1. ScienceDirect

1. Handbook of Law and Economics
2. International Journal of Law and Psychiatry
3. International Journal of Law, Crime and Justice
4. Computer Law & Security Review
5. Environmental Policy and Law
6. Forensic Science International: Mind and Law

Việt Nam là một nước nông nghiệp và sự phát triển của nền nông nghiệp đang đi vào mức độ thâm canh cao. Thực trạng đáng báo động đang diễn ra, đó là việc lạm dụng quá nhiều thuốc hoá học vào nông nghiệp, hậu quả mà nó để lại cho môi trường đất nói riêng và môi trường nói chung là không nhỏ. Trong tình hình ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng hiện nay thì việc hạn chế các tác nhân gây ô nhiễm môi trường là vấn đề hết sức cần thiết. Vì vậy mà việc sử dụng một liệu pháp khác đem lại hiệu quả tương tự như liệu pháp hoá học nhưng lại không gây hại đến môi trường đang được nghiên cứu rất nhiều. Và trong đó, vi sinh vật được xem là ứng cử viên sáng giá nhất để đáp ứng nhu cầu này. 

Vậy vi sinh vật là gì? Nó có đặc điểm gì? Tại sao phải ứng dụng vi sinh vật vào nông nghiệp? Vi sinh vật nào được ứng dụng trong nông nghiệp? Và vi sinh vật được ứng dụng trong nông nghiệp như thế nào? Chúng ta sẽ cũng tìm câu trả lời cho những vấn đề này ngay trong các nghiên cứu sau đây.

1. Proquest

1. Acta Geographica Universitatis Comenianae
2. Atmosphere
3. Atmospheric Measurement Techniques
4. Air, Soil and Water Research
5. Applied and Environmental Soil Science
6. Bulletin of Geography. Socio-economic Series
7. Canadian Geographer

1.Proquest:

1. Acta Scientiarum. Biological Sciences
2. Applied Biochemistry and Biotechnology
3. Applied Microbiology and Biotechnology
4. Behavior Genetics
5. Biology & Philosophy
6. Biological Evidence
7. Biological Invasions

1.Proquest:

1. Colloid & Polymer Science
2. Analytical and Bioanalytical Chemistry
3. Annals of West University of Timisoara. Series of Chemistry
4. Antiviral Chemistry & Chemotherapy
5. Atmospheric Chemistry and Physics
6. Beilstein Journal of Organic Chemistry
7. Biochemistry

I. Proquest

1. Academy of Accounting and Financial Studies Journal
2. Accounting Horizons
3. Accounting and Business Research
4. Accounting and Management Information Systems
5. Accounting Enquiries
6. Accounting History

TT Online_ISBN Tiêu đề Tác giả Chủ đề Năm XB 1 9780191835131 Institutional Investors in Global Markets G. Clark et al Business and Management | Finance, Accounting, and Banking...

1.Một số nhân tố thúc đẩy tương tác với quảng cáo từ đó hình thành ý định mua hàng của người sử dụng mạng xã hội/ Đoàn Kim Thêu

Tóm tắt: Mạng xã hội đóng vai trò là nền tảng cho phép phát triển mối quan hệ tin cậy giữa doanh nghiệp và khách hàng, thu hút đa dạng người dùng đến từ những quốc gia khác nhau, MXH có rất nhiều tiềm năng cho các hoạt động quảng cáo và cần được khai thác hiệu quả.

Nguồn trích: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương/ 2020, Số 564, Tr.66-68

Proquest:

1. Advances in High Energy Physics
2. American Journal of Physics
3. Analysis and Mathematical Physics
4. Astronomical Review
5. Astronomische Nachrichten
6. Astronomy Letters
7. Astronomy Reports
8. Astrophysics and Space Science
9. Australasian Physical & Engineering Sciences in Medicine
10. Beilstein Journal of Nanotechnology
11. Brazilian Journal of Physics

1. Những định hướng về công tác đoàn thể trong giai đoạn 2016 – 2020/ Đại tá, TS. Trần Đăng Kế

Tóm tắt: Trường Đại học Cảnh sát nhân dân qua 40 năm xây dựng, trưởng thành có sự đóng góp không nhỏ của các tổ chức đoàn thể Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Công đoàn và đã đạt được những thành tựu nổi bật mà các tổ chức đoàn thể đã làm được trong thời gian qua. Bên cạnh những ưu điểm trong công tác đoàn thể còn có những khiếm khuyết cần đánh giá đúng để phấn đấu vươn lên và khắc phục những hạn chế còn tồn tại.