Nhằm giúp sinh viên, học viên khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên của Thư viện Trường, Thư viện Trung tâm, ĐHQG-HCM và các thư viện thành viên trong hệ thống để phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, Thư viện Trường Đại học An Giang tổ chức báo cáo chuyên đề hướng dẫn sử dụng công cụ tìm kiếm tài liệu WebPAC và hệ thống tìm kiếm tập trung EDS (EBSCO Discovery Service) dành cho sinh viên và học viên của Trường như sau:

1. Hình thức tổ chức:Trực tuyến qua ứng dụng Google Meet

2. Thời gian tổ chức: Quý bạn đọc đăng ký 1 trong các buổi từ ngày 19/9/2022-23/9/2022

  • Sáng: 8 giờ 30
  • Chiều: 14 giờ 30

Ngoài khoảng thời gian trên, các bạn muốn học theo nhóm/lớp (tử 10 người trở lên), liên hệ cô Nguyễn Thị Cảm Thiêu (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) để được xếp lịch cụ thể.

3. Nội dung chương trình:

- Hướng dẫn sử dụng công cụ tìm kiếm tài liệu WebPAC và công cụ tìm kiếm tập trung EDS để tra cứu tài liệu tại Thư viện Trường Đại học An Giang, Thư viện Trung tâm, ĐHQG-HCM và các thư viện thành viên;

- Hướng dẫn tra cứu, truy cập tài liệu nội sinh Dspace tại Thư viện Trường, Thư viện trung tâm, ĐHQG-HCM và các thư viện thành viên.

 -Hướng dẫn sử dụng các dịch vụ hỗ trợ của Thư viện, Thư viện trung tâm, ĐHQG-HCM và các thư viện thành viên.

4. Đăng ký tham dự:

Quý bạn đọc vui lòng đăng ký tham dự (Tại đây)

Ban tổ chức sẽ gửi địa chỉ lớp học trực tuyến đến email của các bạn trước mỗi buổi học mà các bạn đã đăng ký.