Từ ngày 16/01/2023 - 19/01/2023

Thư viện phục vụ theo giờ hành chính

+ Sáng: 7 giờ 15 - 11 giờ

+ Chiều: 13 giờ 15 - 17 giờ.