về giải thể doanh nghiệp.

Nguồn trích: Tạp chí Công thương/ 2021, Số 19, Tr.8-13

14. Hành lang pháp lý về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nhìn từ thực tiễn/ Bùi Đức Giang

Tóm tắt: Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 (LDN 2020). Văn bản luật này có khá nhiều quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cả trên phương diện chi định lần trên phương diện quyền và nghĩa vụ của chức danh này. Bài viết tập trung phân tích các ưu điểm và hạn chế của các quy định này dưới góc nhìn từ thực tiền, đồng thời đánh giá một số tác động tới hoạt động cấp tín dụng của các tổ chức tín dụng.

Nguồn trích: Tạp chí Ngân hàng/ 2021, Số 9, Tr.35