1. Giáo dục giá trị văn hóa quân sự cho học viên ở các trường sĩ quan quân đội trong bối cảnh hiện nay = The education of military cultural values for students at military officer schools in the current context/ Nguyễn Viết Tiến

Tóm tắt: Giáo dục giá trị văn hóa quân sự có vai trò rất quan trọng trong xây dựng phẩm chất nhân cách người sĩ quan quân đội. Trong thời gian vừa qua, việc giáo dục giá trị văn hóa quân sự cho học viên ở các trường sĩ quan quân đội đã được quan tâm và đạt được những kết quả rất tốt đẹp; đội ngũ học viên khi tốt nghiệp ra trường trở thành những cán bộ quân đội có phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực tốt, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tuy nhiên, công tác giáo dục giá trị văn hóa quân sự cho học viên của các trường sĩ quan quân đội vẫn còn một số hạn chế. Vì vậy, những nhà quản lí giáo dục và đội ngũ nhà giáo cần phải đánh giá đúng thực trạng, xác định rõ nguyên nhân, từ đó đề ra những giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục giá trị văn hóa quân sự cho học viên, góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy tinh nhuệ, từng bước hiện đại; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam/ 2021, Số 37, Tr.54-59

1. Vai trò của giáo dục gia đình và những vấn đề đặt ra hiện nay/Nguyễn Thị Mai Hoa

Tóm tắt: Gia đình là một thiết chế xã hội đặc thù, vừa chịu sự tác động mạnh mẽ, liên tục của các chuyển biến xã hội, vừa là động lực thúc đẩy xã hội phát triển. Bài viết tập trung nhân diện những vấn đề đang đặt ra đối với gia đình và giáo dục gia đình hiện nay, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp để góp phần thực hiện mục tiêu vun đắp giá trị gia đình Việt Nam trong hiện tại và tương lai.

Nguồn trích: Nghiên cứu Gia đình & Giới/ 2021, Số 03, Tr.45 - 55 

1.Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về nhà nước và sự vận dụng ở Việt Nam = Marxist-Leninist view of the state and its application in Vietnam/ Trần Thị Bích Huệ

Tóm tắt: Bài viết phân tích quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về chức năng giai cấp và chức năng xã hội của nhà nước, mối quan hệ giữa hai chức năng này. Tác giả bài viết cho rằng khi vận dụng quan điểm đó, Đảng Cộng sản Việt Nam có sự phát triển sáng tạo cho phù hợp với điều kiện Việt Nam hiện nay. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam cho rằng, Nhà nước Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, của dân, do dân, vì dân là sự vận dụng sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về chức năng của nhà nước, đặc biệt về chức năng xã hội của nhà nước.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam/ 2020, Số 8, Tr.34-39

1.Thực tiễn thực hiện pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền công, tiền lương và một số giải pháp hoàn thiện/ Lê Huỳnh Phương Chinh

Tóm tắt: Trong bài viết này, người viết đã thể hiện một cách khái quát nhất về những kết quả đã đạt được khi áp dụng thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân về tiền công, tiền lương trong những năm qua. Người viết nêu những tồn tại bất cập cũng như những nguyên nhân dẫn đến những tồn tại đó. Bên cạnh đó, người viết cũng đề xuất một số giải pháp theo quan điểm cá nhân với mong muốn hoàn thiện hơn nữa hệ thống pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

Nguồn trích: Tạp chí Công thương/ 2018, Số 5+6, Tr.11-16

VietGAP (Vietnamese Good Agricultural Practices) gồm tiêu chuẩn/quy phạm quy định về thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho các sản phẩm nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản) ở Việt Nam; bao gồm những nguyên tắc, trình tự, thủ tục hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, thu hoạch, sơ chế đảm bảo sản phẩm an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo phúc lợi xã hội, sức khoẻ người sản xuất và người tiêu dùng, bảo vệ môi trường và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. 

1.Xây dựng Đảng bộ các trường sĩ quan quân đội theo tư tưởng Hồ Chí Minh/ Nguyễn Đức Nhuận

Tóm tắt: Đảng bộ các trường sĩ quan Quân đội có nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động mà trọng tâm là xây dựng trường sĩ quan vững mạnh toàn diện. Để đáp ứng nhiệm vụ trên, bài viết nêu một số giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ các trường sĩ quan Quân đội theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Nguồn trích: Tạp chí Lý luận Chính trị/ 2021, Số CD03, Tr.20 - 26

Hiện nay, công nghệ sinh học đang được ứng dụng ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong đó, việc xử lý chất thải bằng công nghệ sinh học đang là giải pháp hữu hiệu được sử dụng rộng rãi vì tính an toàn và thân thiện với môi trường.

Để hiểu rõ hơn vấn đề này, mời các bạn tham khảo các nghiên cứu được tổng hợp trên các tạp chí và kỷ yếu sau đây.

1.Giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và nhà nước theo các hiệp định đầu tư quốc tế mà Việt Nam là thành viên = Settling disputes between investors and states under international investment treaties Vietnam has joined/ Đặng Phượng Lệ

Tóm tắt: Phù hợp với xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng rộng mở, Việt Nam đang nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh để thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó, với tư cách là nước tiếp nhận đầu tư, Việt Nam cũng đang phải đối mặt những tranh chấp phát sinh từ phía nhà đầu tư trên cơ sở các hiệp định đầu tư quốc tế (IlAs)1 2. Theo pháp luật và tập quản đầu tư quốc tế, các cơ chế giải quyêt tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước (ISDS) cho phép các bên áp dụng linh hoạt những quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục khác nhau để giải quyết tranh chấp theo các IIAs. Các hiệp định thương mại tự do (FTA) 'thế hệ mới đang dần hoàn thiện hơn các cơ chế này.

Nguồn trích: Tạp chí Nghề luật/ 2021, Số 3, Tr.87-90

Bảo quản thực phẩm là phương pháp nhằm kéo dài thời gian sử dụng và ngăn ngừa thực phẩm hư hỏng để chúng ta sử dụng khi cần. Với nhiều doanh nghiệp sản xuất, chế biến, bán lẻ hiện nay, bảo quản thực phẩm là phương pháp tạo ra lợi nhuận và tiết kiệm chi phí lâu dài nhất. Họ tận dụng phương pháp bảo quản để biến những sản phẩm vốn dễ bị hư hỏng trở thành những món hàng có giá trị cao hơn được bày bán rồi thu về lợi nhuận. Hoặc những doanh nghiệp sản xuất/nuôi trồng cũng vậy, sẽ có một thời điểm trong năm mà họ đạt được sản lượng nông/hải sản/thịt nhiều hơn bình thường.

Mời bạn đọc tham khảo các nghiên cứu được tổng hợp trên các tạp chí và kỷ yếu sau đây, để hiểu rõ hơn về các phương pháp bảo quản thực phẩm.

1.Thực trạng và giải pháp vận dụng hiệu quả kế toán quản trị tại các doanh nghiệp sản xuất/ Phạm Huy Hùng

Tóm tắt: Kế toán quản trị có vai trò chủ đạo và chi phối toàn bộ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Dựa trên các thông tin mà kế toán quản trị cung cấp, các nhà quản trị đưa ra quyết định kinh doanh phù hợp trong ngắn hạn và dài hạn nhằm đảm bảo sự tồn tại và phát triển bền vững của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Với tầm quan trọng của kế toán quản trị, bài viết sẽ đi sâu phân tích về thực trạng và đề xuất những giải pháp để vận dụng kế toán quản trị hiệu quả, mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam hiện nay.

Nguồn trích: Tạp chí Công thương/ 2020, Số 26, Tr.338-342