Thư viện thông báo đên bạn đọc lịch nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2023

- Thời gian nghỉ: Từ ngày 20/01/2023 đến hết ngày 26/01/2023.

- Thời gian làm việc trở lại: 27/01/2023