1. Vai trò của đào tạo trực tuyến trong giáo dục thường xuyên nhằm xây dựng xã hội học tậpTrần Thị Lan Thu

Nhân Kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020), Thư viện Trường Đại học An Giang giới thiệu đến bạn đọc thông tin chuyên đề từ các bài báo, tạp chí đề cập đến nội dung, ý nghĩa lịch sử trọng đại, nguyên nhân thắng lợi cùng với những bài học kinh nghiệm quí báu của quân và dân ta; cũng như biết được sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Qua đó, bạn đọc có thể hiểu rõ hơn về giá trị lịch sử, thực tiễn sâu sắc mà cách mạng Tháng Tám đã mang lại; đề cao lòng tự hào dân tộc, nhận thức đầy đủ trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc vận dụng và phát triển những bài học kinh nghiệm quý giá, nhưng tư tưởng mang tầm thời đại của Cách mạng Tháng Tám vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong giai đoạn đổi mới và hội nhập quốc tế.

Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 30/3/1980) tại Cù lao Ông Hổ, làng Mỹ Hoà Hưng, Tổng Định Thành, tỉnh Long Xuyên (nay là xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang). Ông là một trong những lãnh tụ đầu tiên của phong trào công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam; là biểu tượng sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; là một tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng; là người cộng sản mẫu mực, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân. Trong cuộc đời mình, dù ở bất kỳ cương vị nào, là người công nhân hay là Chủ tịch nước, Bác Tôn vẫn luôn xem mình là người phục vụ của nhân dân, phục vụ đất nước.

1.Ứng dụng viễn thám và GIS xây dựng cơ sở dữ liệu đất lúa phục vụ bảo vệ vùng di sản Quốc gia ruộng bậc thang huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang/ Trần Quốc Vinh, Chu Đại Việt, Phạm Quý Giang

Tóm tắt: Nghiên cứu đã ứng dụng công nghệ viễn thám và sử dụng ảnh SPOT5 độ phân dải 2,5m, với phương pháp giải đoán ảnh bằng mắt thường, đã xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất lúa huyện Hoàng Su Phì tỷ lệ 1/10.000, kết hợp với hệ thống thông tin địa lý (GIS) xây dựng cơ sở dữ liệu cho 764,8 ha đất lúa vùng di sản Quốc gia ở 6 xã; Bản Luốc, Sán Sả Hồ, Thông Nguyên, Nậm Ty, Hồ Thầu và Bản Phùng. Cơ sở dữ liệu (CSDL) đất lúa bao gồm 3 nhóm với 13 lớp thông tin bản đồ: Hiện trạng (gồm 2 lớp thông tin), nền địa lý (gồm 9 lớp thông tin), quản lý đất trồng lúa (gồm 2 lớp thông tin) và các thông tin thuộc tính kèm theo. Cơ sở dữ liệu đất lúa có thể được lưu trữ, khai thác và cập nhật kịp thời nhanh chóng các thay đổi trong quá trình sử dụng, giúp cho các cấp chính quyền quản lý tốt diện tích đất trồng lúa, bảo tồn và khai thác tiềm năng thế mạnh của vùng di sản Quốc gia ruộng bậc thang.

Nguồn trích: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ 2019, Số 08, Tr.136-142

1. Làm giàu bản sắc văn hóa cho lễ hội ở Việt Nam = Enriching cultural identity for festivals in Vietnam/ Bùi Thị Minh Phương

Tóm tắt: Ở Việt Nam, trong 20 năm trở lại đây, các lễ hội đang phát triển mạnh mẽ và có đóng góp quan trọng trong đời sống tinh thần của xã hội, đáp ứng nhu cầu tâm linh của một bộ phận không nhỏ quần chúng nhân dân. Nhìn một cách tổng thể, để làm giàu bản sắc văn hóa nói chung và bản sắc văn hóa cho lễ hội nói riêng, cần phục dựng những yếu tố vốn đã mất đi trong lịch sử, sáng tạo ra những giá trị văn hóa mới, và học hỏi, tiếp thu những giá trị văn hóa từ bên ngoài. Bài viết phân tích ba cách thức theo đường hướng trên nhằm làm giàu bản sắc văn hóa cho lễ hội ở Việt Nam, để các lễ hội thực sự trở thành một nét văn hóa đặc sắc của người người Việt.

Nguồn trích: Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội/ 2017, Số 12, Tr.15-19

Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7 hàng năm là ngày lễ kỷ niệm quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đây là dịp toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kính cẩn tưởng nhớ, tri ân các bậc cách mạng tiền bối, anh hùng liệt sỹ, những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh; biết ơn các thương binh đã cống hiến một phần xương máu của mình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế, tô thắm những trang sử vẻ vang của dân tộc vì độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

1. Đặc điểm truyền thống của chính sách đối ngoại Việt Nam/ Nguyễn Thị Hinh

Tóm tắt: Chính sách đối ngoại Viêt Nam cũng luôn thể hiện quan điểm "dĩ bất biến, ứng vạn biến". Phương châm hành động của Đảng về đối ngoại trong thời kỳ đổi mới được thực hiện nhất quán, kiên định về chiến lược, cơ động linh hoạt về sắc lược. Trong thời kỳ đổi mới, nguyên tắc "bất biến" là lợi ích quốc gia, dân tộc với nội hàm độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, sức mạnh và vị thế đất nước; là mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Nguồn trích: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương/ 2020, Số 562, Tr.97-98

1. Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục hướng nghiệp/ Đặng Thị Phương Phi

Tóm tắt: Nghề nghiệp có tầm ảnh hưởng rất lớn trong cuộc sống của mọi người. Hiện nay với tốc độ phát triển vượt bậc, đất nước ta càng tiến bộ hơn, hiện đại hơn để đáp ứng nhu cầu cuộc sống của con người, xã hội cũng như để hòa nhập với xu thế của thời đại. Hiển nhiên, để đảm bảo cân bằng xã hội, nhu cầu càng cao thì yêu cầu xã hội càng cao đặc biệt là trong lĩnh vực nghề nghiệp. Chính vì vậy, hoạt động giáo dục hướng nghiệp có vai trò rất quan trọng đối với nhà trường. Song, việc nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động giáo dục hướng nghiệp vẫn chưa đủ mà nhà trường còn phải đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng trong hoạt động này.

Nguồn trích: Tạp chí Kinh tế - Công nghiệp/ 2014, Số 3, Tr.34-38

Trong môi trường giáo dục đại học, song song với việc tăng cường chất lượng dịch vụ giáo dục, thì dịch vụ hỗ trợ sinh viên đóng vai trò quan trọng không kém, dịch vụ hỗ trợ sinh viên liên quan trực tiếp đến mọi mặt đời sống của sinh viên. Dịch vụ này được hình thành và phát triển theo hướng hỗ trợ, chăm sóc, phục vụ, dịch vụ, tạo sự hài lòng cho sinh viên, phù hợp với quản trị đại học hiện đại và chuẩn mực của các trường đại học tiên tiến trong khu vực và trên thế giới; nhằm góp phần mang đến cho sinh viên những điều kiện học tập và sinh hoạt tốt nhất tại trường đại học.

Để hiểu rõ hơn về dịch vụ hỗ trợ sinh viên trong trường đại học, Thư viện thân mời bạn đọc tham khảo một số nghiên cứu được tổng hợp từ báo, tạp chí chuyên ngành và Kỷ yếu khoa học sau:

Liên kết bốn nhà trong nông nghiệp là sự liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp và nhà khoa học dưới sự hỗ trợ của nhà nước nhằm gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, bền vững; tiến tới sản xuất hàng hóa quy mô lớn, hiện đại.

Để hiểu rõ hơn về mô hình liên kết này, mời các bạn tham khảo một số nghiên cứu được tổng hợp từ báo, tạp chí, kỷ yếu sau.

Mời các bạn cùng tham khảo!