I. Proquest

1. Academy of Accounting and Financial Studies Journal
2. Accounting Horizons
3. Accounting and Business Research
4. Accounting and Management Information Systems
5. Accounting Enquiries
6. Accounting History

TT Online_ISBN Tiêu đề Tác giả Chủ đề Năm XB 1 9780191835131 Institutional Investors in Global Markets G. Clark et al Business and Management | Finance, Accounting, and Banking...

1.Một số nhân tố thúc đẩy tương tác với quảng cáo từ đó hình thành ý định mua hàng của người sử dụng mạng xã hội/ Đoàn Kim Thêu

Tóm tắt: Mạng xã hội đóng vai trò là nền tảng cho phép phát triển mối quan hệ tin cậy giữa doanh nghiệp và khách hàng, thu hút đa dạng người dùng đến từ những quốc gia khác nhau, MXH có rất nhiều tiềm năng cho các hoạt động quảng cáo và cần được khai thác hiệu quả.

Nguồn trích: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương/ 2020, Số 564, Tr.66-68

Proquest:

1. Advances in High Energy Physics
2. American Journal of Physics
3. Analysis and Mathematical Physics
4. Astronomical Review
5. Astronomische Nachrichten
6. Astronomy Letters
7. Astronomy Reports
8. Astrophysics and Space Science
9. Australasian Physical & Engineering Sciences in Medicine
10. Beilstein Journal of Nanotechnology
11. Brazilian Journal of Physics

1. Những định hướng về công tác đoàn thể trong giai đoạn 2016 – 2020/ Đại tá, TS. Trần Đăng Kế

Tóm tắt: Trường Đại học Cảnh sát nhân dân qua 40 năm xây dựng, trưởng thành có sự đóng góp không nhỏ của các tổ chức đoàn thể Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Công đoàn và đã đạt được những thành tựu nổi bật mà các tổ chức đoàn thể đã làm được trong thời gian qua. Bên cạnh những ưu điểm trong công tác đoàn thể còn có những khiếm khuyết cần đánh giá đúng để phấn đấu vươn lên và khắc phục những hạn chế còn tồn tại.

1.Một số phong tục, tập quán chăm sóc sức khỏe của dân tộc Lào tại tỉnh Điện Biên/ Đào Quang Vinh, Đào Quang Duy

Tóm tắt: Người Lào cũng như các dân tộc thiểu số khác được hưởng lợi từ chính sách y tế cũng như mạng lưới hệ thống y tế của Việt Nam xuống tới tận thôn bản. Ngoài ra, ngành Y tế cũng đào tạo những bà đỡ thôn/bản (mụ vườn) để phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ ngay tại đó. Nhờ những chính sách ưu việt đó mà sức khỏe của người Lào được cải thiện rõ rệt so với trước. Bài biết giới thiệu về một số phong tục, tập quán chăm sóc sức khỏe của dân tộc Lào như: sử dụng thuốc Nam chữa bệnh, chăm sóc sinh nở và nuôi con.

Nguồn trích: Tạp chí Y học Cộng đồng/ 2015, Số 20, Tr.43-48

1.Ứng dụng mô hình mạng trí tuệ nhân tạo (Artificial neural networks) dự báo mực nước phục vụ dự báo ngập tại thành phố Cần Thơ/ Nguyễn Phú Cường, Trần Văn Tý, Trần Vũ Anh, Huỳnh Vương Thu Minh

Tóm tắt: Sử dụng mô hình ANN để dự báo cao trình mực nước tại thành phố Cần Thơ. Để đạt được mục tiêu trên, (1) trước tiên mối tương quan giữa các trạm đo mực nước và/với cường độ mưa được phân tích để chọn số liệu đầu vào ANN; (2) ANN được thiết lập, cấu trúc được lựa chọn và mô hình được hiệu chỉnh (2009-2015), kiểm định (2016-2019) cho số liệu ngày và hiệu chỉnh (2009-2012), kiểm định (2013-2014) cho số liệu giờ, (3) dự báo mực nước sử dụng các thông số trên theo thời gian t+1, t+2, và t+3. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tương quan mực nước tại trạm Cần Thơ với các trạm khác rất tốt, tuy nhiên tương quan lượng mưa tại trạm Cần Thơ với mực nước các trạm kém có thể do phạm vi nghiên cứu rộng nên ảnh hưởng của lượng mưa đến mực nước rất nhỏ. Kết quả mô phỏng cho thấy mực nước thực đo và mô phỏng là tương đối phù hợp và càng tốt nếu dự báo với bước thời gian ngắn. Điều này cho thấy khả năng ứng dụng ANN trong dự báo mực nước tại các trạm thủy văn là tương đối chính xác. Kết quả nghiên cứu là cơ sở bước đầu trong nghiên cứu dự báo mực nước và ngập tại các thành phố.

