1.Luật doanh nghiệp năm 2020 bước tiến quan trọng được nhiều doanh nghiệp kỳ vọng/ Ngô Thị Hồi Anh

Tóm tắt: Bài báo nêu và phân tích những điểm mới quan trọng trong Luật doanh nghiệp năm 2020 vừa được quốc hội thông qua. Từ đó giúp các doanh nghiệp và nhà đầu tư có thể tiếp cận được các thay đổi của pháp luật về doanh nghiệp, nhận thấy tầm quan trọng của những thay đổi này trong việc tạo ra sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp.

Nguồn trích: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương/ 2021, Số 584, Tr.109-110

1.Thích ứng của người Khmer với sự thay đổi điều kiện canh tác nông nghiệp mới ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang = Adaptation of Khmer people to the new changing agricultural farming conditions in Tinh Bien district, An Giang province/ Phạm Huỳnh Thanh Vân, Thái Huỳnh Phương Lan, Đường Huyền Trang

Tóm tắt: Trên cơ sở phân tích các nguồn dữ liệu về sự thay đổi nguồn nước được thu thập, kết hợp với phương pháp phỏng vấn sâu và quan sát thực địa, bài viết phân tích sự thích ứng của người Khmer (Khơ-me) tại huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang với sự thay đổi điều kiện canh tác nông nghiệp mới trước tác động của biến đổi khí hậu. Đồng thời, nhóm tác giả cũng đưa ra các giải pháp cho thay mối liên hệ giữa cơ hội và thách thức ở từng cấp độ thích ứng của các cộng đồng người Khmer trước sự suy giảm nguồn nước, trong đó chú trọng đến hai nhóm giải pháp công trình và phi công trình, nhằm mang lại hiệu quả lâu dài để phát triển sinh kế bền vững.

Nguồn trích: Tạp chí Dân tộc học/ 2021, Số 6 , Tr.63 - 76

A. TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ

1.Giá trị văn hóa của tín ngưỡng thờ Bà Chúa Xứ Núi Sam trong phát triển du lịch tỉnh An Giang = Cultural values in worshipping the goddess of Sam mountain to tourism development in An Giang province/ Hồ Thị Đào, Nguyễn Quốc Bình

Tóm tắt: An Giang, tuy là vùng đất mới được khai phá hơn 300 năm nhưng lại là vùng đất hội tụ của nhiều tín ngưỡng dân gian độc đáo, trong đó có tín ngưỡng thờ Bà Chúa Xứ. Miếu thờ Bà Chúa Xứ Núi Sam gắn liền với lễ hội Vía Bà được nhiều người biết đến. Nơi đây, từ lâu đã trở thành địa chỉ hành hương quen thuộc của đông đảo người dân Nam Bộ và cũng là điểm đến tham quan nổi tiếng của du khách trong và ngoài nước. Hiện nay, tín ngưỡng thờ Bà Chúa Xứ Núi Sam đã và đang được khai thác như một sản phẩm du lịch độc đáo. Trên cơ sở tìm hiểu về tín ngưỡng thờ Bà Chúa Xứ Núi Sam, bài viết còn đề cập đến vấn đề khai thác tín ngưỡng này vào phát triển du lịch ở An Giang.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học (Đại học Đồng Tháp)/ 2021, Số 2, Tr.37-46

1.Kinh tế Việt Nam năm 2021 và triển vọng năm 2022/ PGS, TS. Bùi Quang Tuấn - TS. Hà Huy Ngọc

Tóm tắt: Năm 2021, đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu với những biến thể mới, cản trở đà phục hồi của kinh tế thế giới. Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, tăng trưởng kinh tế năm 2021 chỉ ở mức 2,58%, thấp nhất trong vòng 30 năm qua. Do đó, để trở lại quỹ đạo tăng trưởng, Việt Nam cần thực hiện Chương trình phục hồi kinh tế bền vững vừa đủ liều lượng, vừa trúng mục tiêu và với thể chế thực thi hiệu quả.

Nguồn trích: Tạp chí Cộng sản 

1. Nghiên cứu ứng dụng phần mềm mã nguồn mở DSpace-CRIS trong xây dựng hệ thống quản lý thông tin nghiên cứu = Applying DSpace-CRIS open source software in building research information management system/ Phan Ngọc Đông, Lê Vũ Đình Phi, Nguyễn Xuân Phương, Nguyễn Khánh Trang

Tóm tắt: Hệ thống quản lý thông tin nghiên cứu là dịch vụ mới đang nổi lên trong các cơ quan nghiên cứu. RIMS hỗ trợ các trường đại học trong việc quản lý thông tin giảng viên và nhà nghiên cứu của họ thông qua một giao diện duy nhất. Nó cũng cho phép nhà nghiên cứu lưu trữ và chia sẻ nghiên cứu của họ với công chúng và cho phép sử dụng lại nghiên cứu đó. Việc triển khai RIMS trong các trường đại học đảm bảo việc quản lý thông tin nghiên cứu phù hợp để sử dụng trong tương lai. Nghiên cứu này góp phần hướng tới sự hiểu biết về RIMS và hỗ trợ việc lựa chọn ứng dụng phần mềm thích hợp để triển khai hệ thống RIMS trong các trường đại học.

