THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ THÁNG 12/2012   KHỐI NGÀNH KINH TẾ   Tạp Chí Công Nghệ Ngân Hàng / Số 81 Tháng 12 / 2012 Tạp Chí Ngân Hàng / Tháng 12 / 2012 Tạp Chí Kinh Tế và Dự Báo / Tháng 12...

THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ THÁNG 11/2012   KHỐI NGÀNH LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ   Tạp chí Cộng Sản / Số 841 Tháng 11 / 2012 Tạp chí Nghiên Cứu Tôn Giáo / Tháng 11 / 2012 Tạp chí Lý...

THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ THÁNG 11/2012   KHỐI NGÀNH KINH TẾ   Tạp Chí Công Nghệ Ngân Hàng / Số 80 Tháng 11 / 2012 Tạp Chí Phát Triển Kinh Tế / Tháng 11 / 2012 Tạp Chí Nghiên Cứu Tài Chính...

THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ THÁNG 10/2012 KHỐI NGÀNH KINH TẾ   Tạp Chí Công Nghệ Ngân Hàng / Số 79 Tháng 10 / 2012 Tạp Chí Phát Triển Kinh Tế / Tháng 10 / 2012 Tạp Chí Nghiên Cứu Tài Chính Kế...

THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ THÁNG 09/2012 KHỐI NGÀNH KINH TẾ Tạp Chí Công Nghệ Ngân Hàng / Số 78 Tháng 9 / 2012 Tạp Chí Phát Triển Kinh Tế / Tháng 9 / 2012 Tạp Chí Kế Toán Kiểm Toán / Tháng 9...

THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ THÁNG 08/2012 KHỐI NGÀNH KINH TẾ Tạp Chí Công Nghệ Ngân Hàng / Số 77 Tháng 8 / 2012 Tạp Chí Nghiên Cứu Kinh Tế / Tháng 8 / 2012 Tạp Chí Thương Mại / Số 24 Tháng 8 /...

THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ THÁNG 07/2012   KHỐI NGÀNH TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG Tạp chí Tài nguyên và Môi trường / Số 13 (147) Tạp chí Tài nguyên và Môi trường / Số 14 (148) KHỐI NGÀNH NÔNG...

THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ THÁNG 06/2012   KHỐI NGÀNH VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT Tạp chí Du Lịch / Số 06 - 2012 KHỐI NGÀNH TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG Tạp chí Tài nguyên và Môi trường / Số 11 (145) Tạp...

THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ THÁNG 05/2012   KHỐI NGÀNH VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT Tạp chí văn hóa nghệ thuật / Số 335 Tháng 05/2012 KHỐI NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI Tạp chí Giáo dục / Số 283 (kỳ 1 -...

Sáng ngày 1/6/2012, tại Trường Đại học Duy Tân - Thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Hội thảo khoa học “Dịch vụ thông tin trong Thư viện Đại học” do Hội Liên hiệp Thư viện phía Nam (VILASAL)...