1.Lịch sử lực lượng vũ trang tỉnh An Giang (1975-2010)/ Ngô Quang Láng ... [và những người khác. - Hà Nội: Chính trị Quốc gia - Sự thật , 2014.

Tóm tắt: Quyển sách ghi lại quá trình hình thành, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang tỉnh An Giang giai đoạn 1975-2010, đúc kết những kinh nghiệm và bài học quý báu cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới phía Tây của Tổ quốc.

Số phân loại: 355.009597/L302
Số ĐKCB: MD070434

2.Lịch sử Đảng bộ thị xã Tân Châu 1930-2015/ Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Tân Châu. - An Giang: [knxb], 2018.

Tóm tắt: Nội dung quyển sách giới thiệu vùng đất và con người Tân Châu; Trình bày Đảng bộ Tân Châu ra đời và đấu tranh giành độc lập (1930-1945); Đảng bộ Tân Châu trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), trong cuộc đấu tranh chống Mỹ, cứu nước (1954-1975); Đảng bộ Phú Châu trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1975-2000); Đảng bộ Tân Châu tiếp tục xây dựng và phát triển trong thế kỷ XXI (2000-2015).

Số phân loại: 324.2597075/L302
Số ĐKCB: MD072054; MD072055; MD072056

3.Truyền thống 70 năm lực lượng vũ trang địa phương thành phố Long Xuyên (1945-2015). - An Giang: An Giang , 2018.

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của lực lượng vũ trang địa phương thành phố Long Xuyên từ năm 1945 đến nay.

Số phân loại: 355.009597/Tr527
Số ĐKCB: MD070886

4. Lịch sử tiểu đoàn bộ binh 512 An Giang (1960-2010): Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân/ Bùi Thanh Châu ... [và những người khác. - Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2017.

Tóm tắt: Ghi lại những chặng đường lịch sử vẻ vang của Tiểu đoàn Bộ binh 512 An Giang trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1960-1975); trong sự nghiệp bảo vệ biên giới, thực hiện nghĩa vụ quốc tế (1975-1988) và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc (1989-2010).

Số phân loại: 356/L302
Số ĐKCB: MD072057; MD072058; MD072059

5. Lực lượng vũ trang nhân dân An Giang - 30 năm kháng chiến 1945-1975. Tập I: 1945-1954. - Hà Nội: Quân đội Nhân dân, 2001.

Tóm tắt: Quyển sách ghi lại chặng đường 30 năm kháng chiến có nhiều gian khổ và những chiến công vô cùng oanh liệt của lực lượng vũ trang nhân dân An Giang.

Số phân loại: 355.009597/L552-T1
Số ĐKCB: MD010272; MD010273; MD070357; MD077294

6. Lực lượng vũ trang nhân dân An Giang - 30 năm kháng chiến 1945-1975. Tập II: 1954 -1975. - Hà Nội: Quân đội Nhân dân, 2001.

Tóm tắt: Nội dung quyển sách giới thiệu cuộc đấu tranh đòi thi hành Hiệp định Giownevơ - chống địch khủng bố phong trào cách mạng - Tiến tới đồng khởi (1954-1961); phát triển lực lượng, kết hợp "Ba mũi giáp công" tích cực chống phá ấp chiến lược, góp phần đánh bại "chiến tranh đặc biệt" của địch; mở rộng địa bàn củng cố hành tung thực hiện Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1965-1968); đánh địch bình định, làm nghĩa vụ quốc tế, tham gia cuộc tiến công chiến lược 1972 (1968-01.1973); đấu tranh buộc địch thi hành Hiệp định Pari, thực hiện Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 giải phóng toàn tỉnh (01.1973-05.1975).

Số phân loại: 355.009597/L552-T2
Số ĐKCB: MD010406; MD010405; MD070355; MD077285

7. Lược sử hình thành và khai phá đất An Giang: Biên khảo/ Võ Thành Phương. - Tp. Hồ Chí Minh: Văn hóa - Văn nghệ, 2014.

Tóm tắt: Giới thiệu sự hình thành vùng đất An Giang, quá trình mở đất và giữ đất dưới thời nhà Nguyễn (1700-1867), chính sách cai trị của thực dân Pháp và các phong trào yêu nước ở An Giang (1867-1930).

Số phân loại: 959.791/Ph561
Số ĐKCB: MD066858; MD066860; MD066859

8. Lịch sử An Giang ghi nhận và biết ơn sâu sắc mọi công lao, đồng bào, đồng chí trong hai cuộc kháng chiến tại chiến trường An Giang. Tập 2: Tập truyện. - 1987.

Tóm tắt: Lịch sử An Giang ghi nhận và biết ơn sâu sắc mọi công lao, đồng bào, đồng chí trong hai cuộc kháng chiến tại chiến trường An Giang.

Số phân loại: 895.9223081/A105-T2
Số ĐKCB: MD044387; MD044388

9. Lịch sử xây dựng và phát triển miếu Bà Chúa xứ núi Sam/ Trịnh Bửu Hoài. - Tp. Hồ Chí Minh: Văn hóa - Văn nghệ, 2013.

Tóm tắt: Trình bày quá trình thành lập, phát triển, lễ hội và nghi thức, các nhiệm kỳ ban quản trị, phúc lợi xã hội, Thoại Ngọc Hầu và miếu bà chúa Xứ núi Sam.

