1. Thực trạng ngành công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam/ TS. Nguyễn Đình Luận Tóm tắt: Bài viết giới thiệu các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của công nghiệp hỗ trợ như: quy mô cầu, tình trạng...

  Hiệp định thương mại tự do (FTA viết tắt của chữ tiếng Anh Free trade agreement) về cơ bản, là hiệp định trong đó các nước tham gia ký kết thỏa thuận dành cho nhau những ưu đãi, đó là các...

1. Đặc điểm nổi bật bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Khmer tỉnh An Giang / Th.S Phạm Văn Sơn Tóm tắt: Trong quá trình sinh sống, người Khmer có mối quan hệ giao lưu văn hóa với các...

Cộng đồng kinh tế ASEAN (ASEAN Economic Community, viết tắt: AEC) là một khối kinh tế khu vực của các quốc gia thành viên ASEAN trong khu vực Đông Nam Á dự định sẽ được thành lập vào cuối năm...

 Tạp chí in (Kho Tham khảo – Tầng 4) 1. Nghiên cứu đánh giá khả năng thích nghi và độ ổn định năng suất của một số tổ hợp lúa lai hai dòng chọn tạo trong nước/ Nguyễn Tiến Thành, Hoàng...

Nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19.8.1945 – 19.8.2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 – 2.9.2015) nhằm khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch...

Giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh, thiếu niên giai đoạn hiện nay/ Nguyễn Đắc Vinh Tóm tắt: Tác giả cho rằng để công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh, thiếu niên đạt được kết quả...

TẠP CHÍ IN (Bản in được lưu tại kho Tham khảo Tầng 4 TV) 1. Du khách đánh giá về sự phát triển của du lịch sinh thái rừng tràm Trà Sư tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang / Phan Thị Dang Tóm...

Tạp chí in (Kho Tham khảo - Tầng 4) 1.  Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến nuôi trồng thuỷ sản tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên- Huế và đề xuất giải pháp thích ứng/ Tôn Thất...

Đồng bằng Sông Cửu Long chung sức xây dựng nông thôn mới/ Lê Thị Mỹ Huyền, Nguyễn Thị Hưng Tóm tắt: Bài viết giới thiệu một số thành tựu nổi bật sau 3 thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc...