TẠP CHÍ IN CÓ TẠI THƯ VIỆN (Bản in được lưu trữ tại Tầng 4)

1. Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến độ biến thiên trên thị trường chứng khoán Việt Nam / Nguyễn Phan Thu hằng; Lê Đình Nghi

Tóm tắt: Báo cáo ảnh hưởng của Covid-19 đến độ biến thiên trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Sử dụng dữ liệu ngày của chỉ số VN-Index từ ngày 01/01/2016 đến 31/12/2021 và mô hình GARCH, kết quả nghiên cứu chỉ ra đại dịch Covid-19 làm gia tăng độ biến thiên trên thị trường chứng khoán Việt Nam, ngoại trừ làn sóng dịch thứ ba. Ngoài ra, bài báo còn chỉ ra độ biến thiên trên thị trường lớn nhất ở làn sóng dịch thứ nhất. Như vậy, các nhà đầu tư cần có các chiến lược đa dạng hóa danh mục đầu tư phù hợp nhằm quản trị rủi ro khi đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh đại dịch. Các cơ quan quản lý thị trường cũng cần có những biện pháp phù hợp nhằm quản trị rủi ro do sự biến động giá cổ phiếu trên thị trường, đảm bảo sự phát triển bền vững của thị trường khi dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp.

Nguồn trích: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (JABES) - 2022 - no.6 - tr.106- 124 – ISSN.2615-9104

2. Để thực thi chính sách giảm thuế giá trị gia tăng hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19 / Ngô Thị Hường

Tóm tắt: Nghị định số 15/2022/NĐ-CP, ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo nghị quyết số 43/2022/QH15, ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (Nghị định số 15) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2022. Trong đó, nổi bật là chính sách giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10%. Thuế GTGT là sắc thuế được áp dụng rộng rãi ở gần như tất cả hàng hóa, dịch vụ và có tầm ảnh hưởng rộng nhất trong đời sống người dân. Vì thế, việc giảm thuế này không chỉ tiết kiệm chi phí cho người dân, kích thích tiêu dùng, mà còn thúc đẩy đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên hiện vẫn còn tồn tại những khó khăn cho doanh nghiệp và người nộp thuế trong việc thực thi nghị định số 15.

Nguồn trích: Tạp chí Kinh tế và Dự báo – 2022 – no.16 – tr.3-5 – ISN.1859-4972

3. Nhìn lại tình hình kinh tế Việt Nam trong đại dịch Covid-19 và một số khuyến nghị / Vũ Thị Lan Phượng

Tóm tắt: Theo Tổng cục Thống kê, các tác động của Covid-19 đến nền kinh tế là rất đáng kể, khi kinh tế Việt Nam chứng kiến mức sụt giảm GDP trong hai năm 2020-2021. Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ phục hồi mạnh mẽ từ năm 2022, nhờ tỷ lệ tiêm chủng cao và việc Chính phủ dỡ bỏ các biện pháp kiềm chế đại dịch nghiêm ngặt, mở rộng thương mại và tiếp tục chính sách tài chính và tiền tệ mở rộng.

Nguồn trích: Tạp chí Kinh tế và Dự báo – 2022 – no.16 – tr.26-28 – ISN.1859-4972

4. Tác động của dịch COVID-19 đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam / Nguyễn Thị Thùy Hương; Nguyễn Hữu Huân

Tóm tắt: Sự ổn định của hệ thống ngân hàng bị đe dọa bởi hậu quả của đại dịch COVID-19 khi nợ xấu tăng, doanh thu giảm và xuất hiện các rủi ro phá sản tiềm ẩn của doanh nghiệp. Các ngân hàng thương mại Việt Nam đang chịu ảnh hưởng của dịch bệnh khi nguồn vốn huy động tồn dư và nhu cầu vay vốn giảm dần. Bài viết này nhằm mục đích đo lường hiệu quả của hệ thống ngân hàng Việt Nam trong hai giai đoạn, trước và trong giai đoạn COVID-19 bằng phương pháp phân tích bao dữ liệu. Ngoài ra, các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn này được phân tích bằng mô hình hồi quy Tobit. Nghiên cứu chỉ ra rằng, hiệu quả kỹ thuật, hiệu quả kỹ thuật thuần, và hiệu quả quy mô của 31 ngân hàng thương mại Việt Nam giảm mạnh trong  giai đoạn dịch bệnh. Hơn thế nữa, nghiên cứu đã tìm ra mối liên hệ giữa hiệu quả của hệ thống nhân hàng và số ngày giãn cách xã hội tại Việt Nam.

Nguồn trích: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (JABES) - 2022 - no.5 - tr.47- 65 – ISSN.2615-9104

5. Giải pháp phát triển kinh tế số ở Việt Nam trong bối cảnh Covid-19 / Thanh Bình; Vũ Nhật Quang

Tóm tắt: Là một trong những quốc gia có nền kinh tế phát triển với tốc độ nhanh nhờ vào định hướng phát triển nền kinh tế số, Việt Nam đứng thứ 22/60 về tốc độ số hóa và thứ 48/60 quốc gia có tốc độ chuyển đổi kinh tế nhanh trên thế giới (2020). Sự dịch chuyển và thay đổi theo hướng số hóa nhanh giúp Việt Nam phát triển kinh tế số ngày càng mạnh. Dịch Covid-19 tạo thêm cú hít cộng hưởng để hành trình chuyển đổi số diễn ra nhanh hơn. Phát triển kinh tế số được xem là sự thay đổi thông minh, là động lực tăng trưởng mới của Việt nam.

Nguồn trích: Tạp chí Ngân hàng - 2022 – no.6 – tr.6-12 – ISN.0866-7462

6. Tác động của dịch Covid-19 đối với giá trị nhập khẩu hàng hóa / Nguyễn Xuân Huynh; Nguyễn Thị Kim Liên

Tóm tắt:Tác động mạnh mẽ của dịch Covid-19 khiến các hoạt động thông thương hàng hóa có nhiều biến đổi, bởi sự trì hoãn và đứt gãy của chuỗi cung ứng hàng hóa. Để tìm hiểu về giá trị nhập khẩu của hàng hóa ở Việt Nam từ khi dịch Covid-19 xảy ra, giai đoạn từ quý 1/2020 tới quý 1/2022, bài nghiên cứu đã sử dụng mô hình dự báo xám (Grey model first one variable – GM(1,1)). Kết quả dự báo đều đảm bảo tính chính xác khi giá trị kiểm nghiệm phần trăm sai số trung bình tuyệt đối là 8,93%. Giá trị dự báo đã chỉ ra chiều hướng hoạt động nhập khẩu của các nhóm ngành dưới sự ảnh hưởng của dịch Covid-19 (Bài viết sử dụng cách viết số thập phân theo chuẩn quốc tế).

Nguồn trích: Tạp chí Kinh tế và Dự báo – 2022 – no.15 – tr.23-26 – ISN.1859-4972

7. Tác động của vốn xã hội đến việc bị nhiễm Covid-19 tại Việt Nam: Nghiên cứu điển hình tại TP. Hà Nội / Bùi Thị Thanh Huyền; Phạm Ngọc Ánh; Nguyễn Thị Yến; Nguyễn Thị Hà Giang; Lê Tấn Anh.

Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện tại TP. Hà Nội, với mục tiêu nhằm xác định tác động của vốn xã hội đến việc bị nhiễm Covid-19. Số liệu của nghiên cứu được thu thập từ 319 phiếu khảo sát hợp lệ từ người dân tại các quận trên địa bàn TP. Hà Nội. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các nhân tố: Lòng tin vào các tổ chức; Mạng lưới xã hội và Sẵn sàng chia sẻ có ảnh hưởng đến việc bị nhiễm Covid-19, còn Chuẩn mực xã hội không có sự tác động. Từ đó, nghiên cứu đưa ra một số giải pháp và kiến nghị mở rộng nhằm chuyển hóa những mặt tiêu cực vốn xã hội thành tích cực trong việc giảm thiểu số ca nhiễm Covid-19.

