1. Mô hình kinh tế tuần hoàn với phát triển nền kinh tế xanh ở Việt Nam/ Phạm Tuyên

Tóm tắt: Xây dựng kinh tế tuần hoàn được Đại hội XIII của Đảng xác định là một trong những định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030 nhằm đạt các mục tiêu phát triển bền vững bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu trên quy mô lớn trong 10 năm tới. Bài viết khái quát một số mô hình, triển vọng và giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam.

Nguồn trích: Tạp chí Lý luận Chính trị/ 2021, Số 09, Tr.99 - 103

1. Thi pháp học thời kì đổi mới: Từ lý thuyết đến ứng dụng = Poetics innovation period: from theory to application/ Nguyễn Văn Tùng

Tóm tắt: Thi pháp học là một ngành nghiên cứu văn học có nhiều điểm ưu việt, đã từng phát triển ở nhiều nước trên thế giới từ đầu thế kỉ XX. Tuy nhiên, ở Việt Nam đến thời kì Đổi mới, thi pháp học mới được phát triển. Nhiều công trình nghiên cứu tiếp thu tinh hoa và phát triển lý thuyết thi pháp học đã ra đời. Những tác giả có công đầu trong việc phát triển thi pháp học phải kể đến Phan Ngọc, Nguyễn Phan Cảnh, Nguyễn Tài Cẩn, Hoàng Trinh, Đỗ Đức Hiểu, Trần Đình Sử, Lã Nguyên, Đỗ Lai Thuý. . . Cùng với các công trình lý thuyết, rất nhiều công trình ứng dụng thành công lý thuyết thi pháp học vào việc giải quyết các hiện tượng văn học cụ thể. Thi pháp học đã trở thành một hướng nghiên cứu nổi bật trong đời sống văn học thời kì Đổi mới ở Việt Nam.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học (Đại học Sư phạm Hà Nội)/ 2017, Số 2, Tr.3-12

1. Phát triển dịch vụ logistics cho vận tải hàng hóa hàng không tại Việt Nam/ Ngô Đức Phước

Tóm tắt: Việt Nam đang là thị trường logistics hàng không có tiềm năng và tốc độ tăng trưởng vào loại cao trên thế giới. Tuy nhiên, hoạt động này vẫn đang ở dạng “tiềm năng”, thị phần tập trung chủ yếu vào các hãng hàng không quốc tế. Để logistics cho vận tải hàng không thực sự phát triển theo hướng hiện đại, bài bản, rất cần có một chiến lược đúng đắn, rõ ràng và quyết tâm biến chiến lược đó thành hành động cụ thể. Bài viết phân tích thực trạng hoạt động logistics trong vận tải hàng hóa hàng không, trên cơ sở đó, đưa ra một số giải pháp phát triển trong thời gian tới.

Nguồn trích: Tạp chí Kinh tế và Dự báo/ 2021, Số 19, Tr.41 - 43

1. Thiết kế vector CRISPR/Cas9 mang gRNA định hướng đột biến gen SlIAA9 của cà chua/ Bùi Mạnh Minh, Hà Hồng Hạnh, Lê Thị Thu Hiền, Huỳnh Thị Thu Huệ

Tóm tắt: Quả cà chua (Solanum lycopersicum) là thực phẩm giàu dinh dưỡng chứa nhiều hợp chất thứ cấp rất có lợi cho sức khỏe. Sự tạo thành quả cà chua thông qua thụ tinh được điều khiển bởi hormone thực vật auxin thông qua các protein Aux/IAA9 và ARF8. Việc gây đột biến bất hoạt gen SlIAA9 mã hóa cho auxin IAA9 sẽ dẫn đến sự phát triển quả cà chua không thông qua thụ tinh hay quả cà chua không hạt. Hiện nay, hệ thống CRISPR/Cas9 ngày càng được sử dụng phổ biến trong chỉnh sửa các gen mong muốn trên đối tượng thực vật. Trong nghiên cứu này, chúng tôi trình bày các kết quả thiết kế đoạn gRNA vào vector mang cấu trúc CRISPR/Cas9 hướng đến gen SlIAA9 của cà chua đồng thời thử nghiệm khả năng tiếp nhận cấu trúc mang Cas9 ở cây cà chua chuyển gen từ cấu trúc pRGEB31- IAA9G2. Nghiên cứu đã tạo được 2 chủng vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens mang các vector pRGEB31-IAA9G2 và pRGEB32-IAA9G2 chứa các cấu trúc biểu hiện hệ CRISPR/Cas9 hướng tới gen SlIAA9 trên cà chua. Chủng A. tumefaciens pRGEB31- IAA9G2 đã được sử dụng để chuyển gen vào cà chua giống Micro-Tom. Kết quả PCR kiểm tra các dòng chuyển gen cho thấy 5/14 cây chuyển gen thế hệ T0 có mặt gen Cas9 trong hệ gen, như vậy đã có sự tiếp nhận đoạn cấu trúc Cas9 vào hệ gen cà chua. Việc đánh giá hiệu suất gây đột biến, kiểu đột biến và độ ổn định của các đột biến trên gen đích SlIAA9 sẽ được tiến hành trên các cây thế hệ sau, khi cây có sự phát triển bình thường về hình thái cũng như có sự phân ly về gen Cas9 được chuyển vào.