Nguồn trích: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn/ 2020, Số 07, Tr.53 - 60

 1. Phát huy vai trò của hội phụ nữ Đắk Lắk trong thực hiện công tác bình đẳng giới/ Ana Niê Kdăm

Tóm tắt: Bình đẳng giới là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó. Bình đẳng giới là bình đẳng về pháp luật, về cơ hội và các thành quả tạo ra, bao gồm bình đẳng trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến bản thân, gia đình và xã hội.

1. Đánh giá phương pháp inclinometer trong quan trắc tường vây tầng hầm ở Việt Nam = Assesement of mornitoring work of diaphgram wall by inclinometer in vietnam/ Lương Ngọc Dũng, Bùi Duy Quỳnh, Nguyễn Đức Nghiêm

Tóm tắt: Quá trình thi công móng và tầng hầm các công trình nhà cao tầng, tường vây tầng hầm (tường bê tông) là đối tượng chịu rất nhiều các áp lực ngang. Công tác quan trắc dịch chuyển ngang tường vây bằng phương pháp truyền thống luôn gặp khó khăn bởi đặc thù không gian công trường chật hẹp, hạn chế tầm ngắm và yêu cầu bố trí hệ thống mốc cơ sở ở những vị trí ổn định lâu dài. Công nghệ quan trắc chuyển dịch ngang Inclinometer xuất hiện ở Việt Nam trong giai đoạn gần 10 năm nay đã mang đến phương án quan trắc chuyển dịch ngang phù hợp điều kiện công trường chật hẹp trong đô thị. Tuy nhiên phương pháp này đang được ứng dụng theo kinh nghiệm trong sản xuất và chưa có các quy định đầy đủ về quy trình quan trắc trong tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam. Trong bài báo này, tác giả muốn giới thiệu tổng quát về một quy trình quan trắc chuyển dịch ngang Inclinometer được áp dụng trong quan trắc tường vây tầng hầm và có những đánh giá, trao đổi đối với công nghệ này.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng/ 2020, Số 2, Tr.152-161

1. Mức độ hài lòng của khách du lịch quốc tế đến tham quan tại làng Chăm Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang/ Lê Thị Tố Quyên, Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Trịnh Xuân Giang

Tóm tắt: Nghiên cứu sử dụng mô hình SERVPERF với 5 tiêu chí đánh giá: Môi trường và tài nguyên du lịch; Cơ sở vật chất - kỹ thuật và cơ sở hạ tầng; Giá cả dịch vụ; Sản phẩm du lịch; Nhân viên phục vụ để đánh giá mức độ hài lòng của khách du lịch quốc tế đến tham quan tại làng Chăm Đa Phước dựa theo thang đo Likert 5. Kết quả phân tích cho thấy có 2 nhóm tiêu chí chỉ được đánh giá ở mức độ trung lập bao gồm: Cơ sở vật chất và kĩ thuật; Sản phẩm du lịch, có 3 nhóm tiêu chí được đánh giá ở mức độ hài lòng là: Môi trường và tài nguyên du lịch; Giá cả dịch vụ; Nhân viên phục vụ. Ngoài ra, thông qua khảo sát thực tế tác giả phân tích những khó khăn trong việc phát triển du lịch và những nguyên nhân dẫn đến khách không hài lòng, từ đó đề xuất những giải pháp để nâng cao sự hài lòng khách du lịch và phát triển du lịch tại làng Chăm Đa Phước một cách bền vững trong tương lai.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học (Đại học Đồng Tháp)/ 2020, Số 6, Tr.32-45