Số phân loại: 959.791/H404
Số ĐKCB: MD070859

10. An Giang 30 năm xây dựng và phát triển. - An Giang: An Giang, 2005.

Tóm tắt: Giới thiệu những thành tựu và khẳng định những ưu thế nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa - lịch sử, xã hội, an ninh quốc phòng ... của tỉnh cũng như của các huyện, thị, thành phố, các doanh nghiệp tiêu biểu, những nhân tố mới và các tiềm năng, triển vọng, các chương trình kêu gọi đầu tư.

Số phân loại: 330.959791/A105
Số ĐKCB: MD076027

11.An Giang 40 năm xây dựng và phát triển: Hội thảo khoa học/ Hoàng Thị Quyên...[và những người khác. - An Giang: Hội Khoa học Lịch sử, 2015.

Tóm tắt: Tầm vóc và sự nghiệp giải phóng An Giang; Sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội tỉnh An Giang; Những bài học kinh nghiệm trong xây dựng và phát triển (1975-2015).

Số phân loại: 330.959791/A106
Số ĐKCB: K02745

12. An Giang non nước hữu tình = An Giang - the charming land. - An Giang: Long Xuyên, 2007.

Tóm tắt: An Giang là vùng đất được thiên nhiên ban tặng phong cảnh hữu tình non xanh, nước biếc. Núi tạo cảnh sắc thiên nhiên, sông cho phù sa bồi đắp ruộng đồng, cho cá tôm và những mùa lúa chín, kiến trúc cổ xưa của đình chùa… Nhiều cảnh đẹp mang nét hoang sơ được tô điểm bởi các làng nghề độc đáo, làng nổi trên sông…tạo nên bức tranh thủy mặc của vùng đất An Giang non nước hữu tình.

Số phân loại: 915.97821/A105
Số ĐKCB: MD014237; MD014238; MD014239

13. An Giang kháng chiến. Tập 4. - An Giang, 1987.

Tóm tắt: Bác là niềm tự hào, là niềm tin, là nguồn cổ vũ mạnh mẽ và thường xuyên giục giã quân dân An Giang ta đi suốt chặng đường dài 30 năm kháng chiến (1945-1975) phải đương đầu với mọi kẻ thù hung ác bạo tàn, vượt qua bao gian khổ nguy hiểm, đoàn kết một lòng, đấu tranh dũng cảm, chiến đấu kiên cường, đưa sự nghiệp cách mạng đến toàn thắng bằng chiến dịch mang tên Người.

Số phân loại: 895.9223081/A105T4
Số ĐKCB: MD044428; MD044429

14. An Giang kháng chiến. Tập 2. Tập truyện. - 1987.

Tóm tắt: Lịch sử An Giang ghi nhận và biết ơn sâu sắc mọi công lao, đồng bào, đồng chí trong hai cuộc kháng chiến tại chiến trường An Giang.

Số phân loại: 895.9223081/A105-T2
Số ĐKCB: MD044387; MD044388

15. An Giang kháng chiến. Tập 5. - An Giang, 1987.

Tóm tắt: Kể về những kỷ niệm, tấm gương của những đồng chí, đồng đội trong thời chiến tranh gian khổ, và nêu cao tinh thần truyền thống yêu nước của quân và nhân ta qua 2 cuộc kháng chiến gian khổ.

Số phân loại: 895.9223081/A105 - T5
Số ĐKCB: MD029048; MD029049

16. An Giang kháng chiến. Tập 1: Tập truyện. - An Giang, 1986.

Tóm tắt: Tái hiện những tấm gương sáng của những sự việc và con người đã làm nên sự nghiệp anh hùng trong những năm kháng chiến.
Số phân loại: 895.9223081/A105/T1
Số ĐKCB: MD044389; MD044390

 17. Những tấm gương bình dị: Tập bút ký/ Nhiều tác giả. - Tp. Hồ Chí Minh: Văn hóa - Văn nghệ, 2015.

Tóm tắt: Giới thiệu những bút ký và bài viết về các tấm gương điển hình ở An Giang đã vận dụng tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác vào đời sống, sản xuất và các hoạt động đời thường.

Số phân loại: 170/Nh556
Số ĐKCB: MD066849; MD066850; MD066851

18. An Giang - Sông núi quê nhà: Tập ca khúc/ Dương Anh Chiến. - Tp. HCM: Văn hóa - Văn nghệ, 2012.

Tóm tắt: Tập ca khúc gồm hai phần: Đất nước và Quê nhà với 40 ca khúc. Phần Đất nước gồm 15 ca khúc thể hiện cảm xúc về những vùng đất xinh đẹp, hào hùng của Tổ quốc mình mà Chiến đã đi qua và cảm nhận. Phần Quê nhà gồm 25 ca khúc viết về quê hương An Giang, một vùng đất đặc thù của phương Nam có sông núi có rừng có đồng bằng mênh mông bát ngát; nơi hun đúc tâm hồn của Dương Anh Chiến để trải ra thành những giai điệu, âm thanh trầm bổng, trữ tình gởi đến những người yêu âm nhạc, yêu quê hương và đất nước của mình.

Số phân loại: 782.42/Ch305
Số ĐKCB: MD064470; MD064471; MD064472