1. Một số yếu tố ngữ âm trong việc xây dựng tín hiệu thẩm mỹ của ngôn ngữ thơ ca = Phonetic factors in the construction of aesthetic signals of poetic language

Tóm tắt: Các yếu tố ngữ âm trong ngôn ngữ văn học nói chung và ngôn ngữ thơ ca nói riêng có vai trò quan trọng trong việc biểu đạt nội dung biểu trưng hay biểu cảm của tín hiệu ngôn ngữ. Sự biểu đạt này không được thể hiện một cách trực tiếp, rành mạch mà chỉ được gợi ra, được cảm nhận khi yếu tố ngữ âm hành chức trong ngôn từ cụ thể. Bài viết tập trung trình bày một số yếu tố ngữ âm trong việc xây dựng tín hiệu thẩm mĩ của ngôn ngữ trong các văn bản thơ ca trữ tình trong SGK THPT hiện hành. Đó là những yếu tố nằm trong cơ cấu của một âm tiết: âm đầu, vần và thanh điệu. Những yếu tố này có vai trò điển hình trong việc góp phần biểu đạt giá trị nội dung của tín hiệu ngôn ngữ, từ đó khẳng định ưu thế của hệ thống ngữ âm trong ngôn ngữ thơ ca như một chỉ dẫn để thực hiện chức năng thơ ca.

 1.Nâng cao hoạt động quản trị nhân sự trong thời kỳ công nghiệp 4.0 = Improving personnel management activities in the industrial period 4.0/ Tăng Mỹ Hà

Tóm tắt: Nguồn nhân lực là một trong những nguồn lực quan trọng trong việc giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu chiến lược. Quản trị nhân lực trong thời kỳ công nghiệp 4.0 càng gặp nhiều khó khăn, thách thức hơn vì sự phát triển công nghệ thay đổi khá nhiều, đặc biệt là việc thu hút và sử dụng nhân tài. Doanh nghiệp đứng trước bài toán làm sao để thu hút và giữ chân được nhân sự giỏi. Bài viết được thực hiện nhằm nhận diện thách thức đối với việc quản lý nhân sự của doanh nghiệp trong công nghiệp 4.0 và đề ra gợi ý một số giải pháp để nâng cao hoạt động quản trị nhân lực cho các doanh nghiệp.

Nguồn trích: Tạp chí Công thương/ 2019, Số 3, Tr.123-128

 1. Thực trạng và giải pháp hoàn thiện kiểm toán nội bộ tại Tổng công ty Sông Đà/ Đỗ Quốc Việt

Tóm tắt: Việt Nam đang trên con đường đổi mới và phát triển, nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật của nền kinh tế là rất lớn. Tổng công ty Sông Đà là một trong những đơn vị đầu tiên được thành lập để thực hiện một trong những nhiệm vụ đó. Với đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh là sử dụng vốn đầu tư lớn, chủ yếu thi công các công trình trọng điểm quốc gia. Trong những năm qua, một số đơn vị thuộc Tổng công ty Sông Đà đã thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ (KTNB) tuy nhiên xét trên toàn Tổng công ty thì hoạt động kiểm toán nội bộ vẫn còn nhiều hạn chế. Bài viết sẽ làm rõ hơn về vấn đề này.

Nguồn trích: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán/ 2017, Số 6, Tr.36-38,60

1.Yếu tố phê bình trong nghiên cứu mỹ thuật của Thái Bá Vân/ Trần Thị Biển

Tóm tắt: Thái Bá Vân là một cây bút phê bình tinh tế. Ông là người có cái nhìn giàu tinh thần mỹ cảm về nghệ thuật. Những bài viết phê bình của ông được ghi nhận có dấu ấn riêng, bộc lộ rõ sự sâu sắc và độc đáo. Với ông, các nhà phê bình nghệ thuật thì thời nào và ở đâu cũng nhiều. Nhưng một nền phê bình nghệ thuật thì thời nào và ở đâu cũng hiếm.