Nguồn trích: Tạp chí Kinh tế và Dự báo – 2022 – no.15 – tr.27-30 – ISN.1859-4972

TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ 

1.Tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh dịch Covid-19 = Credit growth of Vietnamese commercial banks in the case of Covid-19 pandemic Phạm Xuân Quỳnh;

Tóm tắt: Nghiên cứu này đánh giá tình hình tăng trưởng tín dụng và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh dịch Covid-19. Chúng tôi sử dụng dữ liệu từ báo cáo tài chính của 25 ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn từ quý 1/2018 đến quý 3/2021. Tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng biến động và có xu hướng giảm trong giai đoạn dịch Covid19, đặc biệt là từ đầu năm 2021 đến nay khi Việt Nam đối mặt với các đợt bùng dịch mạnh mẽ. Kết quả nghiên cứu với mô hình REM cho thấy, yếu tố dịch Covid-19 ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng tăng trưởng tín dụng ngân hàng. Bên cạnh đó, khả năng tự chủ tài chính cũng có tác động ngược chiều đến tăng trưởng tín dụng. Ngược lại, ngân hàng gia tăng tỉ lệ vốn huy động, tỉ suất sinh lời và tỉ lệ lãi cận biên sẽ giúp ngân hàng gia tăng tỉ lệ tăng trưởng tín dụng.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học (Đại học Trà Vinh) - 2022 - no.46 - tr.12-19 - ISSN.2815-6072

2. Tác động của Covid-19 đến giá cổ phiếu của các ngân hàng thương mại Việt Nam = The impact of the Covid-19 pandemic on stock prices of Vietnamese commercial banks Phan Thị Hằng Nga; Trương Xuân Nguyên; Nguyễn Thị Thảo; Hồ Thị Thanh Thúy; Phạm Trần Thanh Tú; Trương Ngọc Minh Thư;

Tóm tắt: Mục tiêu của bài nghiên cứu này là phân tích tác động của Covid-19 đến giá cổ phiếu của các ngân hàng tại Việt Nam trong giai đoạn đại dịch Covid-19. Dữ liệu bao gồm kết quả giao dịch của 15 cổ phiếu thuộc ngành ngân hàng được niêm yết trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam, số ca nhiễm Covid-19 được ghi nhận theo ngày và các yếu tố vĩ mô. Kết quả ước lượng mô hình FGLS cho thấy Covid-19 có tác động tích cực đến giá cổ phiếu của các ngân hàng. Kết quả này phù hợp với tình hình đầu tư trên TTCK Việt Nam trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19. Ngoài ra, các biến kiểm soát giá trị vốn hóa cũng tác động đáng kể đến giá cổ phiếu của các ngân hàng. Từ kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đề xuất các hàm ý để giúp giá cổ phiếu các ngân hàng thương mại phát triển tốt trên TTCK Việt Nam

Nguồn trích: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - 2022 - no.5 - tr.79-84 - ISSN.1859-4093

3. Thăng hoa thị trường chứng khoán Việt Nam Trần Việt Thúy; 

Tóm tắt: Thị trường chứng khoán được coi là hàn thử biểu của nền kinh tế. Năm 2021, mặc dù nền kinh tế bị ảnh hưởng lớn bởi đại dịch Covid-19, tăng trưởng kinh tế quý III giảm sâu, song thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn tăng trưởng mạnh mẽ trong cả năm, khẳng định là kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho Chính phủ và doanh nghiệp

Nguồn trích: Tạp chí Con số sự kiện - 2022 - no.1 - tr.29-30 - ISSN.2734-9136

Tổng hợp: Lê Xuân Nga