Nguồn trích: Tạp chí Thông tin và Tư liệu/ 2022, Số 01, Tr.37 - 45

1. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sản xuất rau an toàn của nông hộ tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng = Analysis of factors influencing farmers' decision on safe vegetable production in Don Duong district, Lam Dong province/ Nguyễn Văn Cường

Tóm tắt: Nghiên cứu khảo sát các hộ sản xuất rau tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng nhằm phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sản xuất rau theo hướng an toàn của nông hộ trên địa bàn, đồng thời xác định mức sẵn lòng chấp nhận sản xuất rau an toàn của các hộ dân chưa sản xuất rau an toàn tại đây. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các yếu tố tác động đến quyết định sản xuất rau theo hướng an toàn của nông hộ bao gồm: (1) Thu nhập từ sản xuất rau mang lại cho hộ; (2) Trình độ học vấn của người quyết định sản xuất trong hộ; (5) Quy mô sản xuất của hộ; (4) Mức độ hiểu biết về sản xuất rau theo tiêu chuẩn an toàn; (6) Sự tác động của các tổ chức xã hội; (10) Hộ có áp dụng công nghệ trong sản xuất hay không; (9) Đánh giá của hộ về việc áp dụng theo tiêu chuẩn an toàn và xu hướng giá rau an toàn so với rau thường trong tương lai.

Nguồn trích: Tạp chí Công thương/ 2018, Số 11, Tr.261-267

1. Hai hiện tượng văn xuôi nổi bật của văn học Trung Quốc cuối thế kỉ XX = Two outstanding literary phenomena of the Chinese literature at the end of the 20th century/ Nguyễn Thị Mai Chanh

Tóm tắt: Sự xuất hiện của một số hiện tượng văn xuôi Trung Quốc cuối thế kỉ XX như là đòn chót trong cuộc phá hủy trật tự văn học thiết lập từ nhiều thập niên kể từ sau ngày thành lập nước Trung Quốc mới (1949). Sự xuất hiện này đồng nghĩa với việc xác lập nên hình thái ý thức văn học mới, đưa sáng tác và tiếp nhận đến gần hơn với bản chất văn chương. Ngày nay, nói đến các hiện tượng văn xuôi Trung Quốc cuối thế kỉ XX là nói đến sự nghiệp đã qua của một lớp tác gia giờ đây đầu đã bạc. Nhìn từ góc độ nào đó, công việc ấy có chút tương tự như công việc của khảo cổ học, cũng có thể nói giống với việc vén màn thời gian nhìn lại một khúc quanh của văn học sử. Những thứ mà đương thời các hiện tượng văn học chủ trương lật đổ để xây dựng cái mới, thì giờ đây có thứ cũng lại đã đổ rồi, hay cũng chẳng còn gì là mới nữa. Đó ắt hẳn là “định mệnh” của bất kì công quả “tiên phong” đổi mới nào. Song thực ra, nếu không có cái định mệnh như thế thì đã không có lịch sử văn học đích thực. Việc đặt vấn đề nghiên cứu một cách khách quan những đóng góp của các hiện tượng văn xuôi nổi bật cuối thế kỉ XX đối với sự phát triển của văn học đương đại Trung Quốc là điều hết sức cần thiết.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học (Đại học Sư phạm Hà Nội)/ 2021, Số 1, Tr.3-9

1. Thiết kế sản phẩm robot cẳng tay phục vụ thực hành kỹ thuật tin học y sinh = Design a robotics forearm product for bioinformatic laboratories/ Trần Đức Hoàng, Lê Hoàng Hiệp