Nguồn trích: Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật/ 2016, Số 390, Tr.78-80

Nông nghiệp công nghệ cao là một nền nông nghiệp được ứng dụng kết hợp những công nghệ mới, tiên tiến để sản xuất, còn gọi là công nghệ cao nhằm nâng cao hiệu quả, tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng nông sản, thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của xã hội và đảm bảo sự phát triển nông nghiệp bền vững.

Nghiệp công nghệ cao đang phát triển mạnh mẽ trên toàn thế giới, vậy tại Việt Nam Nông nghiệp công nghệ cao đang phát triển như thế nào, mời các bạn tham khảo các bài nghiên cứu được tổng hợp từ các tạp chí, kỷ yếu hội thảo sau để hiểu rõ hơn về vấn đề.

Nhân Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương và Tạp chí Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật được lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương tin tưởng giao nhiệm vụ biên soạn và xuất bản số chuyên san Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1.8.1930 – 1.8.2020). Đây là ấn phẩm đặc biệt, trong đó có một số bài phát biểu của các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Lãnh đạo Hội đồng qua các nhiệm kỳ và một số bài viết của các chuyên gia hàng đầu trên lĩnh vực nghiên cứu lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật phát biểu tại các diễn đàn, các hội nghị, hội thảo khoa học do Hội đồng tổ chức. Ấn phẩm này không chỉ cho thấy sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước tới lĩnh vực văn học, nghệ thuật; tới định hướng tư tưởng và hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật, mà còn cho thấy một phương diện, một đối tượng, một lĩnh vực khá mới mẽ của công tác tuyên giáo trong tình hình hiện nay. Đồng thời, qua đây cũng cho thấy phần nào nỗ lực đóng góp của Hội đồng vào việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ chung của ngành Tuyên giáo. Ấn phẩm được trưng bày tại Kho báo tạp chí –Tầng 4 Thư viện Trường Đại học An Giang. Kính mời quý bạn đọc đến xem và tham khảo ấn phẩm này !

 1.Tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình thực hiện cải cách hành chính ở nước ta/ Nguyễn Trọng Thừa

Tóm tắt: Trong thời gian qua, quyền làm chủ của nhân dân ở nước ta đã được phát huy tốt hơn, thể hiện qua việc tham gia của người dân vào hoạt động quản lý nhà nước được đảm bảo trên thực tế, đem lại hiệu quả trong quản lý nhà nước. Bài viết nêu lên những kết quả đạt được trong việc tăng cường sự tham gia của người dân; kinh nghiệm của một số nước trong khu vực và những giải pháp tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình thực hiện cải cách hành chính để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính nhà nước.

Nguồn trích: Tạp chí Tổ chức nhà nước/ 2020, Số 1, Tr.20-25

Thư viện Trường Đại học An Giang giới thiệu đến bạn đọc thông tin chuyên đề từ các bài báo, tạp chí đề cập đến các giá trị và bản sắc văn hóa địa phương của An Giang đóng một vai trò rất quan trọng trong việc đẩy mạnh du lịch tỉnh nhà không ngừng phát triển, qua đó góp phần nâng cao nhận thức và việc quảng bá du lịch tỉnh nhà đến với du khách khắp mọi nơi.

1. Vai trò của tư duy phản biện đối với việc phát triển trí tuệ của sinh viên/ Bùi Ngọc Quân

Tóm tắt: Từ thực tiễn nâng cao chất lượng giáo dục đại học đang đặt ra yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học, nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo của sinh viên. Vai trò của tư duy phản biện đối với việc phát triển năng lực, trí tuệ của sinh viên, và qua đó đề xuất một số phương pháp cơ bản nhằm bồi dưỡng năng lực cho sinh viên thông qua hoạt động dạy và học để góp phần thực hiện mục tiêu, yêu cầu đào tạo ở các trường đại học hiện nay.

Nguồn trích: Tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội/ 2014, Số 5, Tr.20-25

Mô hình sản xuất lúa - tôm đang phát triển tại các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt phát triển mạnh tại tỉnh Cà Mau. Mô hình này vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao vừa phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn ngày càng nghiêm trọng.

Để hiểu rõ hơn về mô hình này, Thư viện mời bạn đọc tham khảo các nghiên cứu được tổng hợp từ các tạp chí, kỷ yếu sau.