Nguồn trích: Tạp chí Công nghệ Sinh học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam/ 2020, Số 1, Tr.147-156

 

1. Xây dựng và sử dụng cơ sở dữ liệu về an toàn giao thông/ Phạm Cao Bình

Tóm tắt: Những đột phá công nghệ trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) tiếp tục làm thay đổi những nền tảng phát triển kinh tế và xã hội như sở hữu quy mô sản xuất, các khâu trung gian, tầm quan trọng tương đối của các loại nguồn lực. Bên cạnh đó, đại dịch Covid-19 diễn ra đã thúc đẩy sự phát triển công nghệ diễn ra nhanh hơn nữa. Các nền tảng giúp làm việc từ xa, họp trực tuyến giúp ích rất nhiều trong việc giảm bớt các gián đoạn trong công việc.

Nguồn trích: Tạp chí Đặc san Phát triển Kinh tế - Xã hội/ 2021, Số 13+14, Tr.36-38

1. Biểu tượng cổ mẫu “đất” trong tiểu thuyết Việt Nam sau 1986 qua một số tiểu thuyết tiêu biểu/ Phan Thúy Hằng

Tóm tắt: Đối với văn học, có nhiều con đường khác nhau để giải mã tác phẩm, trong đó làm rõ các tầng ý nghĩa của các biểu tượng trong tác phẩm là một hướng đi thú vị. Khảo sát tiểu thuyết Việt Nam từ 1986 đến 2000, chúng tôi nhận thấy có rất nhiều biểu tượng, trong đó biểu tượng đất chứa đựng rất nhiều hàm nghĩa khác nhau về con người và cuộc sống. Trong bài viết này, biểu tượng đất vừa mang ý nghĩa là vẻ đẹp của sự phồn sinh, sự chở che và giải thoát đồng thời nó còn là biểu tượng của sự tàn phá và hủy diệt. Với nhiều biến thể khác nhau, đất vừa lưu giữ những cơ tầng văn hoá của dân tộc, vừa có khả năng trở thành những biểu tượng và những cổ mẫu văn chương mới, chứa đựng những hàm nghĩa mới của văn hóa đương đại.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Đại học Đà Nẵng)/ 2021, Số 2, Tr.43-45

1. Quản lý nhà nước đối với dịch vụ công trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa/ Tạ Quang Ngọc

Tóm tắt: Việc hiểu đúng về dịch vụ công và vị trí, vai trò của các chủ thể cung cấp dịch vụ công có ý nghĩa rất quan trọng trong việc bảo đảm phục vụ, cung cấp dịch vụ công trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, vai trò quản lý nhà nước đối với dịch vụ công cũng ngày càng được thể hiện rõ trong việc bảo đảm và nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Nguồn trích: Tạp chí Tổ chức Nhà nước/ 2021, Số 6, Tr.56-60

1. Nâng cao trách nhiệm cung cấp thông tin phục vụ tuyên truyền miệng/ Phan Xuân Thủy

Tóm tắt: Thực hiện Quyết định số 340-QĐ/TW của Ban Bí thư ban hành “Quy chế cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng của Đảng" (Quy chế 340), hon 10 năm qua, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã chỉ đạo, quán triệt và xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn về việc cung cấp thông tin thực hiện nhiệm vụ này một cách nhanh chóng, tích cực, hiệu quả. Nhiều cơ quan, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương đã quan tâm cung cấp thông tin về vấn đề xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kết quả thực hiện nhiệm vụ chinh trị của ban, bộ, ngành thuộc phạm vi lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý trực tiếp... cho Ban Tuyên giáo Trung ương để phục vụ tuyên truyền miệng của Đảng.

Nguồn trích: Tạp chí Tuyên giáo/ 2021, Số 7, Tr.11-15

1. Du lịch ẩm thực - Hướng đi mới trong phát triển du lịch tỉnh An Giang/ Nguyễn Vũ Thùy Chi

Tóm tắt: Sở hữu một nền ẩm thực sông nước Tây Nam Bộ phong phú nhưng vẫn có nét đặc sắc riêng có, An Giang có tiềm năng khai thác và phát triển ẩm thực lên thành du lịch ẩm thực, nhằm góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Bài viết mô tả tiềm năng phát triển du lịch ẩm thực của tỉnh An Giang, từ đó đề xuất một số giải pháp để từng bước hình thành và phát triển loại hình du lịch ẩm thực góp phần phát triển du lịch tỉnh An Giang trong thời gian tới.

Nguồn trích: Tạp chí Công thương/ 2021, Số 8, Tr.303-3081. Đánh giá quy định về tiền lương của lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam = Discussing vietnam’s regulations on wages of female workers/ Lại Thị Tố Quyên

Tóm tắt: Thu nhập chính là động lực của người lao động, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế. Đảm bảo được bình đẳng giới thu nhập không những giải phóng sức lao động, tận dụng nguồn lực, làm lành mạnh thị trường lao động góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Bất bình đẳng trong thu nhập giữa hai giới ngăn cản sự phát triển bình đẳng, từ đó gây ra sự không hiệu quả trong việc sử dụng các nguồn lực trong xã hội. Bài viết bàn về thực trạng quy định riêng của pháp luật lao động về tiền lương của lao động nữ ở Việt Nam và đánh giá thực trạng đó.

Nguồn trích: Tạp chí Công thương/ 2019, Số 14, Tr.14-20