Tóm tắt: Bài báo này tập trung nghiên cứu và thiết kế một sản phẩm Robot cẳng tay sử dụng các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực tin học y sinh với mục đích là hỗ trợ người sử dụng điều khiển các Robot trong các môi trường khó khăn, khắc nghiệt. Thiết kế sản phẩm của nghiên cứu này kế thừa và phát huy được các ưu điểm của các sản phẩm đã được thương mại hóa trên thị trường như truyền tin qua các khớp thần kinh sử dụng tín hiệu điện cơ, sử dụng công nghệ truyền thông hiện đại. Ưu điểm của sản phẩm là giá thành rẻ, dễ sử dụng và áp dụng cho nhiều đối tượng trên thực tế. Hơn nữa, sản phẩm có thể được sử dụng làm công cụ thực hành cho sinh viên các ngành tin học y sinh tại các trường đại học, trung tâm nghiên cứu nơi mà đang còn thiếu thốn trang thiết bị liên quan đến lĩnh vực này có thêm công cụ nghiên cứu, thực nghiệm chuyên sâu, nâng cao kiến thức và khả năng áp dụng lý thuyết vào thực tế được hiệu quả hơn. Kết quả nghiên cứu, thiết kế và triển khai cho thấy sản phẩm thực tế có độ chắc chắn cao, dễ lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng và bảo trì.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên/ 2021, Số 11, Tr.226-233

1. Nghiên cứu và ứng dụng màng bao sinh học (Biofilm) để hạn chế nấm bệnh và tăng khả năng bảo quản bưởi da xanh (Citrus maxima) Bến Tre sau thu hoạch/ Thạch Thị Ngọc Yến, Nguyên Tố Nguyên, Phan Ngô Quốc Bảo

Tóm tắt: Nghiên cứu và ứng dụng màng bao sinh học (Biofilm) để hạn chế nấm bệnh và tăng khả năng bảo quản bưởi da xanh Bến Tre sau thu hoạch được thực hiện với mục tiêu chính là tìm ra giải pháp hợp lý để hạn chế nấm bệnh và tăng khả năng tồn trữ sau thu hoạch trên bưởi da xanh. Kết quả nghiên cứu dựa trên hình thái, cơ quan sinh bào tử và hình thức sinh sản, cũng như dựa trên kỹ thuật sinh học phân tử (giải trình tự và tra cứu trên ngân hàng gen NCBI quốc tế) đã định loại được 2 dòng nấm gây bệnh là Phomopsis sp. và Phỵtopthora sp. với độ tương đồng 97,74% và 97,77%. Trong điều kiện in-vitro cho thấy Lactobacillus plantarum có khả năng ức chế gần như hoàn toàn đối với 2 dòng vi nấm gây bệnh sau thu hoạch trên bưởi da xanh. Sử dụng màng bao biofilm với vi khuẩn Lactobacillus plantarum kết hợp với alginate 0,03% có tác dụng hạn chế nấm bệnh trên bưởi sau 40 ngày bảo quản và nhờ đặc tính sinh acid lactic cũng như một số hợp chất hữu cơ của vi khuẩn làm giảm pH vỏ quả, góp phần kiểm soát sự xâm nhiễm nấm bệnh gây hại, giảm hao hụt khối lượng trái, duy trì chất lượng trái với độ Brix, vitamin c, lycopene được duy trì sau thu hoạch trên bưởi da xanh. Đánh giá cảm quan về màu sắc vỏ trái vẫn giữ được màu đẹp cũng như chất lượng thịt quả ngon và được ưa chuộng hơn so với nghiệm thức không xử lý màng bao biofilm.

Nguồn trích: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn/ 2021, Số 06, Tr.58 - 67

1. Giải pháp an ninh mạng và bảo mật thông tin tại các trường Đại học Việt Nam trong kỷ nguyên thông tin = Network security solutions and information security at Vietnam universities in the digital age/ Bui Van Nam, Nguyen Phu Quang

Tóm tắt: Với sự phát triển của công nghệ thông tin trong các trường đại học tại Việt Nam hiện nay, mạng lưới thông tin tại khuôn viên trường ngày càng có vai trò quan trọng hơn, và dần trở thành cơ sở hạ tầng quan trọng cho việc giảng dạy, nghiên cứu khoa học, quản lý nhân sự, tài chính và hợp tác quốc tế tại các trường Đại học. Tuy nhiên, còn tiềm ẩn những nguy cơ rủi ro bị tấn công không gian mạng. Vì vậy việc đảm bảo an ninh mạng và bảo mật thông tin cơ sở dữ liệu đã trở thành vấn đề quan trọng nhất trong việc xây dựng và phát triển đại học. Trong bài viết này, tác giả trình bày các vấn đề tồn tại trong vấn đề an ninh và bảo mật thông tin tại các trường Đại học Việt Nam và đề xuất các các biện pháp cho vấn đề an ninh mạng và thông tin trong kỷ nguyên thông tin hiện nay.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học (Đại học Thủ Đô)/ 2021, Số 53, Tr.5 - 10