Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4, Ngày sách và bản quyền thế giới 23/4, Thư viện Trường Đại học An Giang tổ chức triển lãm hơn 900 bản sách tại tầng 3, Tòa nhà Thư viện và các Trung tâm.

1. Cuộc thi "Giới thiệu sách bằng Tiếng Anh" (xem chi tiết)

- Thời gian nhận bài: Từ ngày ban hành kế hoạch đến ngày 30/6/2022.

- Nơi nhận bài dự thi và liên hệ hỗ trợ tìm kiếm sách dự thi:

       Cô Nguyễn Thị Bích Châu:

  • Tầng 3 – Tòa nhà Thư viện và các Trung tâm.
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Điện thoại: 0914-311176

2. Sinh hoạt chuyên đề Tiếng Anh (Xem chi tiết)

- Thời gian nhận bài thuyết trình:

+ Đợt 1: Từ ngày 01/03/2022 đến hết ngày 15/03/2022

+ Đợt 2: Từ ngày 01/04/2022 đến hết ngày 10/04/2022

- Nơi nhận bài thuyết trình: Cô Nguyễn Thị Bích Châu (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Vừa qua, Trường ĐHAG đã tổ chức buổi hướng dẫn tham gia chương trình “Sinh hoạt chuyên đề Tiếng Anh”cho hơn 70 sinh viên bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp. Chương trình là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao hiệu quả hoạt động của Điểm hẹn Hoa Kỳ” do Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM tài trợ.