Liên kết bốn nhà trong nông nghiệp là sự liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp và nhà khoa học dưới sự hỗ trợ của nhà nước nhằm gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, bền vững; tiến tới sản xuất hàng hóa quy mô lớn, hiện đại.

Để hiểu rõ hơn về mô hình liên kết này, mời các bạn tham khảo một số nghiên cứu được tổng hợp từ báo, tạp chí, kỷ yếu sau.

Mời các bạn cùng tham khảo!

1. Quy hoạch và quản lý quy hoạch đô thị Cần Thơ sau 15 năm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương/ Trần Quốc Trung

Tóm tắt: Sau 15 năm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, diện mạo thành phố Cần Thơ đã có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng vươn lên thành một đô thị sinh thái đặc trưng cùng sông nước, văn minh, hiện đại, giữ vai trò là đô thị trung tâm - động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Để đảm bảo cho đô thị Cần Thơ phát triển hài hòa, bền vững, một trong những nhiệm vụ mà thành phố luôn chú trọng là thưc hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch đô thị.

Nguồn trích: Tạp chí Cộng sản/ 2018, Số 912, Tr.85-89

An Giang - Điểm đến an toàn, thân thiện đối với du khách - đó là thông điệp mà UBND tỉnh An Giang truyền đi trong chương trình kích cầu du lịch nội địa năm 2020. Chương trình kích cầu du lịch nội địa sẽ cung cấp cho du khách các gói sản phẩm, dịch vụ du lịch đảm bảo chất lượng và an toàn, hấp dẫn của các đơn vị dịch vụ du lịch như: dịch vụ lưu trú, mua sắm, ăn uống, khu du lịch, điểm du lịch...

Thư viện Trường Đại học An Giang giới thiệu đến bạn đọc thông tin chuyên đề từ các bài báo, tạp chí đề cập đến các loại hình du lịch (du lịch văn hóa, du lịch tâm linh, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái), các sản phẩm du lịch đặc thù (du lịch di sản văn hóa, du lịch làng nghề truyền thống…) và hoạt động du lịch tận dụng các nguồn tài nguyên sẵn có của An Giang, qua đó góp phần nâng cao nhận thức và quảng bá du lịch tỉnh nhà.

1. Những vấn đề đặt ra với thông tin báo chí trong tham gia xây dựng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước/ Lưu Văn An

Tóm tắt: Trong xã hội bùng nổ thông tin hiện nay, thông tin báo chí là kênh quan trọng góp phần tuyên truyền, phổ biến quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thông tin báo chí ở nước ta thời gian qua vẫn còn không ít hạn chế, đặt ra nhiều vấn đề cấp bách cần giải quyết.

Nguồn trích: Tạp chí Cộng sản/ 2018, Số 138, Tr.45-51

1. Vai trò của các tổ chức phi chính phủ ở Campuchia từ năm 1991 đến nay/ Cao Thị Mai Hoa

Tóm tắt: Đóng góp quan trọng của các tổ chức phi chính phủ (NGO) trong nỗ lực phục hồi, tái thiết và phát triển của Campuchia gần ba thập qua được chính phủ Hoàng gia Campuchia và Cơ quan tài trợ quốc tế công nhận. NGO đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản, quan trọng hơn, NGO đưa các mô hình thay thể và phương pháp tiếp cận để phát triển, nhấn mạnh sự công bằng về giới và phát triển bền vững môi trường.

Nguồn trích: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á/ 2018, Số 9, Tr.57-62    

Con người sống trong môi trường tự nhiên, mọi sự xáo trộn, biến đổi của môi trường tự nhiên cũng sẽ tác động trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của con người. Chính vì vậy, để tồn tại và phát triển con người phải có ý thức bảo vệ môi trường.

Nhân ngày môi trường thế giới, Thư viện giới thiệu cùng bạn đọc các nghiên cứu về hoạt động bảo vệ môi trường được tổng hợp từ các tạp chí, kỷ yếu.

Mời các bạn tham khảo!

1. Ứng dụng marketing truyền thông xã hội trong cơ quan Thông tin-thư viện/ TS. Ngô Thanh Thảo

Tóm tắt: Marketing truyền thông xã hội là hình thức marketing dựa trên các phương tiện truyền thông xã hội. Hiện nay marketing truyền thông xã hội được ứng dụng phổ biến trong hoạt động của các cơ quan thông tin-thư viện trên thế giới. Bài viết giới thiệu tổng quát về marketing truyền thông xã hội và ứng dụng marketing truyền thông xã hội trong các cơ quan thông tin-thư viện nhằm thu hút người dùng tin sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin-thư viện.

Nguồn trích: Tạp chí Thông tin và tư liệu/ 2016, Số 5,Tr.13 - 19

1. Định hình sự phát triển đào tạo đại học Việt Nam thời cách mạng công nghiệp 4.0/ Mang Tấn Hải

Tóm tắt: Khái quát hóa sự phát triển của tư duy con người nói chung và sự phát triển tư duy quản trị nói riêng, cùng với sự phát triển của đại học thế giới và Việt Nam để nhận định những yêu cầu của nền kinh tế xã hội đặt ra cho các trường đại học trong thời đại của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Bài viết tập trung xây dựng một khái niệm mới: trường đại học đạt chất lượng vi mô, trường đại học đạt chất lượng vĩ mô và xây dựng định nghĩa trường đại học đạt chất lượng và trường đại học thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 làm nền tảng định hình sự phát cho đào tạo đại học Việt Nam trong thời đại của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đáp ứng các yêu cầu đặt ra.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học (Đại học Văn Lang)/ 2018, Số 11, Tr.72-81

1. Quản lý và bảo mật thông tin điện tử khoa học và nghiệp vụ/ Nguyễn Đăng Đào, Trần Quang Kỳ

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về quản lý và bảo mật thông tin điện tử trong xã hội hiện đại.
Nguồn trích: Tạp chí Văn thư lưu trữ/ 2014, Số. 8, Tr.27-33

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là những phẩm chất cơ bản trong hệ thống quan điểm đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh hiện nay, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đang trở thành một trong những yêu cầu bức thiết, nhiệm vụ quan trọng, tiêu chuẩn không thể thiếu mà mỗi cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân phải rèn luyện, thực hiện trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày.