An ninh tài chính, tiền tệ là trạng thái mà hệ thống tài chính có thể thực hiện được các chức năng của mình một cách có hiệu quả, an toàn, bền vững và khi đối diện với những cú sốc thì vẫn có khả năng hấp thụ, phản ứng và phục hồi để có thể thực hiện chức năng của mình mà không bị gián đoạn.

Để độc giả hiểu hơn về vấn đề trên, thư viện Đại học An Giang giới thiệu đến quý độc giả chuyên đề “Đảm bảo an ninh tài chính, tiền tệ trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”. Các bài phân tích chuyên sâu của các chuyên gia kinh tế, tài chính sẽ cung cấp cho độc giả những nét khái quát về bối cảnh kinh tế trong và ngoài nước, những tác động tích cực, tiêu cực có thể có đến hệ thống tài chính, ngân hàng Việt Nam, những kinh nghiệm quốc tế, đồng thời đề xuất các công cụ hiện đại trong kiểm soát an ninh tài chính, tiền tệ cần được áp dụng.

Kỹ năng tự học đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình học tập ở Đại học của sinh viên. Tự học giúp người học hiểu sâu, mở rộng, củng cố và ghi nhớ bài học một cách vững chắc nhờ vào khả năng tự phân tích, tổng hợp tài liệu, từ đó có khả năng vận dụng các tri thức đã học vào việc giải quyết những nhiệm vụ học tập mới. Đồng thời, tự học giúp người học hình thành được tính tích cực, độc lập tự giác trong học tập cũng như nề nếp làm việc khoa học.

Hiểu được tầm quan trọng của việc tự học, Thư viện xin giới thiệu đến quý bạn đọc một số bài viết được trích từ các Tạp chí chuyên ngành, đề cập đến những kiến thức, biện pháp để rèn luyện kỹ năng tự học nhằm giúp cho các bạn sinh viên chủ động hơn trong suốt quá trình học tập.

Nhân kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám (19.8.1945 – 19.8.2017) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 – 2.9.2017) nhằm khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nâng cao nhận thức đầy đủ trách nhiệm của các thế hệ hôm nay và mai sau trong việc vận dụng và phát triển những bài học kinh nghiệm quý giá, những tư tưởng mang tầm thời đại của Cách mạng tháng Tám vào công cuộc đổi mới đất nước.

Thư viện xin giới thiệu đến quý bạn đọc một số bài viết được trích từ các Tạp chí chuyên ngành, đề cập đến nội dung, ý nghĩa lịch sử trọng đại, nguyên nhân thắng lợi, những bài học kinh nghiệm quí báu của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự ra đời Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) với xu hướng phát triển dựa trên nền tảng tích hợp cao độ của hệ thống kết nối số hóa – vật lý – sinh học với sự đột phá của internet vạn vật và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi căn bản nền sản xuất  của thế giới. Cuộc cách mạng này được dự báo sẽ xóa nhòa khoảng cách giữa thế giới thực với thế giới ảo, đặc biệt mức độ ảnh hưởng, lan tỏa của cuộc cách mạng này sẽ nhanh hơn những gì đã xảy ra từ trước đến nay và làm thay đổi toàn bộ hệ thống sản xuất, quản lý, quản trị trên toàn thế giới.

Nước dưới đất gồm tất cả nước tồn tại dưới dạng khác nhau phân bố trong các chỗ trống, các khe nứt của đất đá nằm dưới mặt đất. Nước dưới đất có diện tích phân bố rộng rãi từ vùng ẩm ướt cho đến các sa mạc, ở núi cao, vùng cực của trái đất.

Nước dưới đất có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong đời  sống tự nhiên và xã hội con người, ở những nơi khí hậu khô hạn, vào mùa cạn khi nước trên bề mặt rất hiếm thì nước dưới đất trở nên nguồn cung cấp cực kỳ quý giá.

Thư viện trường Đại học An Giang giới thiệu đến quý bạn đọc một số bài viết được trích từ tạp chí chuyên ngành về “Nghiên cứu khai thác và bảo vệ nước dưới đất”.

TẠP CHÍ IN CÓ TẠI THƯ VIỆN (Bản in được lưu tại Quầy Tham khảo Tầng 4 TV)

1. Lạm phát năm 2017: Nhận diện các yếu tố tác động/ TS. Nguyễn Ngọc Tuyến  

Tóm tắt: Lạm phát được xác định là một trong những chỉ tiêu quan trọng trong điều hành kinh tế vĩ mô ở Việt Nam từ trước tới nay. Nhận thức rõ vai trò của lạm phát, trong những năm gần đây, Chính phủ đã xác định mức cụ thể và coi lạm phát hàng năm là một chỉ tiêu phải được kiểm soát một cách chặt chẽ bên cạnh các chỉ tiêu kinh tế quan trọng khác. Phân tích diễn biến chỉ số giá tiêu dùng năm 2016 cũng như nhận diện những yếu tố tác động, bài viết đưa ra một số dự báo lạm phát trong năm 2017. Bài viết giới thiệu
về chỉ số giá tiêu dùng đang tăng đáng kể trong năm 2016 và  một số dự báo về CPI trong năm 2017.

Nguồn trích: Tạp chí Tài chính/ 2017,Số Tháng 3(652), Tr. 6 – 8

Sau khi gia nhập WTO hàng hóa của Việt Nam vấp phải các quy định về tiêu chuẩn hàng hóa rất khắt khe của các nước nhập khẩu. Vì lý do đó, ngày 28-1-2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã...

Các giáo lý tôn giáo đều chứa đựng một số giá trị đạo đức nhân bản rất hữu ích cho việc xây dựng nền đạo đức mới và nhân cách con người Việt Nam hiện nay. Giá trị lớn nhất của đạo đức tôn giáo là góp phần duy trì đạo đức xã hội, hoàn thiện nhân cách cá nhân, hướng con người đến Chân – Thiện – Mỹ.

Để khẳng định một cách khách quan những giá trị nhân văn, hướng thiện, những chuẩn mực đạo đức tiến bộ trong tôn giáo sẽ góp phần làm phong phú hệ giá trị đạo đức của dân tộc, Thư viện trường Đại học An Giang giới thiệu đến bạn đọc một số bài viết được trích từ tạp chí chuyên ngành đề cập đến vai trò của đạo đức tôn giáo trong đời sống xã hội hiện nay.

TẠP CHÍ IN CÓ TẠI THƯ VIỆN (Bản in được lưu tại Tầng 4) 1. Tác động của biến đổi khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long/ GS.TS Lê Quang Trí Tóm tắt: Bài viết trình...

Để các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện nhiệm vụ được giao, Nhà nước đã trang bị tài sản, cơ sở vật chất  cho các đơn vị thông qua nhiều hình thức khác nhau  như giao tài sản bằng hiện vật, giao quyền sử dụng đất, giao ngân sách để thực hiện đầu tư xây dựng,  mua sắm tài sản….Để độc giả hiểu hơn về hiện trạng tài sản nhà nước tại các đơn vị sự nghiệp công lập; quan điểm, chủ trương, giải pháp về quản lý nguồn tài sản này trong giai đoạn vừa qua và trong thời gian tới. Thư viện trường Đại học An Giang giới thiệu đến bạn đọc một số bài viết được trích từ tạp chí chuyên ngành đề cập đến chủ đề “Quản lý, sử dụng nguồn lực tài chính tại đơn vị sự nghiệp công lập”.